Välj språk

MV-Nordic - Learning made easy
elevdata_stockholm_logo.jpg mvnordic.png

banner_intowordsipad_2012.jpg

IntoWords bygger på en vision om att stödja och förbättra förmågan till läsning och skrivning för alla. Elever med bristande läs- och skrivförmåga har som regel svårigheter i många skolämnen och lider ofta av bristande självförtroende och studiemotivation.

IntoWords är nya digitala verktyg för iPad och Mac som på ett enkelt och intuitivt sätt, ökar elevens förmåga att lära genom läsning och skrivning. IntoWords har baserats på de starka språkresurser, som är kända från läs- och skrivverktyget CD-ORD, vilket används i många skolor i Sverige, Norge och Danmark. Med IntoWords kan du snabbt och intuitivt läsa och skriva texter på både svenska och engelska. IntoWords läser upp din text med röster av hög kvalitet, Kristian (svensk) och Claire (engelsk). När du skriver, ger programmet dig relevanta ordförslag. Programmets stavningshjälp ger dig extra stöd för att undvika stavfel.

IntoWords:

  • assisterar den långsamme och osäkre läsaren med uppläsning av talsyntes
  • hjälper den osäkre skrivaren med intelligenta ordförslag
  • bygger upp ordförrådet och därmed även elevens lärande
  • ökar förståelsen, eftersom innehållet tillgängliggörs.


IntoWords förenar pedagogisk expertis med tilltalande och intuitiv design samt högkvalitativtal- och språkteknologi, vilket sammantaget verkar för en fantastisk användarvänlighet. 

Ge eleverna en skjuts i lärandet med IntoWords!

Nyhet! Integrerad OCR-funktion i IntoWords iPad!

Med den integrerade OCR-funktionen har du möjlighet att infoga texter från bilder i IntoWords, för vidare bearbetning – för redigering, uppläsning med markörmedföljning, delning på Twitter etc. OCR-funktionen ger dig på ett enkelt sätt möjlighet till import av text direkt, via din iPads inbyggda kamera eller från bilder i din iPad.

IntoWords finns i versioner för iPad, Mac och webb. (Windows kommer till hösten)

 

Share