CD-ORD har blivit en 10’a, med nya färger, förenklad design och extra användarvänlig verktygslinje, så har CD-ORD blivit 10.

Invändigt är dock CD-ORD fortfarande sig själv: Sveriges bästa läs- och skrivverktyg för dyslektiker.

Diskret, modern och enkel ‘look’

CD-ORD har fått en ansiktslyftning, med ny modernare layout. Verktygslinjen är mer flexibel, och de mest vardagliga funktionerna du behöver kan skötas direkt ifrån Verktygslinjen.
Designen liknar IntoWords-designen, så det blir lättare att hoppa över till IntoWords, när man vill arbeta på andra plattformar.

De anvancerad bakomliggande inställningarna, som gör CD-ORD till mästaren bland läs- och skrivverktyg, finns fortfarande – men i en uppdaterad design, som gör valen mer överskådliga.

Läs och skriv i Google-miljön

CD-ORD 10 har full integration med Google Chrome-webbläsaren: Du kan få uppläsning med markering på hemsidor och generellt få samma stöd till läsning och skrivning, som du är van vid i Internet Explorer.
Inte minst så har du läs- och skriv stöd från CD-ORD, när du arbetar i Google Docs.

Nya och uppdaterade ordlistor

Med de uppdaterade ordlistorna får du nu ordförslag, som speglar hur vi använde språket 2017. CD-ORD har också fått en särskild barn- och ungdomsordlista, så elever i grundskolan kan få åldersanpassade och relevanta ordförslag till deras texter.

Också nytt i CD-ORD 10

  • Ordböcker på engelska, tyska, franska och spanska
  • Profiler till olika läs- och skrivändamål
  • Mer inuativ OCR-process

Om din skola eller institution redan har avtal på CD-ORD, så har du automatiskt tillgång till CD-ORD 10 från vår nedladdnings sida.

Har ni inget avtal men skulle vilja prova CD-ORD 10? Kontakta oss här

Övriga nyheter