IntoWords logo

IntoWords

Visste du att IntoWords fungerar på alla plattformar och kan förbättra din skrivning på många språk.

IntoWords är ett digitalt verktyg, som gör det enklare för dig att läsa, skriva och lära.

IntoWords underlättar läs- och skrivprocessen, så att du kan koncentrera dig på innehållet när du läser eller skriver. IntoWords kan därför vara vägen till högre betyg i skolan, bättre resultat på jobbet och större självförtroende eller frihet i tillvaron.

Som standard får du uppläsning och ordförslag svenska och engelska, men IntoWords kan läsa upp på mer än 40 språk. Du kan variera mellan flera röster(manliga och kvinnliga), så du inte blir trött på uppläsningen. IntoWords ordförslag, stavningshjälp och ordprediktion hjälper dig att formulera dig fritt och flytande. Du kan kontrollera din rättstavning genom att få texten uppläst eller slå upp ord, du inte känner igen, i IntoWords Ordbok.

Inkluderar och befäster

IntoWords är ett verktyg för att befästa det som läses. IntoWords kan användas för att kompenserar för låg läshastighet. Du kan inkludera lässvaga elever genom att använda IntoWords som ett generellt verktyg för hela klassen – t.ex för skrivträning eller till att träna uttal och ordförråd på nya språk. Lägg till extra fackordlistor för att få ämnesspecifika ordförslag.

IntoWords på flera plattformar

Översikt av funktioner i IntoWords

IntoWords eller CD-ORD?

BESTÄLL
  • Stort urval av språk och röster

  • Med IntoWords PDF arbetar du enkelt med och får uppläsning av PDF-dokument.

  • Stödjer skrivprocess med auditiv feedback.

  • Relevanta ordförslag under skrivning.

  • Kontextbaserade ordförslag till nästa ord i meningen.

  • Med IntoWords iPad och Android kan du enkelt OCR-behandla dina pappersdokument.

Få texten uppläst

Det är enkelt att få text uppläst. Du markerar helt enkelt den text du vill få uppläst och trycker på läs i IntoWords meny.

Enkelt att ändra läshastigheten

För många ord under en kort tid kan göra det svårt att förstå vad som sägs. Med IntoWords är det enkelt att ändra läshastigheten.

På mer än 40 språk

I IntoWords finns det möjlighet att få tillgång till uppläsning på många olika språk och med många olika röster, både manliga och kvinnliga.

Ordförslag nära till hands

När du skriver kan du låta IntoWords hjälpa dig med förslag på ord. Både det ord du försöker skriva men även förslag på ett kontextbaserade lämpliga ord att fortsätta med.

Enkelt att skriva i PDF

Att läsa och skriva i PDF’er går enkelt med IntoWords PDF.

Intelligent stavningshjälp

IntoWords hjälper dig med stavningen genom att ge förslag på vad du försöker skriva.

Beställning av IntoWords

Avtal för skolor og institutioner

Ett abonnemang på något av våra Avtal ger dig en samlad tillgång till IntoWords på alla enheter och plattformar.

Avtalet ger dessutom alla, anställda och elever, obegränsad tillgång till IntoWords både i skolan och på fritiden.

Ring till oss på telefon 040-93 91 50 eller sänd ett mejl till kundtjanst@mv-nordic.se, om du har frågor om priser eller önskar en offert.

Formular

När du skickar in din beställning kommer du att kontaktas av en av våra konsulter för mer information om programåtkomst och betalning.
Stäng

Relaterade produkter

Här kan du se vilka produkter , som fungerar fint tillsammans med IntoWords.

Se alla produkter
CD-ORD ikon

CD-ORD

Här finns vi

Vitec-MV
Davidhallsgatan 14
211 45 Malmö, Sweden

Se på Google Maps

Öppettider
Måndagar – Torsdagar: 9-16, Fredagar: 9-15