Välj språk

MV-Nordic - Learning made easy

Alla kan läsa och skriva med CD-ORD och IntoWords


Med moderna digitala verktyg är dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter inte längre något  hinder för att  utbilda sig, få succé på jobbet eller att delta i det sociala livet på tex Facebook och Twitter.

 

CD-ORD och IntoWords används också som allmänna läs- och skrivverktyg, som tex för att lättare kunna skriva på andra språk.

 

cdord84.png  

CD-ORD

- är Danmarks bästa och ett av Sveriges bästa läs- och skrivstöd för dyslektiker. Programmet underlättar läsning och skrivning på pc: läser upp texter, ger dig ordförslag till din egen text, gör text tillgänglig för uppläsning och redigering och gör om text till ljudfiler. Du kan få uppläst texter på flera språk.


Klicka och läs mer om CD-ORD


 intowords84.png

 

 

 

 

IntoWords

- stöttar din läsning och skrivning, oavsett om du arbetar på pc, Chromebook, Mac, iPad, iPhone eller Android surfplatta eller mobil.

 IntoWords ger samma kvalitet på ordförslag och uppläsning som CD-ORD, men har färre inställningar och är enklare att komma i gång med.


Klicka och läs mer om IntoWords


Eller klicka på ikonen och läs om, hur IntoWords fungerar på de olika plattformarna:

 

 platforme-03.pngplatforme-06.pngplatforme-05.pngplatforme-04.pngpocket-07.pngplatforme-02.png

 

Skolor, institutioner kan abonnera på programmen via:

 


 

Share