Nyheter og artikler

Nyheter

CD-ORD 10 - nå er det den som gjelder

Med nye farger, forenklet design og ekstra brukervennlig verktøylinje tar CD-ORD et ‘ti’erhopp’ inn i 2018. Innerst inne er CD-ORD likevel helt seg selv: Et godt lese- og skriveverktøt til deg med dysleksi eller andre lese- og skrivevansker. Diskret, moderne og enkelt ‘look’ CD-ORD har fått en ansiktsløfting slik at farger og streker er med...

Artikler

KristinaHussak_2017

CD-ORD kan gjette tankene dine

I lese- og skriveprogrammet CD-ORD kan du få hjelp til neste ord i teksten din. Har du tastet bare ét ord på skjermen din, kan CD-ORD gjette hva som er det neste sannsynlige ordet i setningen. Det likner trylling, men faktisk er det statistikk.   Av Bente Egelund Jensen bente@www.mv-nordic.com «CD-ORD kjenner deg ikke, men...

MV·Nordic

Vi utvikler lese- og skriveverktøy som på en enkel, intuitiv måte støtter brukerne i å tilegne seg og formidle kunnskap.

Våre program CD-ORD og IntoWords er oppskriften på suksess og livskvalitet for mange med dysleksi og andre leseusikre. Med verktøyene får du hjelp til å lese og skrive slik at  du lettere kan gjennomføre en utdannelse og passe jobben

Postadresse:

Vitec MV
Pb 545 Sentrum
0105 OSLO

Besøksadresse:

Biskop Gunnerusgate 14A
0185 OSLO

Se kart

 

(Postgirobygget, 12. etg)

Hovednummer:  46 85 99 60

e-post: firmapost@mv-nordic.no