Velg sprog

MV-Nordic - Learning made easy

Skoleavtalen

Programpakken som gir deg:

  • lese- og skrivestøtte
  • forskjellige læringsstiler
  • differensieret undervisning
  • flere veier til lesing og skriving

Vi hjelper deg med å lese og skrive...

....fra du starter i barnehagen til du går av med pensjon.

LEGO® Education

Fremtiden tilhører de kreative

CD-ORD

Har du dysleksi eller skal du undervise elever med dysleksi? Da kan du ikke unnvære CD-ORD!

IntoWords

Få hjelp med å lese og skrive på iPad, Mac og web.

Gi tekstene liv med bilder, video og lyd

Skriv deg til lesing eller lag levende presentasjoner 

Les mer:  Boka som snakker

Del