Vælg sprog

MV-Nordic - Learning made easy

Fagordlister

Udvid ordforrådet i CD-ORD og IntoWords, så du får nemmere ved at skrive fagsprog.  

 

Sådan gør du, læs mere her

 

ho.jpgFagordlister fra Hovedstadens Ordblindeskole

Fagordlisterne dækker en lang række fagområder som fx anatomi, jura, maskinlære og tømrer/snedker. Ordbøgerne er udarbejdet af Leif Petersen.


Du kan downloade fagordlisterne ved at klikke på titlerne herunder. Vælg Gem i den dialogboks, der åbnes. Filerne er pakket i ZIP-mapper.

 

gyldendal.jpgFagordlister til lærebogssystemer fra Gyldendal

Gyldendal og MV-Nordic har i samarbejde udarbejdet fagord til CD-ORD, der knytter sig til en række af de lærebogssystemer, Gyldendal stiller til rådighed som digitale tekster på www.syntetisktale.dk (åbner i nyt vindue).

Du kan downloade fagordlisterne i en samlet pakke eller enketlvis ved at klikke på billederne eller titlerne herunder. Vælg Gem i den dialogboks, der åbnes. Filerne er pakket i ZIP-mapper. 

 

BIOS-A.jpg BIOS-B.jpg BIOS-C.jpg Historie-7.jpg
Hent fagord til
BIOS A
Hent fagord til
BIOS B
Hent fagord til
BIOS C

Hent fagord til

Historie 7 

Historie-8.jpg Historie-9.jpg Kosmos-A.jpg Kosmos-B.jpg
Hent fagord til
Historie 8
Hent fagord til
Historie 9

Hent fagord tilKosmos

Hent fagord tilKosmos B 

Kosmos-C.jpg Liv-og-religion_7-8.jpg Liv-og-religion_9.jpg Projekt-samfundsfag.jpg
Hent fagord til
Kosmos C
Hent fagord til
Liv og religion 7/8
Hent fagord til
Liv og religion 9
Hent fagord til
Projekt Samfundsfag
Samfundsstudier.jpg vildmeddansk7.jpg vildmeddansk8.jpg vildmeddansk9.jpg
Hent fagord til
Samfundsstudier


Hent fagord til
Vild med dansk 7


Vild med dansk 8

Hent fagord til
Vild med dansk 9

ordbogssamling_8.jpg      
Hent alle fagord fra Gyldendal      
 

Fagordliste til IT

 
Hent fagord til IT
 
 

tekniskmatematik.pngFagordliste til matematik

 

 

 

teknisk-matematik.png     
 Hent fagord til matematik  

 

 

 

 

 

 


munksgaard.jpg

Fagordlister til lærebogssystemer fra forlaget Munksgaard 

 

Forlaget Munksgaard og MV-Nordic samarbejder om at levere fagordbøger til en række titler fra Forlaget Munksgaard. Fagordlisterne gør det nemmere at skrive fagord, der passer til en bestemt bog eller et bestemt fagområde.

 

Du kan downloade fagordlisterne i en samlet pakke eller enketlvis ved at klikke på billederne eller titlerne herunder. Vælg Gem i den dialogboks, der åbnes. Filerne er pakket i ZIP-mapper

 

SOSU-faglige

 

 

rehabi.png koordinering.png psykiatrisk-sygdomslære.png somalisk.png

Hent fagord til

Forebyggelse og 
rehabilitering

Hent fagord til
Koordinering, 
kvalitetssikring
og dokumentation
Hent fagord til
Psykiatrisk 
sygdomslære og 
farmakologi

Hent fagord til
Somatisk 
sygdomslære og farmakologi 

sosu.png sundhedsfaglig-ordbog.png sundhedspaedagogik.png sygepleje.png

Hent fagord til
Sosu Trin1

Hent fagord til
Sundhedsfaglig ordbog

Hent fagord til
Sundhedspædagogik
og kommunikation
Hent fagord til
Sygepleje

Grundforlob2.png

Haandbog-om-kroppen.png

naturfag.png naturfag-f-e.png

Hent fagord til Grundforløb 2.

