Välj språk

MV-Nordic - Learning made easy

17.05.2017

Nyheter i IntoWords Cloud

 

IntoWords utvecklade ordböcker

Gör det enkelt att slå upp ord direkt i den text man läser eller i stavningshjällpen och ordprediktionen när man skriver. IntoWords ordböcker är tvåspråkiga på: en-sv, sv-en, ty-sv, sv-ty, fr-sv, sv-fr, sp-sv och sv-sp.

Bildkomplement
Om det är ett ord som man inte förstår kan man välja att klicka sig vidare genom att dubbelklicka på ordet eller via en ikon i ordboken. Ordet visas då som bilder från Google bilder.

 

OCR i IntoWords Cloud

Med IntoWords onlinebaserade OCR-scanner kan ej markerbar text behandlas så att texten i efterhand kan markeras, läsas upp och redigeras.

 

Nya skrivmallar

IntoWords Skrivmallar ger tillgång till ett bibliotek av textmallar som hjälper eleven att komma igång med sitt skrivande.

 

IntoWords ger tillgång till ett brett urval av läs- och skrivstödjande funktioner. Användarens personliga inställningar följer med oavsett plattform vid arbete i IntoWords Cloud eller IntoWords Ipad.

 

 Läs mer om IntoWords här

   

Share