Välj språk

MV-Nordic - Learning made easy
CD-ORD 8

Support
CD-Ord 8

 

Live support

teamviewer-mvnordic-pc.jpgFjärrsupport (Windows)
Hämta klient (exe-fil)
teamviewer-mvnordic-mac.jpgFjärrsupport (Mac)
Hämta klient (zip-fil)

FAQ

1 Hur byter jag röst i Bildläsaren och Skanread

1. Skanreadmenyn

2. Klicka på Fråga efter.

3.Bocka i Röst och hastighet.

Skanread fråga efter.jpg

ID: 7708
2 Problem med läsning under skrivning

Har du problem med att "läsning under skrivning" inte fungerar i CD-ORD då du har Stavarex och Spellright installerat. Registrera om Stavarex och Spellrights Word-tillägg.

Öppna command-prompten (kör som administratör) och klistra in dessa rader.

Tänk på att det körs "silent" utan meddelande. För att få meddelande ta bort /s som står efter regsvr32.
Alternativt ladda ner en färdig batch-fil som är för både 32 och 64-bitars Windows.

@ECHO OFF

IF EXIST %WINDIR%\SysWOW64 GOTO 64bit

REM ******************************************************************
@ECHO Repair STAVAREX SPELLRIGHT on X86

regsvr32 /u /s "%PROGRAMFILES%\StavaRex\ospStavaRexAddIn.dll"

regsvr32 /u /s "%PROGRAMFILES%\SpellRight\ospSpellRightAddIn.dll"

regsvr32 /s "%PROGRAMFILES%\StavaRex\ospStavaRexAddIn.dll"

regsvr32 /s "%PROGRAMFILES%\SpellRight\ospSpellRightAddIn.dll"

@ECHO OFF

GOTO END


REM ******************************************************************
@ECHO OFF

:64bit
@ECHO Repair STAVAREX SPELLRIGHT on X64

regsvr32 /u /s "%PROGRAMFILES(X86)%\StavaRex\ospStavaRexAddIn.dll"

regsvr32 /u /s "%PROGRAMFILES(X86)%\SpellRight\ospSpellRightAddIn.dll"

regsvr32 /s "%PROGRAMFILES(X86)%\StavaRex\ospStavaRexAddIn.dll"

regsvr32 /s "%PROGRAMFILES(X86)%\SpellRight\ospSpellRightAddIn.dll"

@ECHO OFF


GOTO END

REM ******************************************************************

:END
@ECHO Repair STAVAREX SPELLRIGHT klart.
Exit

 


 

 

ID: 6668
3 Vad ska jag vara uppmärksam på vid utrullning med t.ex Group Policy?

När CD-ORD installeras via utrullningssystem som t.ex. Group Policy är det nödvändigt att ange det önskade språkpaketet (MST-fil), då Group Policy Objectet skapas..
Genom att peka på denna MST-fil, säkras det att genvägar och användarvägledningar blir tillgängliga på det önskade språket.

Följande MST-filer är placerade i roten av installationsfilerna till CD-ORD:
sv-se.mst (Svensk)
da-dk.mst (Dansk)
nb-no.mst (Norsk - bokmål)
nn-no.mst (Norsk - nynorsk)
nl-nl.mst (Hollandsk)

ID: 5151
4 CD-ORD på Windows 10

CD-ORD 8.3.3 fungerar inte fullt ut på Windows 10.
Det går inte att få uppläsning i webbläsaren Edge eller Google Chrome på Windows 10.
Använd istället Internet Explorer 11.

ID: 6537
5 Hur får jag aktiv playknapp i Adobe Reader

Hjälpprogrammet Adobe Plugin skapar en koppling mellan CD-ORD 8 och Adobe Reader så att du får uppläsning via playknappen.

Hämta Adobe Plugin till CD-ORD

Detaljerad beskrivning.

Den senaste versionen av CD-ORD (version 8.3) kommer vid start att försöka installera Adobe Plugin om det inte är installerat. Om denna automatiska installation inte skulle fungera så kan det vara nödvändigt att installera från länken ovan.
I den förra versionen av CD-ORD (version 8.2) blev Adobe Plugin installerat en gång när CD-ORD blev installerat. Uppdateringar för Adobe Reader kan ibland påverka att Adobe Plugin tas bort men då kan ni installera det från länken ovan.

ID: 5872
6 Uppläsning av hjälptexten i CD-ORD

Under frågetecknet i CD-ORD's verktygslist finner du Pdf-filen "Hjälp" för hela programmet. Markera den text du behöver hjälp med och tryck på F2 för att få den uppläst med CD-ORDs röster!

ID: 5553
7 Varför hänger sig CD-ORD efter uppdatering till Windows 8.1 ?

Efter uppdatering av Windows från version 8.0 till version 8.1, kan du få problem med att din dator hänger sig vid start av CD-ORD.
För att rätta till problemet, gör så här:
1 Starta om datorn
2 Öppna Kontrollpanelen "Avinstallera eller ändra ett program"
3 Avinstallera 'Ordbok'
4 Under avinstallationen visas en dialogruta med Postgre SQL. Klicka på "Ja"
5 Installera om 'Ordbok "

ID: 4875
8 Licensnyckel efterfrågas

Licensnyckel efterfrågas.

Svar: Er licensnyckel hämtar ni på download-sidan
download.elevdata.se. Logga in med ert MV-login.

