Välj språk

MV-Nordic - Learning made easy
 elevdata_stockholm_logo.jpg  mvnordic.png

Välkommen till Stockholmssajten – www.mv-nordic.com/se/stockholm

Här hittar ni som pedagoger i Stockholms Stad all den information ni behöver om det nya Skolavtal+, programmen som ingår, utbildningar, kontaktinformation och mycket mer.

Skolavtal + är ett abonnemangsavtal som innehåller flera pedagogiska program till flera plattformar. Programmen kan användas i olika årskurser och ingå som ett naturligt verktyg för samtliga elever. Skolavtal + är främst avsett för grundskolan, men kan även användas i särskola, gymnasium och i specialundervisning.

Läs mer om vilka program som ni som pedagoger i Stockholms Stad har tillgång till via Skolavtal + i tabellen nedan eller ladda ned en folder om Skolavtal+ här.

 

CD-Ord

CD-ORD Ämne Årskurs Innehåll Användningsområde Plattform
CD-ORD 8 Alla ämnen

1-9

Gymnasiet

Särskola

Talsyntes, OCR-behandling m.m.

Läs- & skrivinlärning
Språkundervisning
Specialundervisning
PC
SkanRead OCR-program 1-9
Gymnasiet
Särskola
Konvertera bilder till text för uppläsning Läs- och skrivhjälp PC
Ordboken Ordbok 1-9
Gymnasiet
Särskola
Ordbok med 55 000 ord baserad på Natur och Kulturs stora ordlista Läs- och skrivhjälp PC
Kristian Svenska 1-9
Gymnasiet
Särskola
Ny manlig röst för talsyntesprogrammet CD-ORD Läs- & skrivinlärning
Specialundervisning
PC
Claire Engelska 1-9
Gymnasiet
Särskola
Röst för talsyntesprogrammet CD-ORD Läs- & skrivinlärning
Specialundervisning
PC
Karin Svenska 1-9
Gymnasiet
Särskola
Röst för talsyntesprogrammet CD-ORD Läs- & skrivinlärning
Specialundervisning
PC
Alva Svenska 1-9
Gymnasiet
Särskola
Röst för talsyntesprogrammet CD-ORD Läs- & skrivinlärning
Specialundervisning
PC
Emily Engelska 1-9
Gymnasiet
Särskola
Röst för talsyntesprogrammet CD-ORD Läs- & skrivinlärning
Specialundervisning
PC
Ingrid Svenska 1-9
Gymnasiet
Särskola
Röst för talsyntesprogrammet CD-ORD Läs- & skrivinlärning
Specialundervisning
PC

 

Webbprogram 

Webbprogram Ämne Årskurs Innehåll Användningsområde Plattform
10Fingrar Svenska

1-3

Tangentbordsträning

Läs- & skrivinlärning
Specialundervisning
Webb
Matematikhuset Matematik 1-9 En omfattande mängd matematiska övningar och spel. Matematikundervisning
Specialundervisning
Webb
Matematik i Måneby Matematik 1-6 Praktiska matematiska uppgifter i en rymdmiljö Matematikundervisning
Specialundervisning
Webb

Den Talande Boken

Svenska 1-9 Skapa egna multimedia böcker Läs- & skrivinlärning
Specialundervisning
Webb
Läs Här Svenska 0-4 Hjälper eleven med den första läsningen Läs- & skrivinlärning
Specialundervisning
Webb
Precodia Svenska Alla åldrar Verktyg för avkodning av ord samt grammatikträning Läs- & skrivinlärning
Specialundervisning
Webb


Appar 

Appar Ämne Årskurs Innehåll Användningsområde Plattform

Formelsamlingen

Kommer till hösten!

Matematik

1-9

App till Matematikhuset webb.

Matematikundervisning
Specialundervisning
Webb och tablets

Kamera-app til Den Talande Boken

Svenska 1-9 Lagrar de bilder som senare ska användas i Den Talande Boken Läs- & skrivinlärning
Specialundervisning
Webb och tablets

Visnings-app till Den Talande Boken

Svenska 1-9 App som eleverna kan använda när de vill dela sina böcker med föräldrar och vänner Läs- & skrivinlärning
Specialundervisning
Webb och tablets
Levande bokstäver Svenska 1-3 Appen ger möjlighet att både träna och leka med bokstäver på svenska Läs- & skrivinlärning
Specialundervisning
Webb och tablets
Se bokstavsljuden Svenska 1-3 Appen visar med hjälp av en animation hur bokstävernas ljud uttalas. Läs- & skrivinlärning
Specialundervisning
Webb och tablets

Läs logg


Svenska 0-4 App för att följa och hålla koll på sin egen läsning i Läs här Läs- & skrivinlärning
Specialundervisning
Webb och tablets

Läs upp

 

Svenska 0-4 App för att träna sin egen läsning i Läs här Läs- & skrivinlärning
Specialundervisning
Webb och tablets


IntoWords 

IntoWords Ämne Årskurs Innehåll Användningsområde Plattform
IntoWords Alla ämnen

1-9
Gymnasiet
Särskola

Talsyntes,
OCR-behandling m.m. för iPad

Läs- & skrivinlärning
Språkundervisning
Specialundervisning
iPad
IntoWords Alla ämnen 1-9
Gymnasiet
Särskola
Talsyntes, m.m. för webb Läs- & skrivinlärning
Språkundervisning
Specialundervisning
Webb
IntoWords Alla ämnen 1-9
Gymnasiet
Särskola
Talsyntes, m.m. för Mac Läs- & skrivinlärning
Språkundervisning
Specialundervisning
Mac
Kristian Svenska 1-9 Ny manlig röst för talsyntesprogrammet IntoWords Läs- & skrivinlärning
Specialundervisning

iPad

Webb

Claire Engelska 1-9 Röst för talsyntesprogrammet IntoWords Läs- & skrivinlärning
Specialundervisning
iPad
Webb
Alva Svenska 1-9 Röst för talsyntesprogrammet IntoWords Läs- & skrivinlärning
Specialundervisning
Mac

 

Program till PC

Program för PC Ämne Årskurs Innehåll Användningsområde Plattform
Läshuset Svenska

1-6

Hjälper läsaren med samtliga steg vid läsnigen

Läs- & skrivinlärning
Specialundervisning
PC
Matematikhuset Matematik 1-9 En omfattande mängd matematiska övningar och spel. Matematikundervisning
Specialundervisning
PC
Matematik i Måneby Matematik 1-6 Praktiska matematiska uppgifter i en rymdmiljö Matematikundervisning PC
Den Talande Boken Svenska 1-9 Skapa egna multimedia böcker Läs- & skrivinlärning
Specialundervisning
PC
Little Bridge Engelska 1-5 Rör dig runt i en 3D-miljö i den engelska byn Little Bridge Undervisning i engelska. PC
Tecknade serier Svenska 1-9 Gör egna tecknade serier Språkutveckling, kreativitet PC
Mattevärlden Matematik 1-3 Gör egna tecknade serier Matematikundervisning PC
Från ord till ord Svenska 1-6 Korsordsprogram Språkutveckling PC
Words and Sentences Engelska 1-6
Särskola
Glosprogram Undervisning i engelska. PC
Läsia Svenska 0-9 Adaptiv läs- och skrivträning med munhjälp Läs- & skrivinlärning
Specialundervisning
PC

 

Share