Lär med WeDo 2.0

Världen är spännande! WeDo 2.0 får eleverna att sätta frågetecken vid det de vet, och undersöka det de inte vet.

Kan vi hjälpa till att ta bort plastavfall från havet? Kan vi hjälpa hotade djur vid vägbyggen? Genom att undra och ställa frågor om världen, som omger dem, blir eleverna mer medvetna om hur teknologi kan användas till att förbättra vår värld och vardag.

LEGO_WeDo-børn1 
I projektcykeln arbetar eleverna i tre faser: undersök, bygg och dela. I processen tränar de bland annat problemlösning, kritiskt tänkande, samarbete, kommunikation och grundläggande programmering.

Nära verklighetens utmaningar

Inlärning med WeDo blir meningsfull och relevant för eleverna, eftersom den kopplas till verklighetens utmaningar.

Eleverna:

 • arbetar som riktigt vetenskapsfolk med robotar och programmering
 • arbetar efter den naturvetenskapliga metoden
 • arbetar med dokumentation och insamling av kunskap
 • arbetar med projektorienterade arbetsmetoder
 • har kul, medan de lär

Projekt med experimenterande inlärning

Materialet innehåller både guidade projekt och “öppna” projekt, där eleverna själva ska komma fram till lösningsförslag. De 17 projekten ger ca 40 timmars undervisning inom väldigt olika ämnen som hastighet, grodyngels förvandling till groda och olika naturfenomen.

WeDo_2.0_skraldebil
Projektet “Sortera för återvinning”: Eleverna arbetar med sortering av sopor. De arbetar med processen från tillverkning till återanvändning, med modeller av de maskiner och robotar som används i verkligheten. De undersöker bl a de olika avfallstypernas fysiska egenskaper, vikt, storlek, form och magnetiska egenskaper. De bygger och konstruerar en sopbil som ska vippa släpet så att rätt sopor faller av. Projektet utvecklar byggkunskaper, designfärdigheter och programmeringsinsikt. Projektmaterialet guidar eleverna framåt.

Du får:

 • 17 projekt med tre lektioner á 45 minuter vardera (40 timmars undervisning)
 • utförliga lärarvägledningar och introduktionsfilmer
 • verktyg för dokumentation och evaluering

 

WeDo 2.0 och Gemensamma Mål

WeDo 2.0 projekten möjliggör, att man arbetar med både sina färdigheter i vetenskap inom natur/teknik och det svenska språket.

Till huvudsidan för WeDo 2.0

WeDo_samarbejde

 

WeDo_MaxogMia

Hjälp Max och Mia

Guiderna Max och Mia förklarar uppgifterna och ger eleverna ett par virtuella vetenskapsfigurer att identifiera sig med.

WeDo_frøFör dig som lärare:

 • färdiga lektionsplaner
 • smidigt att arbeta målstyrt
 • förslag till nivåanpassad undervisning och evaluering
 • spännande material

Se innehåll i WeDo 2.0

LEGO_WeDo_børn

Inlärningsfilosofin bakom LEGO Education

Läs t ex om de två centrala begreppen: Flow och Hands on.
> LEGO Education inlärningsfilosofi

Ladda ner mjukvara och lärarhandlinger gratis

Besök sidan legoeducation.com/start och se vilka undervisningsidéer och
inlärningsmöjligheter som finns, även för dig som ännu inte arbetar med LEGO® Education.

> Se hur du hämtar mjukvara och vägledningar