Gjør læring og jobb lettere med våre lese- og skriveverktøy

Med moderne digitale verktøy er ikke dysleksi eller lese- og skrivsvansker lengre noe  hinder for utdannng, for å lykkes på jobben eller for å delta i det sosiale livet på for eksempel Facebook eller Twitter.

Vår historie

 

Vitec MV er et Skandinavisk konsern med kjernekompetanse innen språkteknologi. Vi utvikler verktøy for lese- og skrivestøtte, egne talesynteser og læringsprogram knyttet opp mot lesing og skriving.

MV-Nordic (tidligere MikroVerkstedet) er et norsk aksjeselskap stiftet i 1999. Vi er en del av et nordisk samarbeid for å utvikle pedagogiske hjelpemidler som fremmer læring gjennom bruk av it. Vi tror at it gir et verdifullt bidrag til læring – opplesing og skrivestøtte gir flere veier til lesing og skriving, og at it appellerer til unge menneskers måte å tilegne seg nye kunnskaper.

Egenutviklet programvare

Gjennom et nordisk samarbeid er vi i stand til å lage et utviklingsmiljø som består av en lang rekke fagmennesker – pedagoger, datalingvister, dataingeniører, programmerere, fonetikere – til sammen er vi mer enn 70 mennesker i Skandinavia som er opptatt av en ting: å lage de beste verktøy og læringsprogrammer til bruk på flere plattformer – web, nettbrett, PC, MAC, mobil. Flere av våre programmer er solgt til andre land, og vi stiller årlig ut på BETT.

LEGO® Education

Vitec MV er også skandinavisk distributør av skoleproduktene fra LEGO Education, læremidler som i dag er i bruk på langt over halvparten av norske skoler.

I juli 2017 ble Vitec MV en del av det svenske softwarekonsernet Vitec. Vårt offisielle navn er nå Vitec MV.

Om Vitec

Vitec er et nordisk programvareselskap. Vi utvikler virksomhetskritisk programvare for særskilte behov i flere bransjer – Vertical Market Software. Selskapet startet opp i 1985 som et resultat av knoppskyting fra Universitetet i Umeå. I dag har konsernet 600 medarbeidere rundt om i Norden, og omsatte for 675 millioner SEK i 2016. Hovedkontoret og størstedelen av konsernledelsen holder til i Umeå. Vitec er notert på Nasdaq Stockholm. Les mer.

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen for Vitec MV A/S er gjeldende fra 25.mai 2018

1.     Generelt

1.1  Denne personvernerklæringen er gjeldende for samtlige personlige opplysninger du gir oss og/eller som vi samler inn om deg når du bruker våre produkter eller når du besøker vår hjemmeside www.mv-nordic.com

2.     Dataansvarlig

2.1  Vitec MV A/S, Lucernemarken 17, 5260 Odense S, CVR: 15314400 (heretter ”Vitec MV”, ”vi”, ”oss” eller ”våre”) er dataansvarlig for dine personopplysninger, og vi er forpliktet til å beskytte og respektere ditt privatliv og din personlige integritet, når du bruker våre produkter og tjenester, er på vår hjemmeside, eller når du bruker våre applikasjoner (våre Tjenester). Denne personvernerklæringen vil hjelpe deg å forstå hvilke personlige opplysninger vi samler inn, hvorfor de samles inn og hvordan vi bruker de. Personvernerklæringen vil også forklare hvordan du kan håndtere dine rettigheter når du betror oss med dine personlige opplysninger. Vi ber deg om å lese nøye igjennom personvernerklæringen og gjøre deg kjent med innholdet. Hvis du har spørsmål er du velkommen til å kontakte oss via kontaktinformasjonen som du finner til slutt i denne personvernerklæringen.

3.     Hvilke opplysninger samler vi inn?

3.1  Når du får adgang, oppretter forbindelse til, melder deg på, deltar i, oppretter konto, foretar individuelle kjøp i eller på annen måte bruker våre tjenester, kan vi samle inn personlige opplysninger om deg. Personopplysningene som vi samler inn avhenger av omstendighetene og de ulike tjenestene du bruker, men kan bestå av følgende:

3.2  Personopplysninger som du aktivt stiller til rådighet for oss

·       Navn og e-postadresse

·       Fødselsdato og personnummer

·       Nasjonalitet

·       Betalingsopplysninger

·       Brukeridentifisering, herunder brukernavn til innlogging, passord, hemmelige spørsmål med tilhørende svar

·       Informasjon fra deg på bakgrunn av en anmodning fra oss når du rapporterer et problem med våre tjenester

·       Adressen du kontakter oss fra om du kontakter oss

·       Brukerinformasjonen som du velger å stille til disposisjon for statistiske formål (ratinger, anmeldelser, svar til undersøkelser og lignende)

·       Alle andre opplysninger som blir gitt på tidspunktet for registrering til våre tjenester, påmelding på våre tjenester eller forespørsler om ytterlige tjenester fra oss.

