Om matematikkvansker

Det anslås at ca. 15 % av elevene i grunnskolen har så store utfordringer med matematikk at de ikke kan leve opp til de faglige kravene i matematikkfaget.

Definisjonen av matematikkvansker er vag. En generell definisjon lyder: vanskeligheter som ikke kan forklares med mental retardering eller mangelfull skolegang. Det er altså snakk om normalt begavede barn og unge som har problemer med å forstå tall.

Vanskelighetene kan være der på grunn av dårlig undervisning, dyskalkuli, konsentrasjonsvansker eller dysleksi.

Dyskalkuli

Personer med dyskalkuli har spesifikke vansker med matematikk. Man ser det f.eks i forhold til basisferdigheter i de fire regningsarter. Personene mangler ofte en intuitiv forståelse for tall og mengder og kan ha problemer med å forestille seg en tallinje, forstå systemet bak tall eller å huske tall.

Et generelt kjennetegn på dyskalkuli er vanskeligheter med å forstå størrelsen av abstrakte mengder. At 3 er større enn 2 er én ting, men det kan bli vanskeligere å forstå at 2+3 er mindre enn 10. Visuelt sett kunne det være lik 23. Koblingen mellom den abstrakte mengden tallene representerer og tallene selv er ofte svak. Personer med dyskalkuli vil forstå at 6 er 6, men har problemer med å legge sammen og trekke fra tall.

Eksempler på problemer personer med dyskalkuli opplever er vansker med å huske begreper, løse matematiske problemer og forstå musikalske konsepter. De kan ha manglende eller ingen retningssans, og problemer med å skille høyre fra venstre, breddegrad fra lengdegrad, horisontal fra vertikal og lignende. Dette gjelder ikke alle; mange sliter mer med systemer og har dermed problemer med å lære seg gangetabellen, klokka, rutetider o.l.

Korttidshukommelsen er gjerne dårlig når det kommer til abstrakte begreper, og det samme gjelder evnen til å bearbeide dem. En skoleelev med dyskalkuli har gjerne dårlige karakterer i matte, på tross av gode karakterer i andre, mer konkrete fag.

Det som kan være vanskelig med dyskalkuli er at da dette er en lærevanske som gir seg utslag på ulike måter hos de som har det, noe som fører til at det kan være vanskeligere å oppdage den. (wikipedia)

Dyskalkuli opptrer ofte i forbindelse med ADHD, men man vet ikke om eller hvordan de to tingene er knyttet sammen.

Les mer (eksterne linker)

Om Mattelek Flex

Eleven trener alle skoledager i en periode på 5-7 uker. Hver treningsøkt tar mellom 20-40 minutter afhengig av alder og individuelle fakturer

Å ha problemer med matematikk er kategoriseret som diagnose i WHO’s katalog over alle offisielle diagnoser. Her kalles det ”Spesifikk regnevanskelighet (dyskalkuli)”.

Postadresse:

Vitec MV
Pb 545 Sentrum
0105 OSLO

Besøksadresse:

Biskop Gunnerusgate 14A
0185 OSLO

Se kart

 

(Postgirobygget, 12. etg)

Hovednummer:  46 85 99 60

mail: firmapost.mv@vitecsoftware.com