CD-ORDs funktioner - översikt

Här får du en överblick över de inställningar du kan använda som de är eller ändra på, om du vill göra CD-ORD mer anpassad för dina speciella krav och behov.

Funktioner för läsning

Uppläsning

Med CD-ORD kan du få alla typer av texter upplästa på din dator: t ex webbtexter, pdf, tooltips och skärmtexter. Med programmets markerings-funktion framhäver du bokstäver, ord eller meningar, allteftersom texten läses upp.

Profiler

CD-ORD innehåller standardprofiler, som du kan använda direkt eller anpassa – t ex profiler till korrekturläsning, matematik eller fackliga texter. Men något som är unikt för CD-ORD är att du också själv kan skapa profiler till enskilda elever eller aktiviteter, t ex för läsning av skönlitteratur eller diktat.

Lässtrategi

Lässtrategin bör man ändra beroende på vad för sorts läsning man gör: Ska eleven t ex kunna följa med under läsningen, hjälper det att slå på markerings funktionen. Nya läsare behöver få varje ord uppläst individuellt, kanske till och med varje individuell bokstav. Och ska du läsa texter, så är det en fördel att få hela stycken upplästa.

Rösthastighet och uttal

Med CD-ORD kan du läsa upp till 700 ord i minuten. Du kan själv ställa in hastigheten och ändra uttalet.

Språk och Röster

Som standard får du uppläsning på svenska, danska, norska, engelska, tyska och franska. Men CD-ORD kan faktiskt läsa upp på mer än 40 olika språk.

OCR – gör text tillgänglig

CD-ORD kan göra alla dina texter tillgängliga för uppläsning och redigering, även pappersdokument. Med verktyget SkanRead kan du nämligen OCR-behandla dina dokument. Med funktionen Bildläsare kan du få enstaka ord eller kortare texter upplästa, utan att behöva skanna hela dokumentet.

Skärmläsning

Skärmläsaren gör att du kan få text på skärmen uppläst, t ex menyknappar och länkar.

Ordbok

CD-ORDs integrerade ordbok gör det extremet lätt för dig att slå upp ord – t ex att se vad ett ord betyder eller hur det böjs. CD-ORDs stavhjälp, ordförslag och uppläsning följer med, så du lätt kan hitta rätt ord och hur det används eller få ordförklaringar upplästa. Välj mellan ordböcker på svenska, engelska, tyska, franska och spanska.

Gör om text till en ljudfil

CD-ORD ger dig en enastående möjlighet att göra om text till en ljudfil (mp3). Så du kan lyssna på texten på väg till skolan eller jobbet.

Uppläsning av PDF

CD-ORD läser pdf-dokument med marking av enstaka ord eller meningar.

Uppläsning under skrivning

Med uppläsning under skrivning har du möjlighet att höra, om du är på rätt väg i din skrivning. Du kan få bokstavsnamn, bokstavsljud, ord eller meningar upplästa. Funktionen används också av elever, som ska skriva sig till läsning med hjälp av auditiv feedback.

Funktioner för skrivning

Ordförslag

När du skriver, får du hjälp av CD-ORDs ordförslag. CD-ORD ger dig förslag till ord, som du har börjat skriva (ordavslutande) eller föreslår nästa ord i din mening (prediktion). Ordförslagen är baserade på innehållet i din text – det statistiskt mest sannolika ordet föreslås överst i listan.

Fackordlistor och egna ordböcker

Om du ska skriva texter inom ett specifikt fackområde, kan du lägga till fackordlistor, som ger CD-ORD ett extra stort ordförråd. Fackordlistorna är t ex gjorda utifrån ditt områdes lärobok. Vill du skriva på ett språk, som det inte finns fackordböcker till, kan du göra dina egna ordböcker.

Föreslå nästa ord (ordprediktion)

Om du fastnar mitt i en mening, hjälper CD-ORD dig vidare med innehållsbaserade ordförslag till nästa ord i meningen. Du får förslag till nästa ord utan att skriva begynnelse bokstaven.

Stavningshjälp

CD-ORD är som standard inställt för att känna av de mest vanliga stavfelen, t ex att föreslå cykel, när du skriver sykel. Men CD-ORD kan ge en speciell hjälp, om du vet, precis vilka feltyper som ska kompenseras.

Jokertecken

Använd jokertecknet (*), om du är osäker på en eller flera bokstäver i ett ord. Så räknar CD-ORD ut vilket ord, det kan vara.

Skriv i PDF

När du arbetar i skrivbara PDF-filer, kan du få ordförslag från CD-ORD.

.

Du kan förbättra skrivhjälpen eleverna får från CD-ORD, om du känner till de typiska felen som en specifik elev behöver hjälp med.

Här finns vi

Vitec-MV
Davidhallsgatan 14
211 45 Malmö, Sweden

Se på Google Maps

Öppettider
Måndagar – Torsdagar: 9-16, Fredagar: 9-15