Har du dysleksi eller leser du sakte?

Vi kan hjelpe deg.

Vet du at CD-ORD og IntoWords er lese- og skriveverktøy som er nyttige hvis du har dysleksi eller hvis du bare trenger litt støtte når du leser og skriver?

  • Få suksess på jobben og i utdannelsen din
  • Unik skrivehjelp
  • Leser opp all tekst
  • Skriv med færre feil
  • Bli bedre til å skrive på flere språk
IntoWords logo CD-ORD ikon

IntoWords & CD-ORD i arbeidslivet

Vet du at CD-ORD og IntoWords er lese- og skriveverktøy som er nyttige hvis du har dysleksi eller hvis du bare trenger litt støtte når du leser og skriver?

  • Få suksess på jobben og i utdannelsen din
  • Unik skrivehjelp
  • Leser opp all tekst
  • Skriv med færre feil
  • Bli bedre til å skrive på flere språk

Digitale verktøy

som åpner dører for kunnskap, utdanning og fellesskap

Med moderne digitale verktøy er dysleksi eller lese- og skrivevansker ikke lenger en barriere for å ta en utdanning, jobbe på arbeidsplass eller bruke sosiale medier.

Få inspirasjon til din naturvitenskaplige undervisningen

10 Fingre - Få språket inn med fingerspissene!

10 Fingre gir deg en alternativ vei inn til skriftspråket. Programmets mange øvelser motiverer og trener lese- og skriveferdigheter ved bruk av farger, lyd og belønning.

MV·Nordic

Vi utvikler lese- og skriveverktøy som på en enkel, intuitiv måte støtter brukerne i å tilegne seg og formidle kunnskap.

Våre program CD-ORD og IntoWords er oppskriften på suksess og livskvalitet for mange med dysleksi og andre leseusikre. Med verktøyene får du hjelp til å lese og skrive slik at  du lettere kan gjennomføre en utdannelse og passe jobben

Vitec MV
Pb 545 Sentrum
0105 OSLO

Besøksadresse:

Biskop Gunnerusgate 14A
0185 OSLO

Se kart

 

(Postgirobygget, 12. etg)

Hovednummer:  46 85 99 60

e-post: firmapost@mv-nordic.no