Lär med MINDSTORMS EV3

Ett klick från verkligheten.

Genom praktisk användning av robotteknik inspireras och motiveras eleverna till att lära sig aktivt, kreativt och verklighetsanpassat.

Robot Educator hjälper er att komma igång

Aktiviteterna i lärarverktyget Robot Educator visar och guidar dig och dina elever igenom de viktigaste funktionerna inom modelbyggning, programmering och dataloggning. Den strukturerade och inspirerande genomgången gör att alla, är igång med att konstruera, programmera och experimentera inom loppet av en lektion.

Projekt Teknik och design – problemlösning utan “regelbok”

I Projekt Teknik och design ska eleverna testa sina kunskaper med öppna utmaningar, som ska lösas efter samma struktur, som används i designbranschen och industrin. Eleverna lär sig och arbetar sig igenom designprocessen: från en uppgiftsformulering, som förklarar utmaningen, och fram till ett slutligt projekt, som kan delas och presenteras för klassen.

MINDSTORMS_programmer
Det vetenskapliga arbetssättet. När eleverna har utvecklat ett program, överförs det till roboten, och koden kan testas. Roboten gör precis vad den är programmerad till att göra. Om den inte gör vad som förväntas, får eleverna justera och göra ett nytt försök. Precis som vetenskapsfolk.

Naturvetenskap – 14 konkreta experiment

Temat Naturvetenskap innehåller 14 konkreta experiment inom områdena: energi, kraft och rörelser, ljus, värme och temperatur.

Digitala läroböcker med färdiga händelseförlopp

Materialets färdiga händelseförlopp ligger som digitala böcker i mjukvaran. Du kan använda dem, som de är, eller redigera dem för att anpassa dem till undervisningen. Eleverna arbetar direkt i mjukvaran, där de kan dokumentera deras arbete i text, bilder och video. Det betyder att eleverna löser sina uppgifter, analyserar, dokumenterar och delar sina resultat utan att lämna MINDSTORMS® miljön.
> Se innehållet i MINDSTORMS paketet

Avancerad datainsamlingsmodul

Eleverna kan göra mobila dataloggar och samla in data ifrån olika sensorer, t ex ljus, ljud, ultraljud och tryck. Experimentet kan studeras i realtid eller sparas för vidare analys. I mjukvaran kan eleverna visualisera sin hypotes för experimentet i grafer, som sedan kan jämföras med den data som samlas.

MINDSTORMS_undersøg
Tänk med händerna: Materialet gör det lätta att använda flera inlärningsstilar i undervisningen. Medan eleverna bygger maskiner och robotar med LEGO® klossar, tänker de med händerna. Alla kan vara med.

> Till huvudsidan för MINDSTORMS EV3

MINDSTORMS_eksperiment

Eleverna lär sig bland annat…

• att utveckla idéer och tänka kreativt
• att planera och skapa designer
• att använda matematik
• att argumentera och tänka logiskt
• digitala färdigheter
• att man måste öva för att bli bra på något

Space-konstruktionHa robotturneringar

MINDSTORMS är grundmaterialet i den världsomspännande robotturneringen, FIRST LEGO League (FLL, extern länk).
Du kan också ha din egen robotturnering med temat Space.

LEGO_WeDo_børn

Inlärningsfilosofin bakom LEGO Education

Läs om de två centrala begreppen: Flow och Hands-on.
> LEGO Education inlärningsfilosofi