Hent fagord til Håndbog om kroppen

Hent fagord til Naturfag Hent fagord til Naturfag, niveau F og E
naturfag-trin-2.png  ordbogssamling_5.jpg    
Hent fagord til Naturfag, trin 2. Hent alle
SOSU fagord fra
Munksgaard
   

  


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lægefaglige

 

Du kan downloade fagord i en samlet pakke eller enketlvis ved at klikke på billederne eller titlerne herunder. Vælg Gem i den dialogboks, der åbnes. Filerne er pakket i ZIP-mapper

basisbog-medicin.jpg alemenmedicin.jpg handboglagemidler.jpg neurologisk-undersoegelse.jpg

Hent fagord til
basisbog i medicin og kirurgi

Hent fagord til
grundbog i almen medicin

Hent fagord til
håndbog i lægemidler

Hent fagord til
neurologisk undersøgelse

ordontologi.jpg straaledoser.jpg    

Hent fagord til
odontologi dansk

Hent fagord til
stråledoser stråleskader strålebeskyttelse

   

 ordbogssamling_5.jpg 

Hent alle 
lægefaglige fagord fra
Munksgaard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pædagogisk Assistent

 

Du kan downloade fagord i en samlet pakke eller enketlvis ved at klikke på billederne eller titlerne herunder. Vælg Gem i den dialogboks, der åbnes. Filerne er pakket i ZIP-mapper

bevaegelsejpg.jpg dansk-paedagoisk-assistent.jpg grundforleob-2.jpg kultur-og-aktivitet.jpg

Hent fagord til
Bevægelse og idræt

Hent fagord til
Dansk

Hent fagord til
Grundforløb 2

Hent fagord til
Kultur og aktivitet

samfundsfag.jpg sprog-kommunikation-ogpsykologi.jpg sundhedsfag.jpg  

Hent fagord til
Samfundsfag

Hent fagord til
Sprog, kommunikation og psykologi

Hent fagord til Sundhedsfag  

 ordbogssamling_5.jpg 

Hent alle 
lægefaglige fagord fra Pædagogisk assistent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

praxis.jpgFagordlister til lærebogssystemer fra Praxis


Du kan downloade fagordlister i en samlet pakke eller enketlvis ved at klikke på billederne eller titlerne herunder. Vælg Gem i den dialogboks, der åbnes. Filerne er pakket i ZIP-mapper. 

 

Anlægsstuktør.jpg Arbejdsmiljoe-og-sikkerhed-ved-svejsning.jpg autobogen.jpg autostartbogen.jpg
Hent fagord til Anlægsstruktur-bogen


Hent fagord til Arbejdsmiljø og 
sikkerhed 
ved svejsning og 
termisk skæring

Hent fagord til Auto-bogen

Hent fagord til Auto start bogen 
elektronikbogen.jpg fodevarer.jpg frisor-grundforlob.jpg frisor-hovedforlob.jpg
Hent fagord til  Elektronik-bogen Hent fagord til Fødevarer

Hent fagord til Frisør-Grundforløb Hent fagord til Frisør-Hovedforløb

gastronom.jpg hydraulik.jpg Industriteknologi.jpg koloakarbejdejpg.jpg
Hent fagord til  Gastronom

Hent fagord til Hydeaulik

Hent fagord til Industri Teknologi

Hent fagord til  Kloakmester
arbejde

murerbogen.jpg personlig-sikkerhed-ved-arbejde.jpg smedbogen.jpg tagkonstruktion.jpg
Hent fagord til  Murerbogen

Hent fagord til Epoxy personlig
sikkerhed ved arbejde
Hent fagord til  Smedebogen Hent fagord til Tagkonstruktioner

tandklinikassistent-hf.jpg tandklinikassistent.jpg tekniske-matematik.jpg traesamlinger.jpg
Hent fagord til  Tandklinikassistent
Hovedforløb
Hent fagord til  Tandklinikassistent Grundforløb

Hent fagord til  Tekniks Matematik

Hent fagord til  Træsamlinger og lette konstuktioner

 

ordbogssamling_5.jpg 

Hent alle 
fagord fra
Praxis

     

 

 

 


trojka-gad.jpgFagordlister til lærebogssystemer fraTrojka

 

 

Afsætning_B.jpg Erhvervsret_C.jpg Erhvervsøkonomi_C.jpg Samfundsfag_C.jpg

Hent fagord til

Afsætning

Hent fagord til
Erhvervsret
Hent fagord til
Erhvervsøknomi

Hent fagord til
Samfundsfag

 ordbogssamling_5.jpg 

Hent alle
Fagord fra Trojka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

seges.jpgFagordlister til lærebogssystemer fra Seges

Forlaget Seges og MV-Nordic samarbejder om at levere fagordbøger til en række titler. Fagordlisterne gør det nemmere at skrive fagord, der passer til en bestemt bog eller et bestemt fagområde.

