Alla kan läsa och skriva med vår läs- och skrivteknologi

Med moderna digitala verktyg är dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter inte längre något  hinder för att  utbilda sig, få succé på jobbet eller att delta i det sociala livet på tex Facebook och Twitter.

Vår historia

Redan 1984 var vi ”tidigt ute” med ett projekt som handlade om att integrerar IT i undervisningen ute på skolorna. Då handlade det om att arbeta med EDB, Piccoline och DOS.

Sedan dess har vi vuxit och fått en framträdande position inom läs- och skrivteknologi i Skandinavien. Våra program CD-ORD och IntoWords är exempel lösningar som ger succés och livskvalité många personer som känner sig osäkra vid läsning eller har läs- och skrivsvårigheter. Verktygen kan ge den hjälp och det stöd som behövs vid läsning och skrivning för att personen kan genomföra sin utbildning, sköta sitt jobb eller hänga med socialt.

Vårt huvudkontor och utvecklingsavdelning är baserad i Odense Danmark och här arbetar bl.a. mjukvaruutvecklare, pedagogiska konsulenter, utbildare, säljare och supporttekniker. I För den svenska och norska marknaden har vi försäljningskontor i Malmö och Oslo. Totalt har vi ca. 80 medarbetare. Under 2014 ändrade vi namn från Mikro Værkstedet till MV-Nordic för att förtydliga våra nordiska rötter.

Vi är skandinavisk samarbetspartner till LEGO® Education och sedan 2015 är vi Danska undervisningsministeriets leverantör av specialpedagogiska stödverktyg (SPS) för utbildningar.

I juli 2017 blev MV-Nordic en del av den svenska mjukvarukoncernen, Vitec.

Om Vitec

Vitec är ett nordiskt programvarubolag. Vi utvecklar verksamhetskritiska programvaror för specifika branschers unika behov – Vertical Market Software. Företaget grundades 1985 som ett avknoppningsbolag från Umeå universitet. Idag har koncernen 600 medarbetare runt om i Norden och omsatte 675 Mkr år 2016. Huvudkontoret och större delen av koncernledningen finns i Umeå. Vitec är noterat på Nasdaq Stockholm.

Läs mer.

Privacy Policy

Du kan använda våra tjänster på många olika sätt. När du brukar våra tjänster ska du vara medveten om hur vi använder dina upplysningar.

Vår integritetspolicy beskriver vilka upplysningar vi samlar in och hur vi använder dem.

MV-Nordic har stort fokus på att skydda dina personliga uppgifter, oavsett om du är ny på vår hemsida eller redan känd användare bör du lägga lite tid på att förstå våra metoder.

Upplysningar som vi samlar in

Vi samlar in information för att ge våra användare bättre service.

Vi samlar information på två olika sätt:

Information du ger oss.

Många av våra tjänster kräver att du loggar in med användarnamn och lösenord från en Identity Provider (IdP) eller genom att skapa din egen MV-Login.

Information vi får genom din användning av våra tjänster

Denna information omfattar:

  • Enhetsinformation

Vi kan samla in enhetsspecifik information (till exempel din hårdvarormodell, operativsystemversion, webbläsare).

  • Logginformation

När du använder våra tjänster eller visningsinnehåll som tillhandahålls av MV Nordic kan vi automatiskt samla in och lagra viss information. Detta kan till exempel Inkludera:

– Information om hur du använde vår tjänst.

– Loggar med information om tid och datum för besök, varaktighet.

– IP-adress.

– Händelsesinformation på enheten, t.ex. kraschar, systemaktiviteter, hårdvaruinställningar, webbläsartyp, webbläsarspråk, datum och tid.

– Kakor som identifierar din webbläsare unikt.

Hur använder vi den information vi samlar in

Vi använder information som vi samlar in från alla våra tjänster för att leverera, underhålla och förbättra dessa samt utveckla nya produkter och tjänster.

Vi ber om ditt samtycke innan vi använder information för andra ändamål än de som anges i denna sekretesspolicy.

