Her får du en oversikt over funksjonene i IntoWords

Funksjoner til lesing

Markering

IntoWords støtter deg i leseprosessen med opplesing av alle typer tekster. Under opplesingen kan du lett følge med i teksten ved å benytte deg av ulike markeringer for å fremheve enkelte ord, setninger eller ord og setning.

Opplesing

Når du arbeider med en lengere tekst er det en fordel å kunne velge om opplesingen skal foregå setning for setning eller side for side. På den måten blir det lettere for deg å for eksempel korrekturlytte dine egne tekster eller lese setninger en for en og repetere for deg selv det som sto skrevet.

Stemmehastighet

Stemmehastigheten kan enkelt justeres opp eller ned og er angitt som ord pr. minutt.

Språk og stemmer

Som standard får du tre språk og flere stemmer på hvert språk, samt mulighet for å kunne tilføye mer enn 40 forskjellige språk og  velge fra 98 mannlige og kvinnlige stemmer.

OCR

Med IntoWords (Cloud, iPad og Android) kan du OCR-behandle dine papirdokumenter. Dermed kan du gjøre all tekst tilgjengelig for opplesning og redigering.

Ordbok

Med IntoWords Ordbok kan du slå opp ord som du ikke kjenner. Du støttes naturligvis hele veien med stavehjelp, ordforslag og opplesning av både ordforslag og forklaringer, slik at du finner frem til det riktige ordet eller bøyning og den riktige betydningsforklaring.

Du får tilgjengelig den digitale utgaven av Bokmålsordboka og Nynorskordboka i tillegg til en ordbok på engelsk. Dersom du har en språkavtale for du også ordbker på tysk, fransk og spansk.
> IntoWords Ordbok

Opplesning av PDF

Med IntoWords PDF får du opplesning med markering av ord eller setninger i PDF-filer hentet fra din egen maskin eller fra en hjemmeside.

Les EPUB-filer

Du kan lese filer i formatet EPUB med IntoWords Cloud. Mange digitale bøker som kjøpes, lånes eller hentes fra hjemmesider utgis i EPUB-formatet (et alternativ til å lese PDF).

Funksjoner til skriving

Skriving

IntoWords støtter deeg i skriveprosessen din med auditiv tilbakemelding. Mens du skriver kan du få opplesning av bokstavnavn, bokstavlyd, ord eller setning.

Ordforslag

Under skriving får du relevante ordforslag på bokmål, nynorsk, engelsk, tysk, fransk og spansk. Alle ordforslag kan naturligvis leses opp og settes inn i setningen med et klikk på det utvalgte ordet. IntoWords plasserer de mest sansynlige ordene øverst i listen.

Fagordlister

Fagordlistene kan gjøre det enklere å skrive fagord som passer til et bestemt fagområde. Når du for eksempel skriver en rapport i faget biologi, er det en klar fordel for deg å ha tilgjengelig  en fagordliste til biologi. De fagspesifikke ordforslagene vises tydelig adskilt fra de kontekstbaserte ordforslagene.
Fagordlister på norsk til IntoWords blir tilgjengelig våren 2018

Foreslå neste ord

Hvis du går i stå midt i en setning hjelper IntoWords deg videre med kontekstbaserte ordforslag til neste ord i setningen. Du får forslag til neste ord uten å skrive første bokstav. Du må bare trykke på mellomromstasten.

Skrivestøtte

IntoWords tar høyde for de mest alminnelige skrivefeilene og kommer med relevante ordforslag som passer til den setningen og den sammenhengen som du er i gang med å skrive. Skrivestøtten og de alminnelige ordforslagene kombineres slik at det mest sannsynlige ordet vises øverst i listen. Forslag fra skrivestøtten vises med oransj farge.

Jokertegn

Blir du usikker på hvordan et ord staves, kan du gjøre bruk av jokertegn slik at IntoWords raskt kan hjelpe deg videre i  skriveprosessen med relevante ordforslag.
Sett * når du er usikker på en eller flere bokstaver, eller sett inn # når du er sikker på den siste bokstaven i et ord.

Skriv i PDF

Intowords PDF gir deg mulighet for å skrive i editerbare PDF-filer og opprette egne skrivefelt.
Du får naturligvis støtte til skrivingen med relevante ordforslag som er kontekstbaserte og  fagspesifikke. Du kan åpne og lagre PDF-filer fra ditt eget område.

Skriv

Skriv sikrer at brukere som ikke bruker Google Apps eller Office 365, likevel kan arbeide i IntoWords Cloud. I Skriv kan du lese og skrive med støtte fra IntoWords, og du kan åpne og lagre dokumenter fra ditt eget område.

Skrivemaler

I IntoWords Clouds Apps-meny finner du skrivemaler som gir ekstra støtte til å skrive og strukturere tekster – for eksempel i forbindelse med genreskriving, notatteknikk og oppgaveskriving. Malene er laget av  spesialpedagog Margit Gade.

 

> Tilbake til hovedsiden for IntoWords i arbeidslivet

> Tilbage til hovedsiden for IntoWords til skoler

Noen av forskjellene på funksjonalitetene i IntoWords på forskjellige plattformer skyldes bestemte begrensninger i plattformen.

MiVO logo

MiVo

Kom  i gang med å bruke funksjonene til skriving i IntoWords med programmet MiVo. Kommer på norsk i 2019

Postadresse:

Vitec MV
Pb 545 Sentrum
0105 OSLO

Besøksadresse:

Biskop Gunnerusgate 14A
0185 OSLO

Se kart

 

(Postgirobygget, 12. etg)

Hovednummer:  46 85 99 60

mail: firmapost.mv@vitecsoftware.com