·       Informasjonskapsler som entydig identifiserer din nettleser.

3.3  Brukergenererte personopplysninger

·       Detaljer om hvilke programtyper du bruker, herunder f.eks. hvor mye av et program du har brukt

·       Atferds-data, herunder bruksmønstre og navigasjon;

·       Detaljene om ditt bruk av våre tjenester, herunder, men ikke begrenset til datatrafikk og andre kommunikasjonsdata og produkter og tjenester, som du har adgang til;

·       Dine kjøpspreferanser, f.eks om du reagerer på annonser eller kampanjer;

·       Computer- og programvareinformasjon, slik som din unike ID, IP-adresse, operative systemer, type nettleser, forbindelseshastighet og internetttilbyder;

4.     Hvorfor samler vi opplysningene dine?

A) Av hensyn til våre kontrakter:

·       For å kunne levere tjenestene våre til deg samt å kunne oppfylle dine ønsker, forbedre din brukeropplevelse og administrere våre kontraktmessige forhold med deg.

·       For å sikre at innhold fra våre tjenester overføres til deg og din enhet på den mest effektive måten

·       For å tilpasse din opplevelse av våre tjenester basert på ditt bruk og atferd med det formål å levere innhold.

·       For å håndtere betaling for din konto og for å levere ordre- og fakturaopplysninger til deg

·       For å ha oversikt over dine kjøp med tanke på å sikre at vi kan gi deg det innholdet som du har rett på.

·       For å kunne sende push-varsler på dine enheter

·       For å kommunisere med deg om ditt abonnement, din konto eller kjøp av våre tjenester.

·       For å informere deg om endringer i våre tjenester

·       For å levere tilbud, nyheter, informasjon, produkter eller tjenester som du ber oss om.

B) Til legitime formål:

·       For å analysere på et sammensatt nivå med det formål å forbedre våre produkter og tjenester

·       For å bruke IP-adresse, enhetsidentifikatorer eller annen informasjon der det er nødvendig å blokkere skadelig bruk av våre tjenester, med det formål å beskytte våre tjenester eller på annen måte håndheve eller anvende våre kjøpsbetingelser.

·       For å forbedre våre tjenester, identifisere brudd og holde dine data sikre basert på loggfiler.

·       Loggfiler med opplysninger om tidspunkt og dato for besøk, varighet.

·       Opplysninger om hendelser på enheten, f.eks avbrudd, systemaktiviteter, hardware-innstillinger, nettleser, nettleserspråk, dato og tidspunkt.

·       IP-adresse

·       Vi kan samle inn enhetsspesifikke opplysninger (f.eks om din maskinmodell, operativsystem-versjon, nettleser).

·       For å gi opplysninger i en fusjons- og overtakelsesprosess av hensyn til forretnings- og strategisk ledelse.

·       Til analyse og statistiske formål

·       For å etablere, utøve eller forsvare juridiske krav

C) Til markedsføringsformål:

·       For å sende deg nyhetsbrev om du har samtykket til dette. Nyhetsbrevene kan inneholde tilbud, nyheter eller informasjon relatert til våre tjenester og/eller andre produkter. Vennligst vær oppmerksom på at du, når som helst, kan melde deg av nyhetsbrevet ved å endre dine kontopreferanser på din konto-side.

4.2 Vi kan også behandle dine personopplysninger om det er nødvendig for oss for å overholde en

rettslig forpliktelse eller en avgjørelse fra myndighetene.

5.     Deling av dine personlige opplysninger

5.1  Vi kan bruke tredjepartsleverandører til å utføre tjenester for oss som f.eks. å levere infrastruktur og IT-tjenester (herunder men ikke begrenset til datalagring), behandle kreditt- og betalingskorttransaksjoner, samt forbedre data, behandle forespørsler fra kunder og utføre andre former for statistiske analyser. Ved utførelsen av disse tjenestene kan tredjepartsleverandører ha adgang til dine personlige data, men er kun autorisert til å behandle dem utelukkende på vår vegne og i overensstemmelse med våre instruksjoner.

6.     Hvordan beskytter vi opplysningene dine

6.1  Beskyttelse av dine personopplysninger er viktig for oss. Alle personlige opplysninger, du gir oss lagres på sikre servere og vi har strenge prosedyrer for å beskytte mot tap, misbruk, uautorisert adgang, endring, offentliggjøring eller ødeleggelse av dine personopplysninger. Eventuelle betalingstransaksjoner vil bli kryptert av industristandardteknologi og være underlagt PCI-sikkerhetsstandarder.

