29.10.2018

MiVo. Nytt program tränar eleverna i CD-ORD och IntoWords

MiVo är ett helt nytt program som hjälper användare att komma igång och använda skrivhjälpen i CD-ORD eller IntoWords.

MiVo riktar sig till elever i tredje klass och uppåt som antingen just har testats dyslektiker eller av andra orsaker behöver stöd i skrivning. MiVo är en virtuell tränare som guidar eleven i användningen av de olika strategier som han eller hon måste känna till för att få den bästa skrivhjälpen i CD-ORD och IntoWords.

Träningsprogram med övningar

Genom olika typer av övningar gör MiVo eleven förtrogen med skrivstrategierna och motiverar dem att till exempel ljudstava, använda jokertecken och skriva i meningar.

Eleven guidas hela vägen igenom programmet och kan därmed träna i programmet på egen hand.

Hjälper läraren och sparar tid

MiVo är också en hjälp till läraren som saknar tid eller förutsättningar att implementera programmen i skolvardagen. Programmets lärardel gör det enkelt att träna strategierna på egen hand, i klassen eller hemma.

Läs mer om MiVo

ThomasMose_MiVo_Content

Beprövade tekniker från dyslexiundervisning

Programmet har utvecklats i samarbete med utbildningsföretaget Ordblindetræning och bygger på den metod som Ordblindetræning använder i sin dyslexiundervisning.

Läs intervju med Thomas Mose från Ordblindetræning

Övriga nyheter