Välj språk

MV-Nordic - Learning made easy

Dessa filer är främst avsedda för IT-tekniker eller IT-ansvariga.

 

OBS!  Detta kräver att du har 7-zip installerat på din dator. 64-bitars versionen.

           Hämta 7-zip här.

 

Batch-filer för avtal

Skolavtal+
Extrahera och packa om Skolavtal+ med licensnycklar.

Skolavtalet (gamla)
Extrahera och packa om Skolavtalet (gamla) med licensnycklar.

Läs och skrivavtal+
Extrahera och packa om Läs och skrivavtal+ med licensnycklar.

Läs och skrivavtalet (gamla)
Extrahera och packa om Läs och skrivavtalet (gamla) med licensnycklar.

Talavtalet
Extrahera och packa om Talavtalet med licensnycklar.

Språkavtalet
Extrahera och packa om Språkavtalet med licensnycklar.

Batch-filer för enskilda program

CD-ORD 8.3.3
Extrahera och packa om CD-ORD 8.3.3 med licensnyckel.

SkanRead 3.1.0
Extrahera och packa om SkanRead 3.1.0 med licensnyckel.

Kristian 2.0.0
Extrahera och packa om Kristian 2.0.0 med licensnyckel.

Claire 2.0.0
Extrahera och packa om Claire 2.0.0 med licensnyckel.

 

OBS! Kör inte batch-filen förrän du har redigerat den och kopierat in era licensnycklar.

För att redigera batch-filen så högerklickar du på den och väljer redigera.
Ersätt XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX-XXXXXXXX med er licensnyckel för respektive program i batch-filen.
Dvs MVLICENSE_KEY=XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX-XXXXXXXX blir
t.ex MVLICENSE_KEY=123456-ABCDEF-HIJKLM-NOPQRSTU

Spara filen och svara JA på frågan om du ska skriva över.

Batch-filen och 7z.exe placerar du i samma mapp som avtalet
eller det enskilda program som vill packa upp.
Observera att det är olika batch-filer för olika avtal och enskilda program.

Share