6.2  Selv om vi arbeider hardt for å beskytte dine personlige data kan vi ikke garantere at våre sikkerhetstiltak forhindrer ethvert uautorisert forsøk på å få adgang til, bruke eller offentliggjøre personopplysninger. Vi opprettholder allikevel sikkerhets- og hendelsesplaner, her inngår planer for håndtering av evt. brudd på datasikkerheten, slik at vi kan møte en fysisk eller teknisk hendelse og håndtere dette korrekt og begrense enhver negativ effekt av en slik hendelse.

7.     Hvordan du kan få adgang til dine opplysninger

7.1  Vi forstår at du til tider kan ha bruk for ytterligere opplysninger fra oss om dine personopplysninger, og hvordan de behandles, eller at du kanskje ønsker å oppdatere eller rette personopplysningene du har gitt oss. Derfor har du blant annet følgende rettigheter:

·       Rett til å få adgang til dine personopplysninger: du har rett til å få bekreftet, av oss, hvorvidt vi behandler personopplysninger om deg og hvis så er å få adgang til disse personopplysningene og informasjonen

·       Rett til å få korrigert personopplysninger: hvis du oppdager, at personopplysninger, som vi har om deg er unøyaktige, har du rett til å få oss til å korrigere disse personopplysningene

·       Rett til å få slettet personopplysninger (retten til å bli glemt): under visse omstendigheter, f.eks. hvis dine personopplysninger blir behandlet ulovlig, eller du har trukket tilbake ditt samtykke (hvis behandlingen av dine personopplysninger er basert på samtykke), har du rett til å be om og oppnå sletting av dine personopplysninger fra os.

·       Rett til begrensning av behandling: under visse omstendigheter, f.eks. hvis du stiller spørsmål om nøyaktigheten av dine personopplysninger, eller hvis du har kommet med innsigelser mot våre legitime formål for behandling av dine personopplysninger, har du rett til å be om at vi begrenser behandlingen av dine personopplysninger inntil det er funnet en løsning.

·       Rett til å protestere mot behandling: under visse omstendigheter, f.eks. hvis du bestrider vår legitime interesse i å behandle dine personopplysninger, har du rett til å komme med innsigelser av grunner som angår din situasjon spesielt, mot slik behandling.

·       Rett til dataportabilitet: Hvis dine personopplysninger behandles automatisk på grunnlag av ditt samtykke eller til oppfyllelse av vår kontrakt, har du rett til å be om at vi gir deg dine personopplysninger på et maskinlesbart format ved overgang til en annen dataansvarlig.

·       Rett til å klage til tilsynsmyndigheter: Du har rett til å klage på vår behandling av dine personopplysninger til rette tilsynsmyndighet.

o   Klage rettes til Datatilsynet, jf. Databeskyttelsesloven § 39, stk. 1.

7.2  Hvis vår behandling av dine personopplysninger er basert på ditt samtykke, har du rett til å trekke tilbake et slikt samtykke når som helst (det vil dog ikke påvirke behandlingen basert på ditt samtykke før tilbaketrekkingen) ved å kontakte oss.

7.3  Vennligst kontakt oss via kontaktopplysningene nedenfor for å foreta en henvendelse i forbindelse med dine rettigheter. Vi vil tilstrebe å svare på din henvendelse innen 30 dager etter mottakelsen av en slik henvendelse. Hvis vi ikke kan møte din henvendelse innen 30 dager vil vi gi deg beskjed om dette, årsaken til forsinkelsen og når vi forventer at vi kan klare å behandle henvendelsen din.

8.     Endringer i personvernerklæringen

 

8.1  Vår personvernerklæring kan endres fra tid til annen. Derfor bør du sørge for at du gjennomgår den siste versjonen av denne erklæringen regelmessig. Vi vil varsle om eventuelle endringer av personvernerklæringen her og om endringene er betydelige vil vi varsle deg ytterliger via e-post. Om vi endrer denne personvernerklæringen på en måte som påvirker hvordan vi bruker personopplysningene dine, vil vi rådføre deg om valgene dua har som følge av disse endringene. Vi vil også lagre tidligere versjoner av denne personvernerklæringen i et arkiv for din gjennomgang.

9.     Kontaktopplysninger

 

9.1  Vi tar gjerne imot eventuelle spørsmål, kommentarer og anmodninger vedrørende denne personvernerklæringen. De kan sendes til jura@www.mv-nordic.com

9.2  Vi er underlagt og bundet av Europa-Parlamentets og Rådets generelle forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om databeskyttelse (”GDPR”), lov nr. X av 17. mai 2018 om supplerende bestemmelser til GDPR (”Databeskyttelsesloven”).

 

VIS MER

Servicevilkår

Vitec MVs  servicevilkår

Når du bruker våre tjenester, aksepterer du disse vilkårene. Les dem nøye.

Våre tjenester er forskjellige, så i noen tilfeller kan der være ytterligere vilkår. Disse vilkårene er tilgjengelige for de relevante tjenester, og disse vilkårene blir en del av din avtale med oss hvis du bruker de gjeldende tjenester.

