Vælg sprog

MV-Nordic - Learning made easy

Viden

Læs om forskning, undersøgelser og erfaringer inden for læse- og skrivestøtte med it.


Slutrapport: 'Projekt it og ordblindhed' (2017)

En undersøgelse fra DPU fastslår, at it-støtte giver skoleelever en bedre læseforståelse og støtter deres stavning. Men også, at eleverne ofte ikke får brugt deres kompenserende it. Rapporten giver forslag til, hvordan de voksne omkring eleven kan og bør støtte en aktiv brug af it-redskaberne. Læs mere her


Rapporten 'Ordblindhed i grundskolen' (2016)

Inspirationsmateriale til arbejde med ordblinde elever i grundskolen (pdf). Materialet er udgivet af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (Undervisningsministeriet) og indeholder blandt andet råd til lærere, forældre og elever.

 

Rapporten 'Effekten af it-støtte på elevers læsefærdigheder' (2014)

Læs om resultaterne af et treårigt forsøg med CD-ORD på skolerne i Horsens kommune (på folkeskolen.dk)

 

Anmeldelse af CD-ORD 8.1 i Viden om Læsning 

AF: Lenni Gottlieb, PD i specialpædagogik, lærer ved Videnscenter for tale, sprog og læsning, Ådalens Skole, Frederikssund. Anmeldt i Viden om Læsning nr. 11.

Læs anmeldelsen (pdf)

 

Den lyttende læser (2008)

Inspirationsmateriale med ideer til, hvordan lærere på folkeskolens mellemtrin kan videreudvikle elevernes læse- og skrivefærdigheder med brug af it til tekstoplæsning og skrivestøtte.

Se siden: Den lyttende læser (uvm.dk)

 

Unge ordblinde skriver løs med it (2009)

Brug af ordforslagsprogrammet CD-ORD havde en markant positiv effekt på elevernes stavning allerede inden et særligt tilrettelagt undervisningsforløbs start, og denne positive effekt sås både hos de svageste og de bedste stavere. Bag forskningsprojektet stod Dansk Videnscenter for Ordblindhed i samarbejde med ordblindeefterskolerne i Danmark, Center for læseforskning ved Københavns Universitetet og Hjælpemiddelinstituttet.

Hent rapporten 

 

Morfologi - udnyttelse af skriftens betydningsprincip
– en genvej til effektiv læsning og stavning. Artikel af Elisabeth Arnbak.
Læs artiklen.

 

Eksterne links


Hvad kan jeg som folkeskolelærer gøre for orblinde? Læs Jesper Sehesteds blogpost (eksternt link til bloggen etlivsomordblind.dk)

 

Ordblinde Emma: Skolen var som et fængsel for mig (eksternt link til folkeskolen.dk)

 

Nota.dk – Nationalbiblioteket for mennesker med læsevanskeligheder.
Her kan du låne lydbøger, hvis du er blind, ordblind eller har andre læsevanskeligheder.

Del