LEGO® Education inlärningsfilosofi

Framtiden tillhör de kreativa

En kloss, två centrala begrepp, tre ämnesområden och fyra faser.

Läs om inlärningstankarna bakom LEGO® Educations materiel.

En konkret utgångspunkt: LEGO® Klossen

LEGO® klossen utgör en konkret och handgriplig utgångspunkt för inlärning med LEGO Education.

När eleverna konstruerar och bygger lösningar på uppgifter, får de samtidigt en konkret produkt att diskutera runt, ändra, förbättra eller experimentera vidare med. Både uppgifter och undervisningsmetoder är motiverande för elever som har svårt att ta till sig traditionell skolundervisning.

Två centrala begrepp

Två inlärningsbegrepp följer med i undervisning i LEGO®Educations materiel – oavsett målgrupp eller vilket ämne materialet används till:

 

Aktiv inlärning “MINDSTORMS_undersøghands-on”

LEGO inlärning är inte en process, där läraren fyller på eleverna med sin kunskap utan det är en inlärningsprocess där eleverna själva är aktiva. De arbetar “hands-on”, experimenterar och bygger modeller som kan lösa sina uppgifter. Det skapar ett engagemang som katederundervisning inte kan konkurrera med.

Inlärning med FLOW
Engagemang är en förutsättning för det tillstånd av FLOW, som är definierat (av den amerikanska psykologen Mihaly Csikszentmihalyi) som ett tillstånd med starka positiva känslor och maximal inlärning. FLOW förutsätter ett sammanhang mellan elevens kompetens och uppgiftens svårighetsgrad; eleven ska utmanas men kunna bemästra uppgiften.

Tre olika ämnen

Det tre ämnena – Robotik, Energi och Mekanik – kopplar det naturvetenskapliga tankesättet till problemlösningsuppgifter som är hämtade från reala verksamheter.

  • programmering och design (Robotik)
  • experiment med förnybara energiformer (Energi)
  • konstruktion av automatiserade processer (Mekanik).

Inlärningens fyra faser

Vägen till inlärning med LEGO går genom fyra faser.

  • Anknyta: Eleverna blir uppslukade av uppgiften, då de kan identifiera sig med det de ska jobba med.
  • Konstruera: Eleverna bygger sin lösning på uppgiften. Ofta används en dator i denna fasen, vilket ger liv åt deras konstruktioner som eleverna utvecklar.
  • Reflektera: Eleverna sätter ord på det som de har arbetat med.
  • Gå vidare: Eleverna blir inspirerade att arbeta vidare med att lösa nästa uppgift som bygger på den kunskap de just tillgodogjort sig.

MINDSTORMS_programmer

Ladda ner mjukvara och lärarhandlinger gratis

Besök sidan legoeducation.com/start och se vilka undervisningsidéer och
inlärningsmöjligheter som finns, även för dig som ännu inte arbetar med LEGO® Education.

> Se hur du hämtar mjukvara och vägledningar