 

Bruk av våre tjenester

Du må følge avtaler som er gjort tilgjengelige for deg i tjenestene.

Du må ikke misbruke våre tjenester. Du må f.eks. ikke forstyrre våre tjenester eller forsøke å få tilgang til dem ved hjelp av en annen metode enn via den grenseflaten og den veiledningen som vi leverer. Du kan bare bruke våre tjenester i henhold til loven, herunder gjeldende lover og bestemmelser. Vi kan suspendere tjenester eller gjøre dem utilgjengelige for deg hvis du ikke overholder våre vilkår eller politikk, eller mens vi undersøker en mulig overtredelse.

 

Når du bruker våre tjenester gir det deg ikke eierskap over immaterielle rettigheter i våre tjenester eller til det innholdet som du får tilgang til. Disse vilkårene gir dig ikke rett til å bruke branding, merker eller logoer som brukes i våre tjenester. Du må ikke fjerne, skjule eller endre de juridiske meddelelser som vises i eller sammen med våre tjenester.

 

Når du bruker våre tjenester, aksepterer du at vi kan sende deg servicemeddelelser, administrative meddelelser og andre opplysninger.

 

Ditt MV-Login

Du må kanskje ha et MV-Login eller et annet støttet login fra en Identity Provider (IdP) f.eks. Feide for å bruke noen av våre tjenester. Du kan få vår login-tjeneste MV-Login ved å kontakte Vitec MV på telefon 46 85 99 60.

 

Hvis du oppdager at din konto eller ditt passord er brukt ueen dit samtykke, må du straks henvende deg til Vitec MV for å få deaktivert kontoen og evt. opprettet en ny.

 

Beskyttelse av personlige opplysninger og opphavsrett

I denne generelle personvernpolitik for Vitec MV beskrives det hvordan vi behandler og beskytter dine personlige opplysninger når du bruker våre tjenester. Når du bruker våre tjenester, aksepterer du at vi kan bruke dataene i overensstemmelse med vår personvernpolitikk.

 

Ditt innhold i våre tjenester

Du kan sende innhold til noen av våre tjenester. Du beholder eierskapet over eventuelle immaterielle rettigheter som du har til dette innholdet. Kort sagt: Det som tilhører deg, fortsetter å være ditt.

Når du laster opp eller på annen måte sender innhold til våre tjenester, gir du Vitec MV lisens til å benytte dette i forbindelse med drift og forbedring av våre tjenester og til å utvikle nye tjenester. Denne lisensen er fortsatt gjeldende selv om du slutter å bruke våre tjenester.

I vår personvernpolitikk eller de yterligere vilkårene som måtte gjelde for de enkelte tjenester, kan du få flere opplysninger om hvordan vi bruker indhold. Hvis du sender inn feedback eller forslag til våre tjenester, kan vi bruke din feedback eller dine forslag uten forpliktelser over for deg.

 

Ansvar for våre tjenester

I det omfang loven tillater det, fraskriver Vitec MV og dennes leverandører og distributører seg ansvaret for tap av fortjeneste, inntjening eller data, samt økonomiske tap og indirekte, hendelige, særlige skader i forbindelse med bruken av våre tjenester.

Vitec MV og dennes leverandører og distributører er under ingen omstendigheter ansvarlige for tap eller skader som ikke med rimelighet kan forutsees.

 

Bruk av våre tjenester for bedrufter

Hvis du bruker våre tjenester på en bedrifts vegne, aksepterer virksomheten disse vilkår. Aksepten holder Vitec MV og dennes tilknyttede virksomheter, funksjonærer, representanter og ansatte skadesløse i forhold til ethvert krav eller sassanlegg og enhver handling som måtte oppstå i forbindelse med bruken av tjenestene. Overtredelse av disse vilkårene, herunder ethvert ansvar og enhver utgift som måtte oppstå i forbindelse med krav, tap, skader, saksomkostninger, domsfellelser, saksomkostninger og advokatsalærer.

 

Om disse vilkår

Vi kan endre de generelle vilkårene eller ytterligere vilkår på en spesifikk tjeneste som gjelder for en tjeneste. Dette kan f.eks. være for å avspeile endringer i loven eller våre tjenester. Du bør lese vilkårene jevnlig. Vi slår opp meddelelser om endringer i disse vilkårene på denne siden. Du kan finne meddelelser om endringer av ytterligere vilkår i den pågjeldende tjeneste. Endringer gjelder ikke med tilbakevirkende kraft, og de trer i kraft tidligst fjorten dager etter at de er meddelt. Endringer på grunn av nye funksjoner i en tjeneste eller endringer som er foretatt av juridiske årsaker, trer dog i kraft øyeblikkelig. Hvis du ikke aksepterer de endrede vilkår for en tjeneste, må du stoppe bruken av tjenesten.

