Välj språk

MV-Nordic - Learning made easy
Bokstavslek

Support Bokstavslek

Live support

teamviewer-mvnordic-pc.jpgFjärrsupport (Windows)
Hämta klient (exe-fil)
teamviewer-mvnordic-mac.jpgFjärrsupport (Mac)
Hämta klient (zip-fil)

OBS !

Bokstavslek fungerar inte på 64-bitars Windows.

FAQ

1 Fungerar Bokstavslek på 64 bitars operativsystem?

Svar: Nej, Bokstavslek är en 16 bitars applikation, vilket innebär att det inte är kompatibelt med 64 bitars system.

ID: 4494
2 När jag kör programmet får jag upp ett felmeddelandet: "Path not found"?

Svar: Programmet sparar och gör ändringar i vissa programfiler under tiden som programmet körs.
Detta innebär att användarna måste ha läs/skrivrättigheter i programmappen. Detta uppstår inte på operativsystemen Windows Vista och Windows 7, eftersom dessa operativsystem kan hantera detta på ett annat sätt. Det finns två sätt att lösa detta för Windows XP och äldre operativsystem. Det ena är att ge användare skrivrättigheter i själva programmappen. Alternativt kan genvägen till programmet modifieras så att denna data sparas på en nätverkskatalog istället. Detta gör man genom att:

öppna startmenyn: start/Program/Skolavtalet/Bokstavslek/ högerklicka på genvägen Bokstavslek. Välj därefter Egenskaper. I textfältet Destination kan man redigera genvägen. Parameteren som skall ändras heter SAVEDIR= och är den enda parametern till programmet. Här kan man ändra genvägen på högra sidan av SAVEDIR=, så att den pekar på den önskade mappen.

Om man har följt standardinstallationen kommer genvägen att se ut så här:

C:\Program\Skolavtalet\bokstavslek\BOKSTAV.EXE SAVEDIR=C:\Program\Skolavtalet\bokstavslek\

Om man istället vill att programmet skall spara resultat på u:\temp, och användaren har skrivrättigheter till denna katalog skall man ändra genvägen till: C:\Program\Skolavtalet\bokstavslek\BOKSTAV.EXE SAVEDIR=u:\temp\

ID: 4495

Share