Vår integritetspolicy gäller för alla tjänster som erbjuds av MV-Nordic.

Transparens och fritt val

Du kan få din webbläsare att blockera alla cookies, inklusive cookies som är kopplade till våra tjänster, eller att ange när en cookie sparas av oss. Det är dock viktigt att komma ihåg att många av våra tjänster kanske inte fungerar korrekt om du inaktiverar cookies.

Information som kan föras vidare

Vi för inte personuppgifter vidare till företag, organisationer eller individer.

Vi kan dela med oss av insamlad information som inte identifierar specifika personer. Till exempel kan vi dela information med allmänheten för att visa allmänna trender om hur våra tjänster används.

Användning

Vår integritetspolicy gäller för alla tjänster som erbjuds av MV-Nordic.

Ändringar

Vår integritetspolicy kan ändras från en tid till en annan. Eventuella ändringar av denna sekretesspolicy anges på den här sidan. Vi behåller tidigare versioner av denna sekretesspolicy i ett arkiv så att du kan komma åt dem.

 

VISA MERA

Servicevillkår

MV-Nordics användarvillkor

Genom att använda våra tjänster godkänner du dessa villkor. Läs dem noggrant.

Våra tjänster är olika, så det kan i vissa fall finnas ytterligare villkor. Dessa villkor är tillgängliga för de relevanta tjänsterna och dessa villkor blir en del av ditt avtal med oss om du använder de aktuella tjänsterna. 

Användning av våra tjänster

Du måste följa alla anvisningar som är tillgänglig för dig i tjänsterna.

Missbruka inte våra tjänster. Till exempel får di inte manipulera våra tjänster eller försöka att komma åt dem med hjälp av en annan metod än via angivet gränssnitt och den vägledning vi tillhandahåller. Du får endast använda våra tjänster i enlighet med lagen, inklusive gällande lagar och förordningar. Vi kan upphöra med tjänster eller göra dem otillgängliga för dig om du inte följer våra villkor eller policyer eller vid en eventuell överträdelse enligt ovan.

När du använder våra tjänster ger det dig inte äganderätt till immateriella rättigheter i våra tjänster eller till det innehåll du får tillgång till. Dessa villkor ger dig inte rätt att använda varumärken, varumärken eller logotyper som används i våra tjänster. Du får inte ta bort, gömma eller ändra de juridiska meddelanden som visas i eller tillsammans med våra tjänster.

Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi måste skicka tjänstemeddelanden, administrativa meddelanden och annan information.

Din MV-inloggning

Du kan behöva ha en MV-inloggning eller annan inloggning från en Identity Provider (IdP), till exempel. Skolfederation för att använda några av våra tjänster. Du kan anmäla dig till vår inloggningstjänst MV Login genom att kontakta MV-Nordic på telefon 040-93 91 50.

Om du upptäcker att ditt konto eller lösenord har använts utan ditt samtycke, vänligen kontakta MV-Nordic omedelbart för att inaktivera kontot och, om tillämpligt, skapa en ny.

Sekretess och upphovsrätt

Denna allmänna integritetspolicy för MV-Nordic beskriver hur vi behandlar och skyddar din personliga information när du använder våra tjänster. Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi måste använda uppgifterna i enlighet med vår integritetspolicy.

Ditt innehåll i våra tjänster

Du kan skapa innehåll i några av våra tjänster. Du behåller äganderätten till immateriella rättigheter som du har för innehållet. Kort sagt, det som tillhör dig fortsätter att vara ditt.

När du laddar upp eller på annat sätt skickar innehåll till våra tjänster, beviljar du MV-Nordic licens för att använda detta i samband med driften och förbättringen av våra tjänster och att utveckla nya tjänster. Licensen är fortfarande giltig även om du slutar använda våra tjänster.

I vår integritetspolicy eller de ytterligare villkor som kan gälla för de enskilda tjänsterna kan du lära dig mer om hur vi använder innehåll. Om du lämnar feedback eller förslag till våra tjänster kan vi använda din feedback eller förslag utan skyldighet till dig.

