c-pen skanner bog

C-Pen

Bruk C-Pen for å gjøre korte tekster digitale slik at de kan leses opp på en datamaskin.

Skann bare den teksten du vil ha lest opp

Skann ord eller setninger inn på PCen så de kan leses opp med en talesyntese.
C-Pen brukes når du vil skanne ord eller korte setninger fra trykte materialer, f.eks avisen eller et oppgaveark. Pennen føres over teksten på samme måte som du gjør med en overstrekningstusj. Da dukker den opp på skjermen i f.eks ditt tekstbehandlingsprogram. Du kan få opplesning av teksten ved hjelp av f.eks lese- og skrivestøtteprogrammet CD-ORD

Overføring av tekst til datamaskinen

C-pennen brukes sammen med en PC. Pennen settes i USB-porten oo overfører den trykte teksten. C-pennen kan skanne og gjenkjenne tekst og tall i flere skrifttyper og skriftstørrelser og på flere språk

Teksten skannes inn ved å plassere spissen av C-pennen foran det første ordet du vil skanne inn.
Teksten blir satt inn der markøren i tekstprogrammet er plassert. Flere tekstlinjer kan skannes inn slik at det blir en sammenhengende tekst.

Du velger hvilket språk du vil jobbe med i programvaren som følger med C-Pennen.

Du kan få opplest teksten med CD-ORD.

Les mer om CD-ORD

BESTILL
  • Digitaliser korte tekster - raskt og enkelt

  • Få teksten lest opp uten bruk av tastatur og mus

  • Et praktisk hjelpemiddel for svake lesere

  • Et verktøy til notatteknikk for studenter

Bestilling av C-Pen

C-Pen TS1

Pris pr. stk.: 850 kr. (eks. mva)

 

Hvis du har spørsmål eller ønsker å kjøpe kan du kontakte oss på telefon 46 85 99 60, via firmapost@mv-nordic.no

Det tas forbehold om prisendringer.

Kontakt oss

Når du sender inn din bestilling, vil du bli kontaktet av den av våre konsulenter for nærmere informasjon om tilgang til programmene og betaling.
Lukk

Relaterte produkter

Her kan du se hvilke produkter som fungerer godt i kombinasjon med C-Pen.

Se alle produkter