LEGO Education læringsfilosofi

Fremtiden tilhører de kreative.

En kloss, to sentrale begreper, tre hovedemner og fire faser.

Les om læringstankene bak LEGO® Education produktene.

En konkret ting: Klossen

LEGO® klossen utgjør et konkret og håndgripelig utgangspunkt for læring med LEGO Education. Når elevene bygger sine svar på en utfordring får de samtidig et konkret produkt å snakke om, endre på, forbedre eller eksperimentere videre med.

Da er både oppgavetypene og undervisningsmetoden naturligvis en gave til de elevene som ikke lærer best på en stol.

To sentrale begreper

To læringstilstander følger med undervisning i LEGO Education materialene – uansett målgruppen eller hvilke fag og emner produktene brukes til:

MINDSTORMS_undersøgAktiv læring – ‘hands on’
LEGO læring er ikke en prosess hvor læreren som en annen tankbil fyller opp elevene med kunnskap. Det er viktig for læringsprosessen at elevene selv er aktive: arbeider ”hands-on”, eksperimenterer og bygger modeller for å løse oppgavene sine. Det skaper et engagement som tavleundervisning ikke kan konkurrere med.

Læring med FLOW
Engagementet er en forutsetning for den tilstand av FLOW som er definert (av den amerikanske psykolog Mihaly Csikszentmihalyi) som en tilstand hvor man er så oppslukt av en aktivitet at man glemmer tid og sted – en tilstand forbundet med sterke positive følelser og maksimal læring. FLOW forutsetter sammenheng mellom elevens kompetanser og utfordingen de har fått: at eleven utfordres, men kan mestre oppgaven.

 

Tre hovedemner

De tre emnene – Roboter, Energi og Mekanikk – kobler naturvitenskapelig læring til problemløsningsoppgaver hentet fra ’virkelighetens verden’:

  • programmering og design (Roboter)
  • eksperimenter med fornybare energiformer (Energi)
  • konstruksjon av automatiserte prosesser (Mekanikk).

MINDSTORMS_EV3_skærm

Læring i fire faser

Veien til læring med LEGO går gjennom fire faser:

  • Relasjon: Elevene blir opptatt av oppgaven fordi de kan identifisere seg med det som det skal arbeides med.
  • Konstruksjon: Elevene bygger sine løsninger av utfordringen. Ofte benyttes datamaskinen i denne fasen, noe som setter liv i de løsningene elevene utvikler.
  • Refleksjon: Eleverne setter ord på det de har arbeidet med.
  • Inspirasjon: Elevene er inspirerte til å løse en utfordring som bygger videre på det det nettopp har lært.

La eleven få utfordringer på riktig nivå så de både kan strekke seg og oppleve mestring. Det må ikke være for vanskelig, men heller ikke for lett.

Hent programvare og veiledninger gratis

Du kan hente programvare, lærerveiledninger og byggeveiledninger gratis.
> Se hvordan du henter programvare og veiledninger