Matematikleg Flex logo

Mattelek Flex

Treningsprogram til elever som synes matematikk er vanskelig

Mattelek Flex er et treningsprogram for barn i alderen 5–12 år.

Målet med Mattelek Flex er å bedre den matematiske forståelsen hos barn som har problemer ved matematikk på grunn av f.eks dyskalkuli, konsentrasjonsvansker eller dysleksi.Gjennom 5-7 ukers intensiv trening  styrkes kunnskaper og ferdigheter som letter matematikkinnlæringen hos barn i alderen 5-12 år.

Hvorfor trene matematikk?

Programmets øvelser trener sentrale matematiske ferdigheter som antallsoppfattelse, tallforståelse og den mentale tallinjen. Målet med treningen er å konsolidere matematisk kunnskap for dermed å lette senere matematisk innlæring hos elever som har spesielle utfordringer ved matematikk. Treningen av matematikk har også smittende effekt på innlæring i andre fag.

BESTILL
  • Intensiv trening av grunnleggende begreper

  • Kan brukes på pc, Mac, nettbrett eller Chromebooks

  • Til barn i alderen 5-12 år som har utfordringer med matematikk

Om Mattelek Flex

Eleven trener alle skoledager i en periode på 5-7 uker. Hver treningsøkt tar mellom 20-40 minutter afhengig av alder og individuelle fakturer
>Sånn foregår treningen

Om matematikkvansker

Det anslås at ca. 15 % av elevene i grunnskolen har så store utfordringer med matematikk at de ikke kan leve opp til kravene i matematikkfaget
> Om matematikkvansker

Blik kjent med programmet

Mattelek Flex tar utgangspunkt i kunnskap om, hvordan matematiske evner utvikles og innlæres – se en liten video om programmet.

Bestilling av Mattelek Flex

Skoler

Mattelek Flex er et webprogram hvor skoler kan abonnere på lisenser for et bestemt antall samtidige brukere. Man kan velge om man vil ha 5, 10, 20, 30 ,40 eller 100 samtidige brukere i 12, 24 eller 36 måneder.

5 samtidige brukere koster 2460 kroner for 12 mnd.

Kontakt oss

For mer informasjon eller bestilling kan du kontakte oss.

Telefon: 46 85 99 60

Mail: firmapost@mv-nordic.no

Når du sender inn din bestilling, vil du bli kontaktet av den av våre konsulenter for nærmere informasjon om tilgang til programmene og betaling.
Lukk

Relaterte produkter

Her kan du se hvilke produkter som fungerer godt i kombinasjon med Mattelek Flex.

Se alle produkter
Hukommelsesleg Flex

Minnelek Flex

Postadresse:

Vitec MV
Pb 545 Sentrum
0105 OSLO

Besøksadresse:

Biskop Gunnerusgate 14A
0185 OSLO

Se kart

 

(Postgirobygget, 12. etg)

Hovednummer:  46 85 99 60

mail: firmapost.mv@vitecsoftware.com