04.03.2020

MINDSTORMS snakker også Python

Vet du at du kan bruke MINDSTORMS EV3-klossen for å lære elevene Python-programmering?

De fleste elever starter med å kode i den intuitive programvaren som følger med MINDSTORMS. Men MINDSTORMS gir deg mulighet for å kode i flere kodespråk. På den måten kan du arbeide videre med et kodespråk elevene kanskje allerede kjenner (f.eks Scratch) eller utfordre spesielt interesserte, eller elever i ungdomsskolen og videregående, med Python.

Hvorfor programmere i Python?

Python er det raskest voksende programmeringsspråket og blant de mest populære språk å arbeide i. Med EV3 koder du i MicroPython som gjør det lettere for nybegynnere å komme i gang med det nye, tekstbaserte kodespråket.
Dessuten gir Pybricks MicroPython runtime mange spenndende features som gjør EV3-roboten mer kraftfull. Det dreier seg f.eks om nye drivere og API’er som gir lettere og mer presis kontroll over motoren, og features som f.eks kan brukes i forbindelse med roboturneringer, f.eks built-in gearing compensation, drive base classes eller integrated stall detection.

Sånn kommer du i gang

For å komme i gang med Python-programmeringen må du installere EV3 MicroPython-imaget på et vanlig micro SD-kort og starte EV3-klossen din fra den. Det er like enkelt å stille tilbake til standard MINDSTORMS EV3-softwaren igjen.

  • Download og overfør EV3 MicroPython-imaget på et micro SD-kort – klikk her for å downloade imaget
  • Sett inn ditt micro SD-kort i SD-kortsporet på EV3-klossen og skru den på
  • Download, installer og start den gratis Visual Studio Code editoren på din maskin
  • Installer og aktiver LEGO Education EV3-utvidelsen
  • Koble EV3-klossen til din maskin og begynn å kode.

Du finner en detaljert beskrivelse av ovenstående trinn i EV3 MicroPython dokumentasjonen, inkl. API, sample code (PDF, engelsk).

Spesifikasjoner

Micro SDHC (min. 4 GB, maks. 32 GB) med Application Performance Class A1.
Windows 10 eller Mac OS computer.
Visual Studio Code version 1.31 eller nyere.

> Mer om LEGO MINDSTORMS Education EV3

MINDSTORMS_EV3_skærm

Visste du det?

MINDSTORMS gir deg også mulighet for å arbeide med blant annet:
• Scratch
• Microsoft MakeCode
• Apple Swift PlayGrounds
• Arduino

> Mer om LEGO MINDSTORMS Education EV3

Andre nyheter