Funktioner i IntoWords - översikt

Få en överblick över de inställningar som utgör IntoWords läs- och skrivhjälp.

Funktioner för läsning

Markering

IntoWords stödjer dig i din läsprocess med uppläsning av alla typer av texter. Under uppläsningen kan du lätt följa med i texten genom att använda dig av markeringar för att framhäva ord, meningar eller ord och meningar.

Uppläsning

När du arbetar med en längre text, är det en fördel att kunna välja om uppläsningen ska läsas mening för mening eller sida för sida. På detta vis blir det lättare för dig att korrekturläsa dina egna texter.

Rösthastighet

Hastigheten på rösten kan lätt justeras upp eller ner och anges som ord per minut.

Språk och Röster

Du får ett brett urval av språk och röster och har möjlighet att lägga till mer än 40 olika språk och kan då välja bland 98 manliga och kvinnliga röster.

OCR

Med IntoWords (Cloud, iPad och Android) kan du lätt OCR-behandla dina pappersdokument. Du kan då göra din text tillgänglig för uppläsning och redigering.

Bildläsare

Med bildläsaren kan du få all text på skärmen uppläst – inkluderat menyer på hemsidor, text på bilder och länktexter.

Ordbok

Med IntoWords Ordbok så kan du slå upp ord som du inte kan. Du stöds naturligtvis hela vägen av stavhjälp, ordförlag och uppläsning av både ordförslag och förklaringar, så att du hittar rätt ord eller böjning och den riktiga ordförklaringen.

Du får som standard en svensk ordbok och rättstavnings bok. Till IntoWords Cloud kan du dessutom köpa fler ordböcker på engelska, tyska, franska och spanska.

Uppläsning av PDF

Med IntoWords PDF får du uppläsning med markering av enstaka ord eller meningar, av PDF-filer hämtade från din hårddisk eller ifrån en hemsida.

Läs EPUB-filer

Du kan läsa filer i EPUB formatet med IntoWords Cloud. Många digitala böcker som kan köpas, lånas eller hämtas ifrån hemsidor ges ut i EPUB-formatet (ett alternativ till att läsa PDF-filer).

 

Skriv funktioner

Skrivning

IntoWords stödjer dig i din skrivprocess med auditiv feedback. Under skrivning kan du få bokstavsnamn, bokstavsljud, ord eller mening uppläst.

Ordförslag

Under skrivning får du relevanta ordförslag på svenska, danska, norska, engelska, tyska, franska och spanska. Alla typer av ordförslag kan naturligtvis läsas upp och lätt sättas in i en mening med ett enkelt klick på det utvalda ordet. IntoWords placerar de mest sannolika orden överst i listan.

Ordlistor

Ordlistorna gör det lättare att till exempel skriva fackord, som passar i ett bestämt fackområde. När du till exempel skriver en rapport inom biologi, är det en klar fördel om du har valt en relevant fackordlista. Områdesspecifika ordförslag visas tydligt avskilt från de innehållsbaserade ordförslagen.

Föreslå nästa ord

Om du fastnar mitt i en mening, så hjälper IntoWords dig att komma vidare med kontextsbaserade ordförslag. Du får förslag till nästa ord utan att ens behöva skriva en första bokstav.

Stavhjälp

IntoWords tar hänsyn till de mest alldagliga stavfelen och kommer med relevanta ordförslag, som passar i meningen och sammanhanget som du håller på att skriva. Stavningshjälpen och de vanliga ordförslagen kombineras, så de mest sannolika orden alltid visas överst i listan. Förslag från stavningshjälpen visas i orange färg.

Jokertecken

Om du är osäker på hur ett ord stavas, så kan du använda jokertecken, så att IntoWords snabbt kan hjälpa dig vidare i din skrivprocess med relevanta ordförslag.
Lägg till ett * när du är osäker på en eller flera bokstäver, eller lägg till # när du är säker på den sista bokstaven i ett ord.

Skriv i PDF

IntoWords PDF ger dig möjlighet att skriva editerbara PDF-filer och att skapa egna skrivfält.
Du får naturligtvis stöd i din skrivning med relevanta ordförslag, som är kontextuella, fackspecifika och med förbehåll för återkommande stavfel. Du kan öppna och spara dina PDF-filer från din hårddisk.

Skriv

Skriv försäkrar att användare, som inte använder Google Apps eller Office 365, ändå kan arbeta i IntoWords Cloud. Här kan du läsa och skriva med stöd från IntoWords, och du kan öppna och spara dokument ifrån din hårddisk.

Mallar (Margit Gade)

I IntoWords Clouds Appar-meny så hittar du mallar, som ger extra stöd till att skriva och strukturera texter –  till exempel i samband med genre skrivning, anteckningar och uppsatsskrivning. Mallarna är kända ifrån specialpedagog Margit Gades hemsida.

Enskilda skillnader i funktioner i IntoWords på olika plattformar beror generellt på begränsningar i plattformen.

Sätt struktur på texten

Med Margit Gades mallar så har du något att luta dig emot, när du ska skriva olika typer av texter eller i en speciell genre.