Lese- og skriveteknologi i undervisnigen - for ALLE

Alle elevene i klassen kan lære med CD-ORD og IntoWords

CD-ORD og IntoWords kan brukes av alle i klassen til for eksempel å undersøke og eksperimentere med språk.

Skrive seg til lesing – Oppdagende skriving

Når elevene skriver seg til lesing, får de støtte av programmenes opplesing under skriving. Elevene hører de enkelte bokstavlydene, hele ordet de skriver og setningen sin. Elevene hører setningene læreren har modellert.

Korrektur og språklig oppmerksomhet

Elevene kan bruge programmet til å lese korrektur eller «korrekturlytte», og gjennom det forbedre tekstene sine. Var opplesingen riktig? Dette er en læringsstrategi som kan benyttes av alle fra de første dokumentene de produserer til å lytte gjennom den tekten man leverer på en eksamen.

Skriv med variasjon og på flere språk

Eldre elever kan bruke både verktøyenes ordforslag og Ordboka til å utvide deres ordforråd og språkforståelse generelt.

Tren utale

De syntetiske stemmene på for eksempel engelsk, tysk, spansk og fransk kan hjelpe eleven med å høre ordet uttalt korrekt. Elever fra andre land som skla lære norsk kan også ha glede av den metoden.

Skrivemaler – stillaser til teksten

Når elevene skal skrive en bestemt teksttype eller skal arbeide med genrer, hjelper skrivemalene dem i gang med både ordlyd og struktur.
Skrivemalene er integrert i apps-menyen i IntoWords Cloud.

Skriv faglig

Ved å tilføye ekstra ordlister fra for eksempel fagbøker kan eleven få ordforslag som er spesifikke for et fag, for eksempel matfag eller elektro.

Ved å bruke lese- og skriveverktøyene i undervisningen som et prdagogisk redskap for alle, støtter du samtidig  inkludering av lese- og skrivesvake elever fordi alle  arbeider med de samme verktøyene. Du skaper større uavhengighet for svake elever med den effekter som økt selvfølelse, motivasjon, god mestringsfølelse og skoleglede.

 

Styrk språkfagene

Lektor Rita Houmann bruker CD-ORD til å trene uttale og skriving med sine elever på Randers Statsskole.
>

Postadresse:

Vitec MV
Pb 545 Sentrum
0105 OSLO

Besøksadresse:

Biskop Gunnerusgate 14A
0185 OSLO

Se kart

 

(Postgirobygget, 12. etg)

Hovednummer:  46 85 99 60

e-post: firmapost@mv-nordic.no