Vælg sprog

MV-Nordic - Learning made easy

Oversigt over funktioner i CD-ORD

 

Her får du et overblik over de indstillinger, du kan skrue på,
for at gøre CD-ORD til din personlige læse- og skriveassistent.

 

  

Læsning 

             

  

 Skrivning     

   
   Læsestrategi  

  

Fagord- fagordlister/fagordbøger

 
  OCR     Foreslå næste ord  
  Oplæsning     Jokertegn  
  Oplæsning af PDF     Ordforslag  
  Ordbog     Skriv i PDF  
  Stemmehastighed     Skrivning  
  Sprog og stemmer     Stavehjælp  Se en sammenligning af CD-ORD og IntoWords (platforme, miljøer og funktioner, pdf)

 

skema.jpg


 

Læsning


 

ic_highlight.jpgOplæsning

Med CD-ORD kan du få alle typer tekst læst op på din computer: fx webtekst, pdf, tooltips og skærmtekster. Med programmets highlight-funktion får du fremhævet bogstaver, ord eller sætninger, efterhånden som de læses op.


Profiler

Som noget unikt for CD-ORD kan du oprette dine egne profiler, hvor læse- og skrivestøtten er specifikt indstillet til bestemte elever eller aktiviteter, fx en profil til læsning af fagtekster og en til diktat. Men du er også godt hjulpet med CD-ORDs standardprofiler.
Læs mere om profiler


ic_strategy.jpgLæsestrategi

Læsestrategien bør ændre sig efter formålet med læsning: Skal eleven fx kunne følge med under læsning, hjælper det at slå highlight til. Nye læsere har brug for oplæsning af hvert ord, måske endda også hvert bogstav. Og skal du læse tekster, er det en fordel at få oplæst hele afsnit ad gangen.


ic_skriv3.jpgStemmehastighed og -udtale

Med CD-ORD kan du læse helt op til 750 ord i minuttet. Du kan selv indstille hastigheden eller ændre udtalen.


ic_lang_da.jpg Sprog og Stemmer

Som standard får du oplæsning på dansk, engelsk, tysk, fransk, norsk og svensk. Men CD-ORD kan faktisk læse op på mere end 40 forskellige sprog.


Se beskrivelse af stemmer her 

Læs mere om oplæsning på flere sprog, fx tyrkisk og arabisk


OCR - gør tekst tilgængelig

CD-ORD kan gøre alle tekster tilgængelige for oplæsning og redigering, også papirdokumenter. Med værktøjet SkanRead kan du nemlig OCR-behandle dine dokumenter. Med funktionen Billedlæser kan du få læst enkelte ord eller korte tekster op, uden at du behøver skanne hele filen.


Læs mere om SkanRead


Skærmlæser

Skærmlæseren sørger for, at du kan få tekst læst op på skærmen, fx menuknapper og links.


ic_dictionary.jpgOrdbog

CD-ORDs integrerede ordbog gør det ekstra nemt at slå ord op – fx for at tjekke ordets betydning og bøjning. CD-ORDs stavehjælp, ordforslag og oplæsning følger med, så du nemt kan finde frem til det rigtige ord og få læst ordforklaringer eller eksempler på brug op.

 

Læs mere om Ordbog


Lav tekst om til lydfil

CD-ORD giver dig en enestående mulighed for at lave tekst om til lyd (mp3). Så kan du (lytte)læse den på farten.

 


 

 

ic_pdf.jpg Oplæsning af PDF

CD-ORD læser pdf-dokumenter op med highlight af enkelte ord eller sætninger.


 

Skrivning


 

ic_writing.jpgSkrivning

Med oplæsning under skrivning har du mulighed for at høre, om du er på rette vej med din stavning. Du kan få bogstavnavn, bogstavlyd, ord eller sætning læst op. Funktionen bruges også af elever, der skal skrive sig til læsning med auditiv feedback.


 

ic_alternative_suggestion.jpgOrdforslag

Når du skriver, får du hjælp af CD-ORDs ordforslag. CD-ORD giver dig forslag til det ord, som du er begyndt at skrive (ordafsluttende) eller foreslår næste ord i din sætning (prædiktion). Ordforslagene er baseret på konteksten i din tekst – det statistisk mest sandsynlige ord foreslås øverst i listen. Du kan få ordforslag på en række sprog.

 

Læs mere om ordforslag


ic_terms_green.jpgFagord og egne ordbøger

Hvis du skal skrive tekster inden for bestemte fagområder, kan du tilføje fagordlister, som giver CD-ORD et ekstra ordforråd. Fagordlisterne er fx lavet ud fra dit fags grundbog. Vil du skrive i et sprog, som der ikke findes fagbøger til, kan du lave dine egne ordbøger

Hent fagordlister herse udvalget af fagordlister fra forskellige forlag eller se hvordan du laver dine egne ordbøger


ic_prediction.jpgForeslå næste ord (ordprædiktion)

Hvis du går i stå midt i en sætning, hjælper CD-ORD  dig videre med kontekstbaserede ordforslag til næste ord i sætningen. Du får forslag til næste ord uden at skrive første bogstav.


stavehjelp-53.jpgStavehjælp

CD-ORD er som standard indstillet til at tage højde for de mest almindelige stavefejl, fx at foreslå cykel, når du skriver sykel. Men CD-ORD kan give en helt særlig hjælp, hvis du ved, præcis hvilke fejltyper, der skal kompenseres for.


jokertegn.jpgJokertegn

Brug jokertegnet (*), hvis du er usikker på et eller flere bogstaver i et ord. Så regner CD-ORD sig frem til, hvilke ord, der kan være tale om.


ic_pdf.jpgSkriv i PDF

Når du arbejder i skrivbare pdf’er, kan du få ordforslag fra CD-ORD.


 

Del