Välj språk

MV-Nordic - Learning made easy

Produktkoder - inte komplett

 

CD-ORD

Version 8.3.3 {DCE94EA0-D9D2-4A1B-A9D8-E2E588D03253}
Version 8.2.1 {E2185BAF-45E0-4E99-8AE4-E383604DAFD3}
Version 8.2.0 {E2185BAF-45E0-4E99-8AE4-E383604DAFD3}
Version 8.1.0 {BE2E08B1-9BE4-439D-B62F-E1529BD65857}
Version 8.0.1 {D00E73FF-C558-44EC-AEC2-89FB944E5E12}
Version 8.0.0 {D00E73FF-C558-44EC-AEC2-89FB944E5E12}
Version 7.1.0 {00BE0625-C9F3-4DEB-A14B-35904A52BBD2}
Version 7.0.1 {00BE0625-C9F3-4DEB-A14B-35904A52BBD2}
Version 7.0.0 {00BE0625-C9F3-4DEB-A14B-35904A52BBD2}
Version 6.2.2 {26B363BB-BF4B-49C2-9ADE-2D98E73A7CDC}
Version 6.2.1 {26B363BB-BF4B-49C2-9ADE-2D98E73A7CDC}
Version 6.2.0 {26B363BB-BF4B-49C2-9ADE-2D98E73A7CDC}
Version 6.1.0 {26B363BB-BF4B-49C2-9ADE-2D98E73A7CDC}
Version 6.0.0 {26B363BB-BF4B-49C2-9ADE-2D98E73A7CDC}
Version 5.0.0 {26B363BB-BF4B-49C2-9ADE-2D98E73A7CDC}
Version 4.0.1 {26B363BB-BF4B-49C2-9ADE-2D98E73A7CDC}
Version 3.7.0 {D1644EEF-EC07-40EB-B17A-AC6F548AE16B}
Version 3.6.5 {D1644EEF-EC07-40EB-B17A-AC6F548AE16B}

Ordbok 1
Version 1.0.7 {6822C5BC-014F-45E2-873E-E9A0DBB2D96E}
Version 1.0.2 {9E8F89CD-28A5-4C41-A76F-74B57DFB2C0B}
Version 1.0.1 {3FDF443F-2257-4C6E-8478-846B025ECC60}
Version 1.0.0 {3FDF443F-2257-4C6E-8478-846B025ECC60}

 

SkanRead
Version 3.1.0 {071158ED-80C6-2222-89A7-1503560719D2}
Version 2.0.1 {071158ED-80C6-1111-89A7-1503560719D1}
Version 2.0.0 {160710ED-80C6-1111-89A7-1503560719D1}
Version 1.0.2 {E1AC5BED-80C8-1111-89A7-1503564775D1}
Version 1.0.0 {E1AC5BED-80C8-1111-89A7-1503564775D1}


Röster till CD-ORD

Alva
Version 1.2.0.14 {60269FD7-7681-4343-B0BA-05A5524F1D1A}

Emily
Version 1.2.0.100 {2460544D-8FC8-4C31-B274-55CAD0E382F2}

Ingrid
Version 1.2.0.34 {2CF7B954-5D50-4081-84D2-3C3F7BCCBC66}

Karin
Version 1.2.0.42 {84C6D65B-44B5-4A7B-9632-26FF28523B30}

Kristian
Version 1.0.1.107 {AAAE78C0-7DCF-4DBF-8684-AD010DEB05A1}
Version 2.0.0.259 {AAAE78C0-7DCF-4DBF-8684-AD010DEB05A1}
Claire
Version 2.0.0.234 {AAAE78C0-7DCF-4DBF-8684-AD010DEB05A5}

Isabel 
Version 1.2.0.15 {81C41BA8-AB35-4BAA-8267-B08CA3506A85}
Sebastien
Version 1.2.0.15 {EDC38065-8D4E-46C8-B3B4-1F74CB418C76}
Steffi
Version 1.2.0.28{F26751E9-9DB0-43A0-9942-5F8786757F77}

 

Språkmoduler till CD-ORD

CD-ORD fransk språkmodul
Version 1.0.0 {8462026B-C2E9-4417-B11F-1E3D659D05A9}

CD-ORD spansk språkmodul
Version 1.0.0 {91F670F2-645D-4F34-B803-398514F2B253}

CD-ORD tysk språkmodul
Version 1.0.0 {0E626CF2-6994-4E76-9A8A-BEE2958A9D65}

 

Övriga Program

10 Fingrar
Version 3.0.3 {F126A23A-C18E-40F6-B714-5881DD9037FA}

Den Talande Boken
Version 4.1.1 {73682457-7D8E-44AB-AC1D-B466DCD74B5D}

Från ord till ord
Version 1.0.2 {C29228D8-A2ED-4A52-B479-B73B1BD494F5}

Läshuset
Version 2.1.1 {DF14E629-6FA8-48BB-8186-F56209CE9E25}

Läsia
Version 1.0.0.391 {5FBBD78A-8E09-4FCA-9CE2-A2E3E846264A}

Läslandet 2
Version 1.2.2 {2CF347C9-8131-4C9B-B94A-2E9ECEF3183D}

Målia
Version 1.0.0.32 {19389816-4937-4467-A839-661804A4DD89}

Matematikhuset
Version 3.1.0 {E1AC5BED-80C6-1111-89A7-8428B64775D1}

Matematik i Måneby
Version 1.4.5.95 {FE8C4785-F6CB-476A-B1A4-6874E6058607}

Mattevärlden
Version 1.0.3 {F2C69CB8-997E-441A-B16F-739F4C62BB31}

Tecknade serier
Version 3.0.1 {551DA3ED-C47E-47BE-9FD8-91EB71EF635C}

Words And Sentences
Version 1.2.2 {702B81E2-0C08-40A2-A62B-CA9E1D7D4E30}

 

Förskoleavtalen 

Förskolemix
Version 1.0  {A4CDD89D-24CE-4670-80E1-451E567F87A4}
1 2 3 Matematik
Version 1.0.0 {8AD120BE-6F33-4A4E-AA4E-8350DFC9029F}
Den talande boken
Version 4.1.1 {73682457-7D8E-44AB-AC1D-B466DCD74B5D}
Från A till Ö
Version 3.0.0 {9D4286C2-FC77-43E2-84EC-B80F6D743144}
Från Par till Par
Version 1.0.0 {B56CA212-74EC-4b5b-BEC2-A03A756F325D}
Kan du tänka dig
Version 1.0.0 {B55977C9-58E0-430B-80CF-F4DABDD0D4BB}
Mias Mattehus
Version 1.0.0 {910A491E-C520-4C2B-9DF4-7FD99F88A4C1}
Nallelek
Version 1.0.0 {CA734AB6-9BDE-4dbe-9C53-6D7DC5B04008}
Tittis Lekstuga
Version 1.0.0 {9B3DB2BA-13C9-4588-9319-4FB60EB17E0C}
Villes Värld
Version 1.0.0 {9CD5D677-C675-460F-86F8-8602795A2BE9}
 

Share