Välj språk

MV-Nordic - Learning made easy

ipad-250.jpgIntoWords iPad 

IntoWords gör det enkelt för dig att läsa och skriva på iPad.

 

Med IntoWords iPad får du uppläsning med highlight och skrivstöd i form av ordförslag, ordprediktion och stavningshjälp som kompensation för läs- och skrivsvårigheter. IntoWords iPad är en app, som kan användas offline och kräver inte internetförbindelse.

 

Uppläsning med highlight

När du använder IntoWords iPad, kan du få uppläst tex dokument, hemsidor och PDF-filer. Under uppläsningen kan du välja att framhäva ord eller meningar för att göra det lätt för dig att följa med i texten. Du kan välja highlight av enskilda ord, meningar eller avsnitt. IntoWords kan läsa upp på 40 olika språk och med fler än 98 röster. Du skall bara hämta den enskilda rösten och installera den på din iPad.

 

Använd OCR för uppläsning av pappersdokument

IntoWords iPad gör det möjligt för dig att OCR-behandla dina pappersdokument genom att använda kameran i din iPad. På detta sätt kan du arbeta på samma villkor som andra i undervisnings- eller arbetsmässiga sammanhang, när det delas ut  dokument i pappersform. Ta en bild med kameran, låt IntoWords OCR-behandla texten och lyssna på uppläsningen härifrån. 

 

Dela dina texter med andra

IntoWords iPad gör det också lätt för dig att hantera dina dokument direkt i vår app. Härifrån kan du skapa dokument och välja att dela eller sända din text som e-mejl, meddelande eller på tex Twitter. Du kan också välja att öppna upp din text direkt i en annan App.

 

När du skriver dina texter eller dokument i IntoWords appen, kan du dra fördel av IntoWords välkända skrivstödjande funktioner. Du får uppläsning av bokstavsnamn, bokstavsljud, ord eller mening under skrivning, och när du skriver i textfältet, visas det förslag i ordlistan. I ordlistan finner du kontextbaserade ordförslag, förslag till nästa ord i meningen och förslag, som tar höjd för de mest vanliga stavfelen. För att göra det lätt för dig, placerar IntoWords det mest sannolika ordförslaget först i listan, med dubbelklick på det enskilda ordförslaget läses det upp högt för dig och med enkelklick sätts ordet in i meningen.

 

Se översikt över funktionerna i IntoWords

  

                                                                                                                 app-store.png

 

 

Hämta IntoWords i App Store

 

Se mer under Pris eller prova IntoWords gratis i 30 dagar

 


Läs om IntoWords på andra plattformar

(klicka på ikonen för plattformen)

platforme-03.pngplatforme-06.pngplatforme-05.pngpocket-07.pngplatforme-02.png

IntoWords-familjen

Du kan också få läs- och skrivstöd på Mac och webb

Share