ID: 2346
9 Varför fungerar inte uppläsning från markör?

Vid uppläsning från markör får CD-ORD inte alltid fokus omedelbart.

Om uppläsningen inte startar direkt, ska du vänta ett tag för att se om fokus kommer, annars klicka i dokumentet för att placera markören. Du kan behöva klicka direkt efter den första bokstaven eller någon annanstans i dokumentet.

ID: 2245
10 Varför är menyerna på engelska?

Om alla menyer är på engelska och CD-ORD bara har en default profil, så följ nedanstående guide. Problemet gäller endast på windows 7.
Följ nedanstående steg för att registrera operativsystemets språkinställningar korrekt till svenska:

  1. Stäng CD-ORD
  2. Klick på START-menyn -> Kontrollpanel -> Klocka, språk och nationella inställningar -> Nationella inställningar och språkinställningar -> Format -> Välj Engelska (Storbritannien) -> Klicka på Verställ/OK
  3. Nationella inställningar och språkinställningar -> Format -> Välj  Svenska (Sverige) -> Klicka på Verställ/OK
  4. Starta CD-ORD som nu har svenskt gränssnitt samt alla standardprofiler.
ID: 2288
11 Alternativet att läsa upp från PDF-dokument är gråmarkerat i CD-ORD

Alternativet att läsa upp från PDF-dokument är gråmarkerat i CD-ORD


Svar: Om ni har detta problem, kör filen "adobeplugininstall.exe" som finns i programmappen och se om inte det löser problemet.
Använder ni Acrobat Reader X så avaktivera skyddat läge: Menyn Redigera, Inställningar, Kategorin Allmänt. bocka av "Aktivera skyddat läge vid start".

 

 

Systemadministratörer kan distribuera registernycklar, om "Aktivera skyddat läge vid start" Adobe Reader X 10.0 ska vara inaktiverat.
Följande registernyckel gället då:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Adobe\Acrobat Reader\10.0\FeatureLockDown]
"bProtectedMode"=dword:00000000

ID: 2330
12 Varför fungerar inte CD-ORDs highlight i Adobe Reader?

For att få uppläsning med highlight till att fungera i Adobe Reader, skall programmet 'Adobeplugininstall.exe' vara installerat.
Programmet installeras automatiskt med CD-ORD, men det kan vara nödvändigt att insatallera programmet manuellt, om Adobe Reader blivit installerat efter CD-ORD eller om Adobe Reader har blivit uppdaterat.
Programmet hittar du i samma mapp som CD-ORD,
Ex. C:\Program\Skolavtalet\CD-ORD\adobeplugininstall.exe.

eller

Hämta plugin som självextraherande exe-fil här
Hämta plugin som msi-fil för distribution här

ID: 2333
13 Uppläsning under skrivning fungerar inte i 64-bit Windows.

Öppna "cmd.exe" som administratör
I command prompten skriv:
cd\
cd C:\Windows\SysWOW64\Speech\Common
regsvr32 sapi.dll

ID: 4668
14 Vilka ordbehandlingsprogram fungerar CD-ORD med?

Svar: Programmet är anpassat speciellt för Microsoft Word 2003 och senare. Men CD-ORD kan även användas tillsammans med andra ordbehandlingsprogram såsom Open Office, Star Office etc. Vissa småfunktioner fungerar dock inte i dessa program. Läs mer om generell, respektive full integration i programmanualen.

ID: 4898
15 Varför läser skärmläsaren url istället för texten på länkar?

Om du använder Internet Explorer 10 ska du slå till visning av statusfält.

Hur gör jag detta?
1. Starta Internet Explorer
2. Tryck på tangenten 'Alt' på ditt tangentbord - nu visas menylinjen (Arkiv, Redigera, Visa osv.)
3. Klicka i menyn på 'Visa'
4. Klicka på 'Verktygsfält'
5. Bocka i  'Statusfält'

CD-ORD_Internet_Explorer_Statuslfalt.jpg

Detta gäller endast datorer med Windows 8.
Samma lösning gör det möjligt att använda Kristian-rösten i CD-ORD med Skärmläsaren.

ID: 5150
16 Felmeddelande när du startar CD-ORD

Exempel på felmeddelande:

 cd-ord8_dotnetfx3.png 

 

Om du får detta felmeddelande då du startar CD-ORD så saknar du troligtvis en komponenet från Microsoft som heter .NET Framwork 4

Windows 7 – Hämta .NET Framework 4

ID: 5818
17 Hur gör man en administrativ installation?

Ompaketering med licensnyckel

Eftersom vi infört aktivering av CD-ORD och rösterna Claire och Kristian kommer licensnyckel att krävas för CD-ORD 8.2 och rösterna Claire och Kristian. Licensnyckeln finns på download-sidan. 

För distribution via SCCM eller liknande kan man göra en administrativ installation. (ompackning av programmen så de innehåller licensnyckel)

Exempel:

Msiexec.exe /a cd-ord.msi MVLICENSE_KEY=XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXXXX targetdir=C:\CD-ORD_licens

Msiexec.exe /a kristian.msi MVLICENSE_KEY=XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXXXX targetdir=C:\Kristian_licens

Msiexec.exe /a claire.msi MVLICENSE_KEY=XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXXXX targetdir=C:\Claire_licens

Ni använder filerna som skapas i "targetdir" för distribution. 

ID: 2323

Share