Skolfederation support

En inloggning till skolans digitala tjänster och läromedel
Skolfederations lösning förenklar för eleverna därför att de får en enda inloggning till alla tjänster, både de som finns inom skolan och de som skolan abonnerar på via internet.
(Källa: www.skolfederation.se)

FAQ - Vanligt förekommande frågor

Frågor och svar

1

SimpleSAML Attribut och MV-ID

MV-ID och Skolfederation

Följande attribut är ifrån Skolfederations attributprofil som har versionsnummer 4.0

För senaste attributprofil, information och hjälp titta på Skolfederations hemsida
https://www.skolfederation.se/teknisk-information/attribut

Listade nedan är attributen som Skolfederation och MV-ID kräver för att MV-ID ska stödja deras login service.
(Ladda ner som PDF)

1. Obligatoriska attribut

Attribut Urn:oid Beskrivning Exempel
eduPersonPrincipalName 1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.6 <uid>@<säkerhetsdomän>

Detta är användaridentifieraren och måste alltså vara unik. Den ska bestå av en lokalt unik användaridentifierare, ett ’@’ och en domän.

elev@xxxxx.xx
sisSchoolCourseStudent 1.2.752.194.10.2.5 For student role pupil
sisSchoolCourseTeacher 1.2.752.194.10.2.6 For teacher role teacher
sisSchoolUnitCode 1.2.752.194.10.2.4 Skolans åttasiffriga skolenhetskod som tilldelats av Skolverket 12345678

Eller

Noreduorgunituniqueidentifier

Ersatt av sisSchoolUnitCode
(Vi stödjer detta attribut tillsvidare)
1.3.6.1.4.1.2428.90.1.8 Skolans åttasiffriga skolenhetskod som tilldelats av Skolverket 12345678

 

2. Valfria attribut

Attribut Urn:oid Beskrivning Exempel
givenName 2.5.4.42 Användarens förnamn, med fördel tilltalsnamnet. Johan
displayName 2.16.840.1.113730.3.1.241 Användarens namn så som det ska visas, normalt förnamn och efternamn Nomen Nescio
mail 0.9.2342.19200300.100.1.3 Email adress för att komma i kontakt med användaren xxxxx@xxxx.xx

 

2

Skolfederation finns inte som inloggningsalternativ i Google Chrome

Din webbläsare måste vara på svenska för att inloggningsalternativet Skolfederation ska visas.
Lägg till svenska som språk och ange att det ska vara språket dom Chrome visas på samt att det ska vara överst i listan över språk.

Du gör detta via Settings > Advanced > Languages
Finns inte svenska som alternativ så klicka på “Add Language” och välj  swedish-svenska.
Klicka på de tre prickarna för Swedish och välj ” Display Google Chrome in this language”
Klicka sedan på de tre prickarna igen och välj “Move to the top”
Klicka på knappen “Relaunch” för att starta om Google Chrome.
Det bör se se ut enligt bilden nedan, med Swedish överst innan omstart av Chrome.
(Klicka på bilden för att se den i full storlek)

Här finns vi

Vitec-MV
Davidhallsgatan 14
211 45 Malmö, Sweden

Se på Google Maps

Öppettider
Måndagar – Torsdagar: 9-16, Fredagar: 9-15