Alle kan lese og skrive med CD‑ORD og IntoWords

Vi slutter som forhandler av LEGO® Education fra 30. juni 2020

Her får du tips til oppgaver du kan bruke i undervisningen.

På denne siden vil vi legge ut inspirasjon til foreldre, lærere og elever. Følg vår Facebook-side og bli oppdatert når det kommer nye oppgaver og opplæringsvideoer.

Ny IntoWords til iPad med multitasking og nytt design

Med den nye IntoWords kan du endre tastaturets utseende, arbeide i flere apper samtidig og bruke et eksternt tastatur. Vi har gledet oss til å vise deg den nye versjonen av IntoWords til iOs for den inneholder nye funksjoner som kan endre

Få inspirasjon til naturfagsundervisningen

10 Fingre - Få språket inn med fingerspissene!

10 Fingre gir deg en alternativ vei inn til skriftspråket. Programmets mange øvelser motiverer og trener lese- og skriveferdigheter ved bruk av farger, lyd og belønning.

Digitale verktøy

som åpner dører for kunnskap, utdanning og fellesskap

Med moderne digitale verktøy er dysleksi eller lese- og skrivevansker ikke lenger en barriere for å ta en utdanning, jobbe på en arbeidsplass eller bruke sosiale medier.

Vitec MV

Vi utvikler lese- og skriveverktøy som på en enkel, intuitiv måte støtter brukerne i å tilegne seg og formidle kunnskap.

Våre program CD-ORD og IntoWords er oppskriften på suksess og livskvalitet for mange med dysleksi og andre leseusikre. Med verktøyene får du hjelp til å lese og skrive slik at  du lettere kan gjennomføre en utdannelse og passe jobben

Postadresse:

Vitec MV
Pb 545 Sentrum
0105 OSLO

Besøksadresse:

Biskop Gunnerusgate 14A
0185 OSLO

Se kart

 

(Postgirobygget, 12. etg)

Hovednummer:  46 85 99 60

mail: firmapost.mv@vitecsoftware.com