Välj språk

MV-Nordic - Learning made easy
Skoldfederation

Support

Skolfederation Attribut

Live support

teamviewer-mvnordic-pc.jpgFjärrsupport (Windows)
Hämta klient (exe-fil)
teamviewer-mvnordic-mac.jpgFjärrsupport (Mac)
Hämta klient (zip-fil)

En inloggning till skolans digitala tjänster och läromedel

Skolfederations lösning förenklar för eleverna därför att de får en enda inloggning till alla tjänster, både de som finns inom skolan och de som skolan abonnerar på via internet.
 (Källa: www.skolfederation.se)

FAQ

No FAQ associated with this product

'

Share