Välj språk

MV-Nordic - Learning made easy

Integration av IntoWords läs- och skrivfunktionalitet i Google Chrome

IntoWords plugin gör läs- och skrivverktyget IntoWords webb tillgänglig som verktygslist i Google Chrome på PC.
Du får följande features:
- uppläsning och skrivhjälp på svenska och engelska
- uppläsning med highlight av ord i Google Docs
- uppläsning med highlight av ord på hemsidor
- skrivstöd i Google Docs

 

Hämta Intowords plugin i Chrome Web Store.

 

 

ITW_Google_1.JPG

 

ITW Google Chrome 2.jpg

 

ITW_Google_7.JPG

Title

Paragraph

Share