Välj språk

MV-Nordic - Learning made easy

Adobe Flash Player
Används av Läsia.

Adobe Reader
För att läsa manualer PDF.

Microsoft Text to Speech - Download
Används till CD-ORD.

Microsoft .NET Framework 3
Används av CD-ORD på maskiner med Microsoft Windows XP.

SAPI 4 - Download
Används för uppläsning av programmet CD-ORD. 

SAPI 5 - Download
Används för uppläsning av programmet CD-ORD

VC8redist - Download
Microsoft Visual C++ 2005

Windows Media Player
Används i samband med CD-ORD och Matematikhuset.

 


Share