I tilfelle en uoverensstemmelse mellom disse vilkår og de ytterligere vilkår er det de ytterligere vilkår som gjelder.

Disse vilkårene gjelder for forholdet mellom Vitec MV og deg. De medfører ingen rettigheter for begunstigede tredjeparter.

Hvis du ikke overholder disse vilkårene og vi ikke øyeblikkelig tar de nødvendige foranstaltninger, betyr det ikke at vi gir avkall på våre rettigheter (såsom å ta nødvendige foranstaltninger på et senere tidspunkt).

Hvis det viser sig, at et specifikt vilkår ikke kan håndhæves, påvirker dette ikke de andre vilkår.

VIS MER

Sluttbrukerlisensavtale (EULA)

BEMERKNING TIL BRUKER:

LES DENNE AVTALEN GRUNDIG Denne sluttbrukerlisensavtalen (“Avtalen”) er en kontrakt mellom (a) deg (som individ eller den juridiske personen du representerer) og (b) Vitec MV A/S som inneholder vilkår og betingelser for din bruk av programvareproduktet (“programvare”). Ved å benytte programvaren, eller noen del av denne, aksepterer du alle vilkår og betingelser i Avtalen, herunder begrensninger spesielt i: bruken som beskrevet i avsnitt 2; overdragelse som beskrevet i avsnitt 4; garanti som beskrevet i avsnitt 6 og 7; ansvar som beskrevet i avsnitt 8 og spesifikke unntak som beskrevet i avsnitt 14. Du erklærer at denne Avtalen er rettskraftig på lik linje med enhver annen forhandlet Avtale som du signerer. Hvis du ikke aksepterer betingelsene i Avtalen, må du ikke bruke programvaren. Hvis du har mottatt programvaren på et fysisk medium (f.eks. CD eller USB-penn) uten mulighet for å lese lisensavtalen først, og du ikke aksepterer Avtalen, skal du uten ytterligere varsel straks tilintetgjøre eller på annen måte fjerne filene som inneholder den gjeldende programvare.

1. DEFINISJONER

Med «programvare» menes (a) det fulle innhold av filer, disketter, CD-er, USB-penner eller andre medier omfattet av denne Avtalen, herunder, men ikke begrenset til, (i) enhetsinformasjon eller programvare fra Vitec MV A/S eller andre firmaer, (ii) digitale bilder, profesjonelle fotografier, clip art, lyd eller annet kunstnerisk arbeid (“stock files”), (iii) tilhørende skriftlig dokumentasjon eller filer samt (iv) skrifttyper og (b) oppgraderinger, redigerte versjoner, oppdateringer, tilføyelser og kopier av programvaren levert av Vitec MV A/S (felles «Oppdateringer»).

“Bruk” vil si å ha tilgang til, installere, hente fra Internett, kopiere eller på annet vis få fordel av å bruke programvaren i henhold til dokumentasjonen.

“Tillatt antall” betyr en (1), med mindre annet er angitt i en gyldig lisens (f.eks. volumlisens) som er meddelt av Vitec MV A/S.

Med «enhet» menes et elektronisk apparat som aksepterer opplysninger i digital eller lignende form og kan manipulere slike opplysninger med det formål å oppnå et bestemt resultat basert på en sekvens av instruksjoner.

Programvaren eies av Vitec MV A/S og drives og støttes av Vitec MV A/S.

Programvaren samt alle medfølgende rettigheter tilhører Vitec MV A/S.

2. PROGRAMVARELISENS

Så lenge du overholder betingelsene i denne Avtalen, tildeler Vitec MV A/S deg en ikke-eksklusiv lisens til å bruke programvaren til de formål som er beskrevet i dokumentasjonen. Visse deler av tredjepartsmaterialet som følger med programvaren, kan være underlagt andre vilkår og betingelser. Dette er typisk oppført i en «Read Me»-fil som ligger vedlagt slikt materiale.

2.1 Generell bruk

Brukeren av programvaren skal fylt 13 år i det programvaren tas i bruk. Hvis Brukeren ikke er fylt 13 år skal Brukerens foreldre eller verge akseptere denne Avtalen før programvaren kan benyttes. Ved installasjon og bruk er Avtalen, i sin fulle ordlyd, akseptert av Brukeren eller dennes verge.

Du er berettiget til å installere og bruke en kopi av programvaren på din kompatible enhet, begrenset opp til antall tillatte enheter.

