CD-ORD ikon

CD-ORD

Slipp lesingen fri, slipp skrivingen løs. Lese- og skriveverktøy for elever med dysleksi - og alle andre som jobber med tekster på bokmål, nynorsk, engelsk, tysk, fransk eller spansk.

Hvem er du?

Skole Arbeidslivet

CD-ORD hjelper elever med dysleksi og lesesvake elever med å lære

Med CD-ORD vil elever med leseutfordringer på grunn av dysleksi eller generelle lese- og skrivevansker oppleve at de kan lese de samme tekstene som vennene og dermed få samme kunnskap og det ordforrådet som svarer til deres alder. Dette har naturligvis stor innflytelse på deres deltakelse i det faglige og sosiale livet i klassen. Det gir eleven selvtillit, motivasjon og god mestringssølelse

CD-ORD gir hjelp i form av opplesing av all tekst på PCen og kontekstbaserte ordforslag med høy kvalitet – med unike muligheter for å tilpasse hjelpen til den enkelte. Du kan for eksempel justere programmets standardprofiler og tilpasse ordlisten etter elevens feiltyper.

CD-ORD  er et kompenserende hjelpemiddel som NAV gir støtte til. Ved å introdusere CD-ORD tidlig, skaper du kontinuitet gjennom hele elevens skolegang.

BESTILL
  • Støtter inkludering av elever med lese- og skrivevansker.

  • Gjør elever med dysleksi eller generelle lese- og skrivevansker mer selvhjulpne

  • Brukes for å knekke lesekoden ved opplesning av bokstavlyder

  • Er et hjelpemiddel som fungerer offline

  • Er et godt verktøy når du jobber med fremmedspråk

  • PC og Mac

Nytt i CD-ORD 10

Bli kjent med CD-ORD

CD-ORD  gir deg lese- og skrivestøtte i Windsowsmiljøet. Du kan få opplest tekster fra nettet eller fra dine egne dokumenter og du får skrivestøtte på flere språk. Verktøyet er enkelt å bruke. CD-ORD med ny verktøylinje ligger på downloadsiden og ny video kommer snart.

CD-ORD i lese- og skriveinnlæringen

Skrive seg til lesing med lydstøtte er en metodikk som har vist gode resultater. CD-ORD benyttes som et talende tastatur. Læreren modellerer og elevene produserer tekster på sitt nivå. Elevene opplever fort skriveglede og god mestringsfølelse.

Oversikt over funksjoner

Med CD-ORD kan alle – ikke bare de som har dysleksi – bli bedre til å kommunisere på norsk og andre språk.
> Få oversikt over CD-ORD

Om dysleksi og lese- og skriveverktøy

Elever med dysleksi og studenter har bruk for it-støtte for å lese raskt og med fokus på forståelse av teksten.
> Dysleksi og it-verktøy

CD-ORD eller IntoWords?

Lese- og skrivestøtte på Mac, smartphone eller i skyen? Da heter verktøyet IntoWords.
> Les om forskjellene og likhetene

Lese- og skrivestøtte i alle fag

Styrk fagene for alle elevene med lese- og skriveverktøyene og inkluder samtidig elever med dysleksi.
> CD-ORD i undervisningen

Hente CD-ORD produktarket

Her kan du laste ned produktarket til CD-ORD

Vil du prøve CD-ORD?

Hvis du ønsker å prøve CD-ORD kan vi gi deg gratis tilgang i 30 dager.

Kontakt oss på firmapost.mv@vitecsoftware.com

 

 

Bestilling av CD-ORD

Skoler, bedrifter eller privatpersoner kan kjøpe CD-ORD-lisenser til bruk for navngitte enkeltpersoner.

Vær oppmerksom på at det ikke følger med oppdateringer ved kjøp av privatlisenser.

For skoler, institusjoner og bedrifter:

Du kan abonnere på CD-ORD via en av våre avtaler. Avtalene er samlepakker med programmer og verktøy. Lese- og skriveavtalen inneholder både CD-ORD og IntoWords-produktene.

Hvis du har spørsmål eller ønsker å kjøpe kan du
kontakte  oss på telefon 46 85 99 60 eller via firmapost.mv@vitecsoftware.comDu kan også bruke skjemaet under:

Det tas forbehold for prisendringer.

Bestilling via NAV

CD-ORD:                    artikkelnummer: 248838                   pris 4500,-

IntoWords Cloud:      artikkelnummer: 232841                    pris 4000,-

IntoWords og CD-ORD (samlepakke)                                      artikkelnummer 248837                     pris 7500,-

IntoWords til nettbrett og telefon: artikkelnummer: 234316                pris  500,-

Alle priser er eks mva

Kontakt oss

Privatlisens

 

Installasjon

CD-ORD 10 inkl. stemmene Tor, Olai, Claire, Ordboka og SkanRead
Pris: 1540 kr./år eks moms

 

Når du sender inn din bestilling, vil du bli kontaktet av den av våre konsulenter for nærmere informasjon om tilgang til programmene og betaling.
Lukk

Relaterte produkter

Her kan du se hvilke produkter som fungerer godt i kombinasjon med CD-ORD.

Se alle produkter
IntoWords logo

IntoWords

Lese- og skriveavtalen