Välj språk

MV-Nordic - Learning made easy
elevdata_stockholm_logo.jpg mvnordic.png

banner_cdord_sa.jpg

 

Ge eleverna det stöd de behöver

 

CD-ORD är ett läs- och skrivstöttande verktyg. Om du har svårt att läsa kan du använda CD-ORD till uppläsning av all text i Word, på internet, i PDF- dokument, i e-post och många andra digitala miljöer. CD-ORD hjälper dig även att skapa texten på vägen, programmet ger dig de ord du tänker på så att stavningen inte hindrar dig att skriva fritt och obehindrat. Du kan också använda CD-ORD till att läsa och skriva texter på andra språk. Samtliga CD-ORD funktioner finns samlade i en flexibel meny, så att de alltid finns tillhands när du behöver dem.


Ordboksverktyget

I nya versionen av CD-ORD ligger den nya ordboken. För att kunna förstå vad man läser, behöver man ordförståelse d.v.s. förstå vad orden betyder och i vilket sammanhang de används. Nu kan du få stöd i denna process, genom att använda CD-ORDs ordbok. Ordboken bygger på Natur och Kulturs Stora Ordbok, som omfattar 55 000 ord. Ordboken innehåller ordförklaringar och exempelmeningar.


SkanRead

Nu har det blivit ännu enklare att skanna in och konvertera bildfiler, eftersom SkanRead ligger i CD-ORDs manöverpanel. Alla texter kan nu också sparas direkt i ljudfiler för snabb uppläsning av inskannat material. Det är en avancerad process att skanna in bilder med text i, men genom en ny bildläsare i SkanRead är det nu möjligt att få all text uppläst – även i bilder. Det finns också fler möjligheter att anpassa inställningar efter individuella behov och önskemål.


Nya röster

Vi är väldigt glada för att nu kunna presentera den nya svenska rösten Kristian och den engelska Claire som hjälper dig med uppläsning av all datortext. Kristian och Claire är en ny typ av talsynteser, som du kan ställa in och anpassa efter olika texttyper. Förutom de nya rösterna ingår även Alva, Ingrid och den digitala rösten Karin i CD-ORD.

 

  • Era kontaktpersoner för det nya avtalet hittar ni här.

Share