10Fingre i undervisningen

Du kan bruke 10Fingre i norskundervisningen til f.eks :

 • å trene bokstaver, bokstavlyder og bokstavkombinasjoner
  Bokstaver, ord og setninger leses opp slik at elevene hele tiden får koblet lyd og tegn.
 • å lære touch
  10Fingre lærer elevene å bruke alle ti fingre når de skriver. Når bokstavene kommer inn i fingrene, kan hodet brukes til å tenke godt innhold.
 • hastighetstrening
  Elevene kan konkurrere med seg selv eller med klassen om å skrive fort.
 • støtte til lesesvake elever
  Bruk f.eks korte skrivekurs på datamaskinen som motivasjon og belønning til elever som har vansker ved å komme i gang med skrive og lese.
 • lekser
  Elevene kan som hjemmearbeid f.eks øve seg i riktig fingersetting.

10Fingre brukes av mange norske skoler, enten i full klasseundervisning, i små grupper eller i stasjonsundervisning.

Utdrag fra Læreplanverket for Kunnskapsløftet:

Norsk – kompetansemål etter 2. trinn
Skriftlige tekster: bruke bokstaver og eksperimentere med ord, i egen håndskrift og på tastatur

10Finger_tastatur
Man kan også merke elevenes fingre med rød, blå, gul og grøn tusch, neglelakk eller klistrelapper slik at barna ekstra lett kan holde styr på hvor fingrene skal være på tastaturet.

«Jeg fikk en 4. klasse lesegruppe med åtte nye elever – alle med dysleksi. De kom fra forskjellige skoler hvor de hadde følt seg veldig utilpass. Flere av barna ville overhodet ikke ta en blyant i hånden, og én hadde oppfunnet sitt eget alfabet. For dem var skriving på datamaskin helt nytt, noe de ikke tidligere hadde opplevd nederlag på, og de hadde derfor heller ikke utviklet dårlige vaner på tastaturet. De var med andre ord helt ”jomfruelige”, og vi utviklet sammen en god strategi i bruk av programmet 10Fingre.» Lise Sørensen, Pedagogisk konsulent

> Hovedsiden til 10Fingre

Elever skriver seg til lesing på Hanstholm Skole i Danmark.

Skriv deg til lesing

Leseforskeren Arne Trageton anser skriving på datamaskinen for minst like velegnet til å stimulere innlæringen av skriftspråket som leseboka. 10Fingre lærer elevene om bokstaver og bokstavsammensetninger mens de øver seg på tastaturet. Du kan altså bruke 10Finger, hvis du – i Arne Tragetons tradisjon – vil gå fra lese- og skriveinnlæring til skrive- og leseinnlæring.