10Fingrar i undervisningen

Du kan använda 10Fingrar i svenskundervisningen t.ex för:

 • att träna bokstäver, bokstavsljud och bokstavskombinationer
  Bokstäver, ord och meningar läses upp, så att eleverna hela tiden får kopplat ljud till tecken.
 • att lära sig använda tangentbordet
  10Fingrar lär eleverna att använda alla sina tio fingrar, när de skriver. När fingrarna behärskar tangentbordet, kan eleven koncentrera sina tankar på innehållet.
 • hastighetsträning
  Eleverna kan konkurrera med sig själv eller i klassen om att skriva snabbt.
 • stöd för lässvaga elever
  Använd t.ex. korta skrivkurser på datorn som motivation och belöning till elever, som har svårt att komma igång med att läsa och skriva.
 • läxor
  Eleverna kan som hemarbete t.ex. öva sig i korrekt fingersättning.

10Finger_tastatur

 

 

Markera ev. även elevernas fingrar med röd, blå, gul och grön tusch, nagellack eller tejp, så att barnen får lättare att hålla reda på var fingarna ska vara på tangentbordet.

 

> Till framsidan för 10Fingrar

 

Skriv dig till läsning

Den norske läsforskaren Arne Trageton ser skrivning på datorn som minst lika stimulerande för inlärningen av skriftspråket, som läseboken. 10Fingrar lär eleverna om bokstäver och  bokstavsamman-sättningar, under tiden som de övar sig på tangentbordet. Du kan alltså använda 10Fingrar, om du – i Arne Tragetons anda – vill gå från läs- och skrivinlärning till skriv- och läsinlärning.

10Finger_ovelser

Kurser och övningar

Det finns kurser i tre kategorier: Från start,Djur och Rim.

> Läs mer om 10Fingrar