Välj språk

MV-Nordic - Learning made easy

LEGO® Educations inlärningsfilosofi

Framtiden tillhör de kreativa.

 

 

En kloss, två centrala begrepp, tre ämnesområden och fyra faser. Läs om inlärningstankarna bakom  LEGO® Educations material.

 


En konkret mittpunkt: Klossen

LEGO® klossen utgör en konkret och handgriplig utgångspunkt för inlärning med LEGO Education. När eleverna bygger sina lösningar på uppgifter, får de samtidigt en konkret produkt att diskutera, ändra, förbättra eller experimentera vidare med. Både uppgifter och undervisningsmetoder är en gåva till elever som inte lär sig bäst i traditionell skolundervisning.

buildtoexpress-lego-education.jpg

 

Två centrala begrepp

Två inlärningsbegrepp följer med i undervisning i LEGO Educations material - oavsett målgrupp eller vilket ämne materialet används till:

 • Aktiv inlärning -"hands on"
  LEGO inlärning är inte en process, där läraren fyller på eleverna med sin kunskap utan det är en inlärningsprocess där eleverna själva är aktiva. De arbetar "hands on", experimenterar och bygger modeller som kan lösa sina uppgifter. Det skapar ett engagemang som katederundervisning inte kan konkurera med.
 • Inlärning med FLOW
  Engagemang är en förutsättning för det tillstånd av FLOW, som är definierat (av den amerikanska psykologen Mihaly Csikszentmihalyi) som ett tillstånd med starka positiva känslor och maximal inlärning. FLOW förutsätter ett sammanhang mellan elevens kompetens och uppgiftens svårighetsgrad; eleven ska utmanas men kunna bemästra uppgiften.

vedvarende-energi-lego.jpg

Tre olika ämnen

Det tre ämnena  - Robotik, Energi och Mekanik - kopplar det naturvetenskapliga tankesättet till problemlösningsuppgifter som är hämtade från reala verksamheter.

 • programmering och design (Robotik)
 • experiment med förnybara energiformer (Energi)
 • konstruktion av automatiserade processer (Mekanik).

space-lego-education.jpg

Materialet till de tre ämnesområdena kan köpas samlat i ett  LEGO Education Innovation Studio.


Inlärningens fyra faser

Vägen till inlärning med LEGO går genom fyra faser.

 • Anknyta:  Eleverna blir uppslukade av uppgiften, då de kan identifiera sig med det de ska jobba med.
 • Konstruera: Eleverna  bygger sin lösning på uppgiften. Ofta används en dator i denna fasen, vilket ger liv åt deras konstruktioner som eleverna utvecklar.
 • Reflektera: Eleverna sätter ord på det som de har arbetat med.
 • Gå vidare: Eleverna blir inspirerade att arbeta vidare med att lösa nästa uppgift som bygger på den kunskap de just tillgodogjort sig.

Share