Skolfederation support

En inloggning till skolans digitala tjänster och läromedel
Skolfederations lösning förenklar för eleverna därför att de får en enda inloggning till alla tjänster, både de som finns inom skolan och de som skolan abonnerar på via internet.
(Källa: www.skolfederation.se)

FAQ - Vanligt förekommande frågor

Frågor och svar

1

SimpleSAML Attribut och MV-ID

MV-ID och Skolfederation

Följande attribut är ifrån Skolfederations attributprofil som har versionsnummer 4.0

För senaste attributprofil, information och hjälp titta på Skolfederations hemsida
https://www.skolfederation.se/teknisk-information/attribut

Listade nedan är attributen som Skolfederation och MV-ID kräver för att MV-ID ska stödja deras login service.
(Ladda ner som PDF)

1. Obligatoriska attribut

Attribut Urn:oid Beskrivning Exempel
eduPersonPrincipalName 1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.6 <uid>@<säkerhetsdomän>

Detta är användaridentifieraren och måste alltså vara unik. Den ska bestå av en lokalt unik användaridentifierare, ett ’@’ och en domän.

elev@xxxxx.xx
sisSchoolCourseStudent 1.2.752.194.10.2.5 For student role pupil
sisSchoolCourseTeacher 1.2.752.194.10.2.6 For teacher role teacher
sisSchoolUnitCode 1.2.752.194.10.2.4 Skolans åttasiffriga skolenhetskod som tilldelats av Skolverket 12345678

Eller

Noreduorgunituniqueidentifier

Ersatt av sisSchoolUnitCode
(Vi stödjer detta attribut tillsvidare)
1.3.6.1.4.1.2428.90.1.8 Skolans åttasiffriga skolenhetskod som tilldelats av Skolverket 12345678

 

2. Valfria attribut

Attribut Urn:oid Beskrivning Exempel
givenName 2.5.4.42 Användarens förnamn, med fördel tilltalsnamnet. Johan
displayName 2.16.840.1.113730.3.1.241 Användarens namn så som det ska visas, normalt förnamn och efternamn Nomen Nescio
mail 0.9.2342.19200300.100.1.3 Email adress för att komma i kontakt med användaren xxxxx@xxxx.xx

 

Här finns vi

MV-Nordic
Davidhallsgatan 14
211 45 Malmö, Sweden

Se på Google Maps

Öppettider
Måndagar – Torsdagar: 9-16, Fredagar: 9-15