2.2. Bruk av server

Du må ikke installere programvaren, eller en kopi av denne, på din filserver med det formål å laste ned og installere programvaren på andre enheter i ditt interne nettverk. Videre må du ikke installere programvaren eller en kopi av en filserver i ditt interne nettverk med det formål å bruke programvaren via kommandoer, data eller instruksjoner (f.eks scripts) fra et ubegrenset antall enheter i ditt interne nettverk. Ingen annet bruk av nettverk er tillatt, inkludert, men ikke begrenset til bruk av programvaren, enten direkte eller via kommandoer, data eller instruksjoner fra eller til en enhet, som ikke utgjør en del av ditt interne nettverk til Internett-tjenesteytelser eller vertsbaserte tjenesteytelser eller av noen annen bruker, som ikke har lisens til å bruke denne kopi av programvaren i kraft av en gyldig lisens fra Vitec MV A/S.

2.3 Sikkerhetskopi

Du har rett til å lage en sikkerhetskopi av programvaren, forutsatt at din sikkerhetskopi ikke installeres eller anvendes på noen annen enhet. Du har ikke rett til å overdra rettighetene til en sikkerhetskopi.

2.4. Privat bruk

Du er, som primær bruker av enheten som programvaren er installert på, også berettiget til å installere programvaren på en ekstra enhet.

2.5 Stock files

Med mindre annet er nevnt i «Read-Me»-filene som omhandler stock files, som kan anføre bestemte rettigheter og begrensninger i henseende til slikt materiale, er du berettiget til å vise, endre, reprodusere og distribuere enhver del av stock files som følger med programvaren. Du må allikevel ikke distribuere stock files som sådan, dvs. under slike forhold hvor stock files utgjør den primære verdi i produktet som distribueres. Stock files må ikke brukes til fremstilling av injurierende, ærekrenkende, svikefullt, uanstendig, obskønt eller pornografisk materiale eller noen annen for materiale som krenker en tredjemanns immaterielle rettigheter eller på noen annen ulovlig måte. Du har ikke rett til å gjøre krav på rettigheter knyttet til varemerket i forbindelse med stock files eller til verker som skapes på samme grunnlag.

3. OPPHAVSRETT

Opphavs- og eiendomsretten til programvaren samt alle kopier som Vitec MV A/S gir deg rett til å lage, tilhører Vitec MV A/S. Programvarens struktur, oppbygging og kode er verdifull og fortrolige opplysninger tilhørende Vitec MV A/S. Programvaren er beskyttet av opphavsretten, herunder uten begrensning i Norges gjeldende opphavsrettslige lovgivning, internasjonale traktatbestemmelser samt all relevant lovgivning i de land hvor den anvendes. Du har ikke rett til å kopiere programvaren med de unntak som er gitt i avsnitt 2 (programvarelisens). Alle kopier som du har tillatelse til å lage i følge denne Avtalen, skal inneholde den samme informasjonen om opphavsrett og eiendomsrett som vises på eller i programvaren. Du erklærer deg herved inneforstått med å ikke endre, tilpasse eller oversette programvaren. Du erklærer deg videre inneforstått med ikke å foreta omvendt utvikling, dekompilering, disassembling eller på annet vis forsøke å avsløre programvarens kildekode unntatt i det omfanget du uttrykkelig er berettiget til å dekompilere i henhold til gjeldende rett, det er viktig å gjøre dette for å sikre programvarens funksjon i forbindelse med andre programvarer, og du først har anmodet Vitec MV A/S om å gi de opplysningene som er nødvendige for å oppnå en slik funksjon og Vitec MV A/S ikke har stilt slike opplysninger til rådighet. Vitec MV A/S har rett til å stille rimelige betingelser og kreve et rimelig gebyr før slike opplysninger gis. Alle opplysninger som gis av Vitec MV A/S, eller som du får tilgang til etter gitte tillatelser, må kun brukes av deg til det beskrevne formål og ikke gis videre til tredjepart eller brukes til å fremstille programvaren som i all vesentlighet tilsvarer den opprinnelige programvaren. Anmodninger om opplysninger skal stiles til Vitec MV A/S. Varemerker skal brukes i overensstemmelse med anerkjent varemerkepraksis, herunder identifisering av varemerkeeierens navn. Varemerker må kun brukes til å identifisere utskrevet materiale fremstilt ved hjelp av programvaren og slik bruk av ethvert varemerke gir deg ingen eiendomsrett til det gjeldende varemerket. Med unntak av de uttrykkelige bestemmelsene ovenfor, gir denne Avtalen deg ingen opphavsrett til programvaren.

Funksjonaliteten Tekst-til-tale i programvaren må ikke gjøres til gjenstand for kommersiell bruk.

4. OVERDRAGELSE

Du har ikke rett til å leie ut, lease, viderelisensiere eller tillate kopiering av hele eller deler av programvaren til en annen brukers enhet, unntatt i omfanget som er åpenbart tillatt. Videre har du ikke rett til å overdra skolekopier, “pre-release”- og “not for resale”-kopier av programvaren.

