Dysleksi og lese- og skrivestøtte

Digitale verktøy som CD-ORD og IntoWords er for dyslekstikere det samme som briller er for svaksynte – nemlig helt nødvendige.

Når du har dysleski eller er en svak leser og tar teknologien i bruk, kan du lese på lik linje med alle andre.  Du kan lese like fort, med like så stor forståelse og på forskjellige språk. Dermed er det ikke lengre noen hindring for at du kan ta en utdannelse, lese og skrive på jobben på jobben eller delta i sosiale fellesskap på for eksempel Facebook og Twitter.

Med lese- og skrivestøttende verktøy som CD-ORD og IntoWords kan du:

  • lese aldersadekvate tekster på tross av lesevanskeligheter
  • få hjelp til å stave og formulere deg
  • skanne og få tilgang til alle typer tekst, for eksempel trykte materialer (OCR)
  • få hjelp til å skape struktur i tekstene dine (maler)
  • utvide ditt ordforråd på norsk og andre språk (ordbøker)

Programmene er selvsagt ikke en erstatning for at du, ditt barn eller din elev skal bli så flink som mulig til å lese «med øynene». For mange barn er den digitale støtte faktisk en hjelp til nettopp det. Men i mange situasjoner er det faktisk ikke selve det å lese (avkode) som er viktig. Det viktige er den læringen, kunnskapen, underholdningen eller det fellesskapet lesningen skaper grobunn for.

 

Om dysleksi – nyttige linker

Dysleksi Norge er interesseorganisasjonen for deg som har dysleksi. De jobber med å spre informasjon, sikre rettigheter og dermed ta vare på den enkelte person som trenger støtte.

På sidene til Dysleksi Norge finner du informasjon om råd og rettigheter og hvordan du kan gå fram for å få det verktøyet som er best for deg.

Rettigheter dersom du har dysleksi og går på skole

CD-ORD og IntoWords fra NAV

Du kan få støtte til både CD-ORD og IntoWords fra NAV.

  • CD-ORD – artikkelnummer hos NAV: 174033
  • IntoWords Cloud – produktnummer hos NAV:
  • IntoWords PRO (iPad) – produktnummer hos NAV:

Inspirasjon til deg og ditt barn

Danske Laura trodde at hun skulle sitte ved kassen på Føtex. Men på Kompetencecenter for Læsning lærte hun å bruke it-verktøy for å lese og skrive, og nå går hun i 2. g.
Se videoen fra Kompetencecenter for Læsning. Den inspirerer oss slev om dette eksempelet er dansk.

Specialpædagogisk støtte (SPS)

Som ordblind elev eller studerende på ungdoms- eller videregående uddannelse kan du få bevilget hjælpemidler fra staten.
> SPS-ordningen

Gratis webinarer

Lær å bruke CD-ORD og IntoWords ved å delta på et webinar. Du sitter på din maskin og følger med mens vi viser deg hvordan verktøyene fungerer.

Postadresse:

Vitec MV
Pb 545 Sentrum
0105 OSLO

Besøksadresse:

Biskop Gunnerusgate 14A
0185 OSLO

Se kart

 

(Postgirobygget, 12. etg)

Hovednummer:  46 85 99 60

e-post: firmapost@mv-nordic.no