Les med CD-ORD

Opplesing

Med CD-ORD kan du få lest opp alle typer tekster på PCen din, for eksempel nettsider, pdf, skjermtips og dokumenter. Med programmets markeringsfunksjon får du fremhevet bokstaver, ord eller setninger etterhvert som de leses opp.

Profiler

CD-ORD inneholder standardprofiler som du kan bruke som de er eller tilpasse med egne innstillinger av for eksempel hastighet.

Lesestrategi

Lesestrategien du bruker bør endre seg etter formålet med lesningen. Skal eleven for eksempel kunne følge med under lesingen, hjelper det å slå på markering. Ferske lesere har bruk for opplesing av hvert ord, kanskje også opplesing av hver bokstav. Skal du lese lengre tekster, kan det være en fordel å få opplest hele avsnitt om gangen.

Stemmehastighet og -uttale

Med CD-ORD kan du lese helt opp til 750 ord i minuttet. Du kan selv innstille hastigheten eller endre uttalen.

Språk og stemmer

Som standard får du opplesing på bokmål, nynorsk og engelsk, Du kan også få opplesing på tysk, fransk og spansk hvis du har lisens til de språkene også. CD-ORD kan faktisk lese opp på mer enn 40 forskjellige språk.

OCR – gjør tekst tilgjengelig

CD-ORD kan gjøre alle tekster tilgjengelige for opplesing og redigering, også papirdokumenter. Med verktøyet SkanRead kan du nemlig OCR-behandle dokumentene dine. Med funksjonen Bildeleser kan du få lest opp enkelte ord eller korte tekster  uten at du behøver skanne hele filen.

Skjermleser

Skjermleseren sørger for at du kan få tekst lest opp på skjermen, for eksempel menyknapper og linker.

Ordbok

CD-ORDs integrerte ordbøker gjør det ekstra lett å slå opp ord – for eksempel for å sjekke ordets betydning og bøyning. CD-ORDs skrivestøtte, ordforslag og opplesning følger med så du enkelt kan finne frem til det riktige ordet og få lest opp ordforklaringer eller eksempetsetninger.

Gjør tekst om til lydfil

CD-ORD gir deg en enestående mulighet for å gjøre tekst om til lyd (mp3). Så kan du lyttelese teksten mens du er på farten.

Opplesning av pdf

CD-ORD leser opp pdf-dokumenter med markering av enkeltord eller setninger.

Opplesing under skriving

Med opplesing under skriving kan du høre om du er på riktig vei med stavingen din. Du kan få lest opp bokstavnavn, bokstavlyd, ord eller setning . Funksjonen brukes mye av elever som skal skrive seg til lesing med lydstøtte.

Funksjoner til skriving

Ordforslag

Når du skriver, får du hjelp av CD-ORDs ordforslag. CD-ORD gir deg forslag til det ordet som du har begynt å skrive (ordfullføring) eller du får forslag til neste ord i setningen din (prediksjon). Ordforslagene er basert på konteksten i teksten din – det statistisk mest sannsynlige ordet foreslås som regel øverst i listen. Har du valgt CD-ORDs lille ordbok, vil forslagene i ordlisten tilpasse seg den yngre målgruppes språkbruk. Du kan også få ordforslag på flere språk.

Fagord og egne ordbøker

Hvis du skal skrive tekster innen for bestemte fagområder, kan du tilføye fagordlister som gir CD-ORD et ekstra ordforråd. Fagordlistene er for eksempel laget ut fra et fags lærebok. Vil du skrive på et språk som det ikke finnes fagbøker i, kan du lage dine egne ordbøker
> Hent fagordlister her

Foreslå neste ord (ordprediksjon)

Hvis du går i stå midt i en setning, hjelper CD-ORD deg videre med kontekstbaserte ordforslag til neste ord i setningen. Du får forslag til neste ord uten å skrive første bokstav.

Skrivestøtte

CD-ORD er som standard innstilt til å ta høyde for de mest vanlige skrivefeilene, for eksempel dobbel konsonant eller stumme bokstaver. Men CD-ORD kan gi en helt spesifikk hjelp hvis du vet akkurat hvilke feiltyper det skal kompenseres for.

Jokertegn

Bruk jokertegnet (*), hvis du er usikker på en eller flere bokstaver i et ord. Da beregner CD-ORD seg frem til hvilke ord det kan være snakk om.

Skriv i PDF

Når du arbeider i skrivbare pdf’er kan du få ordforslag fra CD-ORD.

> Tilbake til hovedsiden for CD-ORD i arbeidslivet

> Tilbake til hovedsiden for CD-ORD til skoler

Visste du at du kan hente ordlister med spesifikke fagord inn i CD-ORD? På den måten kan du få ordforslag til tekster med vanskelige fagord i for for eksempel elektro eller jus .
> Hent ordlistene her

Du kan forbedre på den skrivehjelpen eleven får fra CD-ORD hvis du kjenner de feiltypene som  den enkelte elev ønsker hjelp til.
> CD-ORD kan gjette tankene dine (artikkel).

MiVO logo

Kom  i gang med å bruke funksjonene til skriving i CD-ORD med programmet MiVo.
Kommer i oktober 2018

Postadresse:

Vitec MV
Pb 545 Sentrum
0105 OSLO

Besøksadresse:

Biskop Gunnerusgate 14A
0185 OSLO

Se kart

 

(Postgirobygget, 12. etg)

Hovednummer:  46 85 99 60

mail: firmapost.mv@vitecsoftware.com