5. PROGRAMVARE TIL FLERE OPERATIVSYSTEMER / FLERSPRÅKLIG PROGRAMVARE / PROGRAMVARE PÅ FLERE MEDIER / FLERE KOPIER/ “BUNDLED” PROGRAMVARE / OPPDATERINGER

Hvis programvaren understøtter flere operativsystemer eller språk, hvis du mottar programvaren på flere medier, hvis du på annet vis mottar flere kopier av programvaren eller hvis du mottar programvaren ‘bundled’ med annen programvare, må det samlede antall enheter, som alle versjoner av programvaren installeres på, ikke overstige det tillatte antall. Du har ikke rett til å leie ut, lease, viderelisensere eller overdra versjoner eller kopier av programvaren du ikke bruker. Hvis programvaren er en oppdatering av en tidligere versjon av programvaren skal du have en gyldig lisens til en tidligere versjon for å bruke oppdateringen. Du har rett til å fortsatt bruke den tidligere versjonen av programvaren på din enhet, etter at du mottar oppdateringen for å lette overgangen til bruk av oppdateringen under forutsetning av at: oppdateringen og den tidligere versjonen er installert på samme enhet; den tidligere versjonen eller dens kopier ikke er overdratt til en annen person eller overført til en annen enhet, med mindre alle kopier av oppdateringen likeledes overdras til en slik person eller overføres til en slik enhet; og du aksepterer at alle forpliktelser som Vitec MV A/S må ha med hensyn til støtte til den tidligere versjon av programvaren, kan falle bort når oppdateringen foreligger.

6. AKSEPT AV BRUK AV DATA

Vitec MV og dets tilknyttede selskaper kan samle inn og bruke tekniske opplysninger, som du stiller til rådighet, i forbindelse med (i) din Bruk av programvaren eller (ii) i forbindelse med supporttjenester med relasjon til programvaren. Alle slike opplysninger er underlagt Vitec MVs Fortrolighetserklæring. Vitec MV vil ikke bruke disse opplysningene i en form som kan identifisere deg personlig, unntatt i det omfanget som er nødvendig for å forbedre ditt Bruk eller i forbindelse med supporttjenester.

Vitec MV overholder gjeldende persondatalovgivning i Norge og EU.

7. INGEN GARANTI

Programvaren leveres «SOM DEN ER OG FOREFINNES», og Vitec MV A/S gir ingen garanti for dens bruk eller funksjon. Vitec MV A/S eller dennes leverandører garanterer ikke, og kan ikke garantere, for funksjonaliteten eller resultatene du kan oppnå ved å bruke programvaren. Brukeren anerkjenner at programvaren generelt ikke er feilfri eller uten mangler, og aksepterer at eventuell forekomst av slike feil og mangler i programvaren, eller annen programvare som er blitt levert kunden, ikke utgjør en overtredelse av Avtalen.. Bortsett fra ovenstående begrensende garanti, og i henseende til noen garanti, betingelse, anbringende eller vilkår i det omfanget, samme ikke kan eller ikke må fravikes eller begrenses i henhold til gjeldende rett i ditt rettsområde, avgir og fremsetter Vitec MV A/S og dennes leverandører ingen garantier, betingelser, avtaler eller vilkår (uttrykkelige eller stilletiende, som følge av lov, sedvanerett, rett, sedvane, skikk eller på annet vis) i henseende til noe annet forhold, herunder uten begrensning ikke-krenkelse av tredjeparts rettigheter, salgbarhet, integrering, tilfredsstillende kvalitet eller egnethet til et bestemt formål.

8. ANSVARSBEGRENSNING

Vitec MV A/S eller dennes leverandører er ikke i noen tilfelle erstatningsansvarlige overfor deg for skader, krav eller omkostninger, uansett art, eller noe kausalt tap, indirekte tap eller følgetap, skadeerstatning med straffeelementer, eller særlig skadeerstatning, eller for tapt arbeidsfortjeneste eller midler, om ikke en representant fra Vitec MV A/S blir underrettet om muligheten for slike tap, skadeerstatninger, krav eller omkostninger eller for krav fra tredjepart, i tilfelle feil bruk eller misbruk av programvaren, force majeure eller i tilfelle eventuelle feiltolkninger eller misforståelser av opplest tekst. Begrensningene og fraskrivelsene som er beskrevet ovenfor er gyldige i det omfanget tillatt av gjeldende lover i ditt rettsområde. Den samlede heftelse for Vitec MV A/S og for dennes leverandører medførende av eller i forbindelse med denne Avtalen, uansett om det dreier seg om kontraktsmessig erstatningsansvar eller erstatningsansvar utenfor kontrakt (i begge tilfeller omfattende uten begrensning uaktsomhet) eller på annet vis, er begrenset til det beløp, som måtte være betalt for programvaren. Det er ikke elementer i denne Avtalen som begrenser Vitec MV A/S sitt ansvar over for deg i tilfelle død eller personskade som følge av uaktsomhet eller svik fra Vitec MV A/S. Vitec MV A/S opptrer på vegne av sine leverandører når det gjelder fraskrivelse, utelukkelse og/eller begrensning av forpliktelser, garantier og ansvar som anført i denne Avtalen, men ikke i andre henseender eller for andre formål.

