Välj språk

MV-Nordic - Learning made easy

Sekretesspolicy

Du kan använda våra tjänster på olika sätt. När du använder våra tjänster, bör du känna till hur vi använder dina uppgifter.

 

Vår sekretesspolicy beskriver vilka uppgifter vi hämtar in och hur vi använder dem.
 

Vi har försökt att göra det så enkelt som möjligt men om du inte är bekant med begrepp som cookies och IP-adresser, bör du först läsa mer om dessa viktiga begrepp under avsnittet "Nyckelord".
 

MV-Nordic har hög prioritet för att skydda dina uppgifter men oavsett om du är en ny besökare på våra hemsidor eller en gammal bekant, bör du lägga lite tid på att informera dig om vårt framgångskoncept.

 

Uppgifter som vi inhämtar

Vi inhämtar uppgifter för att ge våra användare tjänster av hög kvalitet.

Vi inhämtar uppgifter på två olika sätt:


Uppgifter som du ger oss.
Många av våra tjänster kräver att du loggar in med användarnamn och lösenord från en Internet Service Provider (ISP) eller att du upprättar dig i MV-Login.
Uppgifter som vi får genom ditt bruk av våra tjänster.
Dessa uppgifter omfattar:
Enhetsuppgifter
Vi kan inhämta enhetsspecifika uppgifter (t.ex. om din hårdvarumodell, din operativsystemsversion, din browser).
Logguppgifter
När du använder våra tjänster eller får visat innehåll, som levereras av MV-Nordic AB, kan vi automatiskt inhämta och lagra vissa uppgifter. Detta kan t.ex. omfatta:
Uppgifter om hur du har använt våra tjänster.
Loggfiler med uppgifter om tidpunkt och datum för besök samt varaktighet.


IP-adress.

Uppgifter om händelser på enheten, t.ex. avbrott, systemaktiviteter, hårdvaruinställningar, browsertyp, browserspråk, datum och tidpunkt.

Cookies som entydigt identifierar din browser.

 

Cookies

Vi använder olika teknologier för att inhämta och lagra uppgifter, när du anlitar en tjänst från MV-Nordic AB, vilket kan omfatta att sända en eller flera cookies till din enhet.

 

Hur vi använder inhämtade uppgifter

Vi använder inhämtade uppgifter från alla våra tjänster, för att leverera, bibehålla och förbättra dessa samt i förbindelse med utveckling av nya produkter och tjänster.

Vi ber om ditt tillstånd, innan vi använder uppgifter för andra ändamål än de som anges i denna sekretesspolicy.

 

Vår sekretesspolicy gäller för alla tjänster som erbjuds av MV-Nordic.

 

Öppenhet och valfrihet

Du kan få din browser att blockera alla cookies, inklusive de cookies som är knutna till våra tjänster samt att ange när en cookie sparas av oss. Det är dock viktigt att hålla i minne, att våra tjänster kanske inte fungerar korrekt, om du avaktiverar cookies.
 

Uppgifter som kan lämnas vidare

Vi lämnar inte personliga uppgifter vidare till verksamheter, organisationer eller privatpersoner.

Vi kan dela inhämtade uppgifter, som inte gör att personer kan identifieras offentligt. Vi kan t.ex. dela uppgifter offentligt för att visa generella tendenser om hur våra tjänster används.

 

Användning

Vår sekretesspolicy omfattar alla tjänster från MV-Nordic.

 

Cookies

Som användare av MV-Nordics ABs hemsidor är du anonym, såtillvida att vi inte automatiskt registrerar uppgifter som gör att du kan identifieras.  

 

Cookiepolicy

När du besöker våra hemsidor, läggs en cookie på din dator. En cookie är en liten textfil, som många hemsidor använder för att känna igen din dator från gång till gång. En cookie är en passiv fil, som inte kan sprida virus eller andra skadliga program. Om du vill veta mer om vad cookies är, hur du kan blockera eller ta bort dem, rekommenderar vi dig att besöka hemsidan www.minecookies.org.


Hur använder vi cookies?

Vi använder enbart cookies i ackumulerad form för statistik, vilket gör det möjligt för oss att skapa en överblick över, hur många som besöker olika delar av våra hemsidor, så att vi kan göra dem så användarvänliga som möjligt.


Statistik

För att kunna utveckla och förbättra vårt utbud, för vi statistik över hur hemsidorna används. Statistiken används uteslutande i sammandrag, t.ex. för att se vilka sökord från sökmaskiner som ger flest besök och vilka ord och uttryck, som det söks mest på. 

Cookies kan inhämta följande typer av information om dig vid besök på våra sidor:

  • browsertyp
  • operativsystem
  • IP-adress
  • URL-adress på den sida du besöker
  • tidpunkt för ditt besök på vår tjänst
  • om du har följt en länk från en annan hemsida till en av våra hemsidor, registrerar cookien varifrån du kom
  • skärmupplösning

Data från cookies kan inte användas för att inhämta personliga uppgifter om dig. Ingen information från cookies sänds vidare eller säljs till tredjepart.

 

Ändringar

Vår sekretesspolicy kan ändras från tid till tid. Eventuella ändringar av denna sekretesspolicy anges på denna sida. Vi tillvaratar tidigare versioner av denna sekretesspolicy i ett arkiv, så att du har åtkomst till dem.

Share