Ansvar för våra tjänster

MV-Nordic och dess leverantörer och distributörer förnekar i den utsträckning lagen tillåter ansvar för förlust av vinster, intäkter eller data samt ekonomiska förluster och indirekta, oavsiktliga, särskilda skador i samband med användningen av våra tjänster.

MV-Nordic och dess leverantörer och distributörer är under inga omständigheter ansvariga för förlust eller skada som inte rimligen kan förutses.

Affärsanvändning av våra tjänster

Om du använder våra tjänster på uppdrag av en verksamhet accepterar verksamheten dessa villkor. Accepterandet innebär att MV-Nordic och dess dotterbolag, tjänstemän, representanter och anställda inte kan ställas som ansvariga vid eventuell förlust eller skada som kan uppstå i samband med användningen av tjänsterna. Detta gäller även eventuellt ansvar och eventuella utgifter som kan uppstå i samband med fordringar, förluster, skador, rättstvister, domar, rättegångskostnader och advokatavgifter.

Om dessa villkor

Vi kan ändra de allmänna villkoren eller specifika villkor för en viss tjänst. Detta kan till exempel vara för att följa ändringar i lagen. Du bör läsa villkoren regelbundet. Vi meddelar dig om ändringar av dessa villkor på den här sidan. Du kan hitta meddelanden om ändringar i ytterligare villkor för respektive tjänst. Ändringar gäller inte efterhand, och de träder i kraft tidigast fjorton dagar efter det att de har anmälts. Ändringar på grund av nya funktioner i en tjänst eller ändringar av juridiska skäl kommer att träda i kraft omedelbart. Om du inte accepterar de ändrade villkoren för en tjänst måste du sluta använda tjänsten.

I händelse av skillnad mellan dessa villkor och de ytterligare villkoren finns det de ytterligare villkor som gäller.

 

Dessa villkor gäller för förhållandet mellan MV-Nordic och dig. De ger inte några rättigheter för en tredje part.

 

Underlåtenhet att följa dessa villkor eller om vi inte omedelbart vidtar nödvändiga åtgärder betyder det inte att vi avstår från våra rättigheter (vi gör lämpliga åtgärder vid ett senare tillfälle).

 

Om det visar sig att vissa villkor inte kan verkställas, påverkar det inte andra villkor.

VISA MERA

Cookies

Policy för Cookies

När du besöker våra webbplatser läggs en cookie till din dator. En cookie är en liten textfil som många webbplatser använder för att känna igen din dator från tid till annan. En cookie är en passiv fil och kan inte sprida virus eller annan skadlig kod. Om du vill veta mer om vilka cookies som är, hur du blockerar eller tar bort dem rekommenderar vi att du besöker webbplatsen www.minecookies.org.

Hur använder vi cookies?

Vi använder endast cookies för statistik som gör det möjligt för oss att få en översikt över hur många besök de olika delarna av våra webbplatser för att göra dem så användarvänliga som möjligt.

Statistik

För att utveckla och förbättra våra tjänster, ger vi statistik om hur webbplatser används. Statistiken används endast i summarisk form, till exempel för att se vilka sökord från sökmotorer som ger flest besök och vilka termer och uttryck som oftast söks.

Cookies kan samla in följande typer av information om dig när du besöker våra sidor:

  • typ av webbläsare
  • operativsystem
  • IP-adress
  • URL för sidan du besöker
  • Tidpunkten för ditt besök på vår service
  • Om du har följt en länk från en annan webbplats till en av våra webbplatser, registrera cookien där du kom ifrån
  • skärmupplösning

Data från cookies kan inte användas för att samla in personuppgifter om dig. Ingen information från cookies vidarebefordras eller säljs till tredje part.

VISA MERA

Hitta oss här

MV-Nordic
Davidshallsgatan 14
211 45 Malmö
Se på Google map

Vi har öppet
mån-tors: 9-16 och fredag: 9-15