Bør jeg velge CD-ORD eller IntoWords?

CD-ORD og IntoWords gir overordnet sett den samme lese- og skrivestøtten, og begge kompenserer for lese- og skrivevanskeligheter. Med det nye CD-ORD 10-designet ligner de også på hverandre.  Det har derfor blitt enklere å bytte mellom dem. For virkeligheten er at mange av oss i hverdagen skriver på flere maskiner, for eksempel PC, smarttelefon og nettbrett. Så valget handler for mange om smak og behov.

Gode grunner til å velge CD-ORD som primært verktøy

Vi anbefaler at du velger CD-ORD og PC eller Mac som ditt primære verktøy hvis du har sterk dysleksi.

 1. Du får lese- og skrivestøtte overalt
  CD-ORD sikrer at du også kan lese og skrive på sosiale medier og  i for eksempel MineCraft. Man har jo ikke dysleksi bare når du skriver på skolen eller jobben.
 2. Ekstra intelligente ordforslag
  Hvis du kjenner dine mest typiske feil, kan du finjustere CD-ORDs skrivestøtte gjennom ulike innstillinger. Det gjør ordforslagene ennå mer presise og relevante for deg. Innstillingsmuligheten er unik for CD-ORD.
  >  Om CD-ORDs algoritme (artikkel)
 3. Fungerer selv om du er offline
  CD-ORD installeres på din pc eller Mac.
 4. Fra grunnskole til universitet
  Når du forlater grunnskolen kan du få bevilget både CD-ORD og IntoWords som kompenserende verktøy til videre utdannelse og jobb.

Gode grunner til å lese og skrive med IntoWords

IntoWords er basert på CD-ORDs teknologi så det er ingen forskjell i kvaliteten på for eksempel opplesning og ordforslag.

 1. Fungerer på tvers av plattformer og miljø 
  Google Apps, Office 365, på Chromebooks, iPad, iPhone, Android nettbrett og smartphone.
  >  IntoWords på flere plattformer
 2. Du kommer veldig fort i gang
  IntoWords er et enkelere program å installere og det har færre knapper. Det er veldig lett å komme i gang med.
 3. Ingen oppdatering
  IntoWords Cloud oppdateres automatisk.

Relevante linker

 

CD-ORD ikon

CD-ORDs intelligente ordforslag

> Les om algoritmen bak (dansk artikkel)

IntoWords logo

IntoWords støtter BYOD

Uansett hvilken plattform du vil skrive på, finnes det en IntoWords som passer
> Les om IntoWords

Skrivemaler i IntoWords Cloud

Skrivemalene hjelper elevene med å strukturere teksten de skal skrive når de arbeider med bestemte genrer eller teksttyper
> Les mer om skrivemaler