Vælg sprog

MV-Nordic - Learning made easy

CD-ORD til ordblindeundervisning og almenundervisning

Brug CD-ORD til at skabe differentieret undervisning, hvor alle kan være med. Og til at forbedre elevernes skriftlighed og sprogforståelse generelt - på dansk og andre sprog.

 

CD-ORD er Danmarks bedste værktøj til ordblinde, og derfor også det værktøj, der udgør kernen i vores it-rygsæk til ordblinde. Altså et kompenserende redskab, der hjælper dig med at inkludere ordblinde eller læse- og skrivesvage elever.

Herudover kan du også med fordel bruge CD-ORD til at undersøge og eksperimentere med sprog på klassen - fx når eleverne skal skrive sig til læsning eller skrive på andre sprog.

 

"Man kan til enhver e-tekst få genereret en lydfil. Prøv lige at overveje, hvad det vil sige i især fransk-, tysk- og spanskundervisningen, at elever kan få læst alle tekster op - på deres Smartphone og andre mobile enheder."
RIta Houmann, lektor på Randers Statsskole


CD-ORD som kompenserende værktøj

CD-ORD hjælper ordblinde elever og elever med lav læsehastighed eller -forståelse, så de kan følge og deltage ligeværdigt i undervisningen. I takt med at de bliver mere selvhjulpne og deres faglige præstation løftes, opnår de også større selvtillid og glæde ved læring.

 

  • Sådan hjælper CD-ORD eleven med at læse og skrive

 

  • CD-ORD i de Nationale Tests

 

 

Se Lauras historie

Ordblinde Laura troede, at hun skulle sidde ved kassen i Føtex. Hør hende fortælle om, hvordan et forløb på Kompetencecenter for Læsning gav hende både bedre fagkundskaber og større selvtillid.

CD-ORD som sprogundersøgende værktøj til dansk og andre sprog


  • Når eleverne skriver sig ind i læsning, bruger de CD-ORD til at eksperimentere med skriftsproget. I starten får de støtte af oplæsning under skrivning, fx af de enkelte bogstaver eller hele ord.
  • Senere kan de bruge programmet til at læse korrektur og forbedre deres tekster: Lød oplæsningen rigtig?
  • Ældre elever kan bruge både ordforslagene og Ordbogsværktøjet til at udvide deres ordforråd og sprogkendskab.


"… læreren og eleven kan lave deres egen ordbog ved at markere en tekst og omdanne den
til en ordbog, hvor ordene dukker op i den flydende værktøjskasse, når eleven f.eks.
skriver et referat af teksten. Var der nogen, der sagde træning af ordforråd?"
Rita Houmann, lektor på Randers Statsskole

At skrive sig til læsning - se alle videoerne (på YouTube)Se elever på Hanstholm Skole skrive sig til læsning

Webinar om at skrive sig til læsning

 

Brugsscenarier:
 

Læs også: Viden.

Mads fra 3. klasse er ordblind og skal i gang med at lære engelsk.

Se video>>

 

CD-ORD i de Nationale Tests
<< Se video 

Del