9. EKSPORTREGLER

Du aksepterer at programvaren ikke blir sendt, overført eller eksportert til noe annet land eller på noen måte brukt på en måte, som er forbudt ved norsk lov eller annen eksportlovgivning, restriksjoner eller regulativer (samlet kalt «Eksportlovgivningen»). Så lenge programvaren betraktes som tilhørende innunder eksportregulerede emner som følge av eksportlovgivning, erklærer og garanterer du dessuten at du ikke er statsborger eller på annen måte bosatt i et land omfattet av eksportforbud og at du ikke har forbud mot å motta programvaren. Alle rettigheter til bruk av programvaren gis på betingelse av opphør av slike rettigheter opphører om du unnlater å etterleve Avtalens vilkår.

10. MISLIGHOLDELSE

Hvis Brukeren misligholder Avtalen anses Avtalen som oppsagt og Brukeren skal straks slette programvaren fra enheten og destruere medium.

11. LOVVALG

Denne Avtalen er underlagt gjeldende norsk lov og skal tolkes deretter.

Enhver tvist som måtte oppstå som følge av denne Avtalen, herunder tvister vedrørende eksistensen, gyldigheden eller oppsigelsen av denne, er underlagt norsk lovgivning og avgjøres ved voldgift ved Oslo Handelskammers Institutt for voldgift og alternativ tvisteløsning i overensstemmelse med reglene for voldgiftssaker vedtatt av Oslo Handelskammers Institutt for voldgift og alternativ tvisteløsning og gyldige på tidspunktet som voldgiftssaken innledes.

12. GENERELLE BESTEMMELSER

Hvis det er deler av denne Avtalen som er ugyldige og ikke kan håndheves, har det ingen innflytelse på gyldigheden av Avtalens status, som forblir gyldig og kan håndheves i henhold til resterende vilkår. Denne Avtalen skal være uten fordommer i forhold til lovbestemte rettigheter som en part, f.eks forbruker, har. Denne Avtalen kan alene endres ved skriftlig avtale underskrevet av en av Vitec MV A/S representanter. Du kan få oppdateringer gitt med lisens fra Vitec MV A/S med ytterlige eller endrete vilkår. Denne Avtalen utgjør den samlede Avtale mellom Vitec MV A/S og deg med hensyn til programvaren og den gjelder i stedet for enhver tidligere tilkjennegivelse, diskusjon, løfte, meddelelse eller annonsering vedrørende programvaren.

VIS MER

Cookies

Som bruker av Vitec MVs hjemmesider er du anonym. Det vil si at vi ikke automatisk registrerer noen opplysninger som kan identifisere deg.

 

Cookiepolitik

Når du besøker våre hjemmesider blir der lagt en cookie på din computer. En cookie er en liten tekstfi, som mange hjemmesider bruker for å kunne gjenkenne din computer fra gang til gang. En cookie er en passiv fil og kan ikke spree virus eller andre skadelige program. Hvis du vil vite mer om hva cookies er, hvordan du kan blokkere for dem eller slette dem, anbefaler vi deg å besøke hjemmesiden www.minecookies.org.

 

Hvordan bruker vi cookies?

Vi bruker kun cookies i akkumuleret form til statistikk som gir oss mulighet for å få overblikk over hvor mange som besøker de forskjellige delene av våre hjemmesider slik at vi kan gjøre dem så brukervennlige som mulig.

 

Statistikk

For å kunne utvikle og forbedre våre tilbud fører vi statistikk over hvordan hjemmesider blir brukt. Statistikken anvendes utelukkende i oppsummert form, f.eks for å se hvilke søkeord fra søkemaskiner som gir flest besøk, og hvilke ord og uttrykk det oftest søkes på.

Cookies kan innsamle følgende typer informasjon om deg ved besøk på våre sider:

  • browsertype
  • operativsystem
  • IP-adresse
  • URL-adresse på siden du besøker
  • tidspunktet for ditt besøk på vår tjeneste
  • hvis du har fulgt en link fra en annen hjemmeside til en av våre hjemmesider, registrerer cookien hvor du kom fra
  • skjermoppløsning.

Data fra cookies kan ikke brukes for å innsamle personlige opplysninger om deg. Ingen informasjoner fra cookies sendes videre eller selges til tredjepart.

VIS MER

Postadresse:

Vitec MV
Pb 545 Sentrum
0105 OSLO

Besøksadresse:

Biskop Gunnerusgate 14A
0185 OSLO

Se kart

 

(Postgirobygget, 12. etg)

Hovednummer:  46 85 99 60

mail: firmapost.mv@vitecsoftware.com