Om Mattelek Flex

For å få optimalt utbytte av treningen krever det at du oppmuntrer eleven hele tiden til å yte sitt beste og å fortsette treningen gjennom hele perioden.

Eleven trener alle skoledager i en periode på 5–7 uker. Hver treningsøkt tar mellom 20–40 minutter avhengig av alder og individuelle faktorer. Treneren er som regel matematikklæreren eller en pedagog, men det kan også være en forelder. Treneren eller en annan pedagog skal være tilstede og støtte med tilbakemeldinger uansett om det er en elev eller en hel gruppe som trener. Ettersom regelmessighet er en av faktorene for en framgangsrik trening, bør treningen helst gjennomføres til samme tidspunkt, i samme lokale eller klasserom og med samme trener.

Med ro  og regelmessighet skaper du de beste rammene for elevens konsentrasjon og trening.

 

Tren uforstyrret

Tren i et uforstyrret lokale – helst samme sted i hele perioden. Det gir en trygg ramme. Velg et så ”rent” rom som mulig – mange visuelle inntrykk gjør det vanskeligere å holde fokus.
Kravene til ro er grunnen til at det ofte er best å trene på skolen fremfor i hjemmet.

Tren likt hver dag

Legg hver trening på samme tid dag hvis det er mulig. Uregelmessig trening hvor eleven noen dager trener når formen er på topp og andre dager når den er på bunn, kan påvirke følelsen for treningen. Det beste tidspunktet er om morgenen, for eksempel en time etter at skoledagen har startet.

Programmets øvelser

Programmets øvelser trener grunnleggende matematiske ferdigheter som oppfattelse av antall, tallforståelse, den mentale tallinjen og mønsterforståelse.


Øvelsen til venstre trener elevens oppfattelse av antall. Til høyre er det en øvelse for trening av forståelse for tallmønstre,
som anvendes i mange deler av matematikken, for eksempel algebra.

Materialet består av:

  • Et webbasert treningsprogram med mange øvelser. Treningen kan foregå på pc, Mac, nettbrett eller på Chromebooks.
  • Tilhørende støttematerialer som  trenerveiledning, loggbøker og belønningsskjemaer som gjør det lett å komme i gang – og i mål.
  • Tips til videre arbeid

 

Øvelser med flow og tilbakemelding

Programmet er adaptivt. Øvelsene tilpasser seg brukerens nivå fortløpende. Det betyr at eleven opplever mestring med oppgaveløsningen. At eleven alltid utfordres på et passende nivå har vist seg å være en nøkkelfaktor for effektiv trening.

Tips og verktøy

Ut over selve programmet får du også tips og verktøy som gjør det lett å komme i gang med treningen for både trener og elev……og med å lykkes med treningen.

Veiledninger

God forberedelse er det første skrittet på veien mot å gjennomføre en vellykket trening. Veiledninger for trener og elev gjør det lett å komme i gang med treningen.

Tilbake til hovedsiden for Mattelek Flex

> Om matematikkvansker

Tren 3-5 dager i uka

Selve treningen består av øvelser som eleven løser. Mattelek Flex inneholder 25 treningsøkter som hver tar mellom 20-40 minutter å gjennomføre.
Gjennomfør 3-5 treningsøkter i uka så treningsperioden blir maks 7 uker.

Treneren

Det skal alltid være en trener til stede – og helst den samme gjennom hele treningsperioden. Trenerens viktigste funksjon er å motivere elevene med konstant støtte og feedback.
Treneren er oftest matematikklæreren, men kan også være en pedagog eller forelder.

Træn i rolige og ryddelige lokaler

Træn i et uforstyrret lokale – helst samme sted gennem hele forløbet. Vælg et rum uden mange visuelle indtryk, som gør det svært at holde fokus.
Krav til ro er grunden til, at det ofte er bedst at træne på skolen fremfor i hjemmet.

Tren ‘likt’ hver dag

Legg hver trening i det samme tidsrommet. Uregelmessig trening hvor eleven noen dage trener når formen er på topp, og andre dager når den er litt mer sliten etter en lang dag, kan påvirke følelsen rundt treningen. Det beste tidspunkt er om morgenen, for eksempel en time etter at skoledagen er startet.