 

Du kan downloade fagordlisterne i en samlet pakke eller enketlvis ved at klikke på billederne eller titlerne herunder. Vælg Gem i den dialogboks, der åbnes. Filerne er pakket i ZIP-mapper

 

 

 

bilogi.jpg  sproetefoerer.jpg malkekvaeg.jpg  mark-maskiner.jpg    
Hent fagord til Biologi Hent fagord til
Sprøjteførere
Hent fagord til
Malkekvæg
Hent fagord til
Mark og maskiner
svineproduktion.jpg    
Hent fagord til 
Svineproduktion
   
ordbogssamling_5.jpg    
Hent alle fagord 
fra Seges
   

hans-r-forlag.jpgFagordlister til lærebogssystemer fra
Hans Reitzel Forlag

Du kan downloade fagordlisterne i en samlet pakke eller enketlvis ved at klikke på billederne eller titlerne herunder. Vælg Gem i den dialogboks, der åbnes. Filerne er pakket i ZIP-mapper

 

interview.jpg  kvalitative-metoder.jpg tvaerprofessionelt-samarbejde.jpg  inkusionens-paedagogik.jpg    
Hent fagord Interview 
(Metode og videnskabsteori)
Hent fagord til
Kvalitative metoder (Metode og videnskabsteori)
Hent fagord til
Tværprofessionelt samarbejde (Metode og videnskabsteori)
Hent fagord til
Inklusionens pædagogik (Pædagogik)
metodhaandbogen.jpg Socialpaedagogik-en-grundbog.jpg socialpaedagogik_integration_og_inklusion.jpg videnskabsteori.jpg
Hent fagord til
Metodebogen 
(Pædagogik)
Hent fagord til
Socialpædagogik - en grundbog (Pædagogik)
Hent fagord til
Socialpædagogik - Integration og inklusion i det moderne samfund (Pædagogik)
Hent fagord til
Videnskabsteori (Pædagogik)
aestetik_og_laering.jpg beskaeftigelsespolitik_og_socialt_arbejde.jpg social_analyse_og_handling.jpg sundhedssociologi.jpg
Hent fagord til
Æstetik og læring
(Pædagogik)
Hent fagord til
Beskæftigelsespolitik og socialt arbejde (Socialrådgivning)
Hent fagord til
Social analyse og handling (Socialrådgivning)
Hent fagord til
Sundhedssociologi (Sociologi)
konkurrencestaten.jpg      
Hent fagord til
Konkurrencestaten 
(Statskundskab)
     
       
       
ordbogssamling_5.jpg    
Hent alle fagord 
fra Hans Reitzel Forlag
   

 


 

systime-logo.pngFagordlister til lærebogssystemer fra 
Systime

Du kan downloade fagordlisterne i en samlet pakke eller enketlvis ved at klikke på billederne eller titlerne herunder. Vælg Gem i den dialogboks, der åbnes. Filerne er pakket i ZIP-mapper

 

Danmarkienglobalverden.png litteraturensveje.png litteraturhistorie.png psykologiskeveje.png  

Hent fagord til

Danmark i en global vereden

Hent fagord til Litteraturens veje Hent fagord til
Litteraturhistorien
Hent fagord til
psykologiens veje
samfundsfag.png verden-efter-44png.png    
 Hent fagord til Samfundsfag Hent fagord til Verden efter 1914    
ordbogssamling_5.jpg    
Hent alle fagord 
fra Systime
   

 

 

Øvrige fagord

 


 

 

Sådan gør du

Du kan enten downloade en samlet pakke af fagordlister fra de respektive forlag eller hente fagordlisterne enkeltvis

 

I CD-ORD og IntoWords Mac tilføjer du fagordbøgerne under funktionen Fagordlister - se vejledninger nedenfor.
I IntoWords Cloud er fagordlisterne integrerede i værktøjet. Ved at åbne menuen Ordforslag og klikke på ikonet for Fagord, kan du vælge mellem forskellige fagordlister.


Sådan henter du fagordlisterne

 

Se, hvordan du henter fagordlister i vejledningerne til de to programmer:

 

 

 

 

 

Fandt du ikke en relevant fagordliste? 

Se hvordan du laver din egen fagordliste her!

Del