Oversigt over CD-ORDs funktioner

Funktioner til læsning

Oplæsning

Med CD-ORD kan du få alle typer tekst læst op på din computer: fx webtekst, pdf, tooltips og skærmtekster. Med programmets highlight-funktion får du fremhævet bogstaver, ord eller sætninger, efterhånden som de læses op.

Profiler

CD-ORD indeholder standardprofiler, som du kan bruge direkte eller tilrette – fx profiler til korrekturlæsning, matematik eller faglig læsning. Men som noget unikt for CD-ORD kan du også selv oprette profiler til bestemte formål eller aktiviteter, fx til læsning af skønlitteratur eller  diktat.

Læsestrategi

Læsestrategien bør ændre sig efter formålet med læsning: Skal du fx kunne følge med under læsning, hjælper det at slå highlight til. Nye læsere har brug for oplæsning af hvert ord, måske endda også hvert bogstav. Og skal du læse tekster, er det en fordel at få oplæst hele afsnit ad gangen.

Stemmehastighed og -udtale

Med CD-ORD kan du læse helt op til 750 ord i minuttet. Du kan selv indstille hastigheden eller ændre udtalen.

Sprog og Stemmer

Som standard får du oplæsning på dansk, engelsk, tysk, fransk, norsk og svensk.  Men CD-ORD kan læse op på 25 forskellige sprog, fx arabisk, kinesisk og russisk. Læs om Stemmepakken (tilkøb)

OCR – gør tekst tilgængelig

CD-ORD kan gøre alle tekster tilgængelige for oplæsning og redigering, også papirdokumenter. Med værktøjet SkanRead kan du nemlig OCR-behandle dine dokumenter. Med funktionen Billedlæser kan du få læst enkelte ord eller korte tekster op, uden at du behøver skanne hele filen.

Skærmlæser

Skærmlæseren sørger for, at du kan få tekst læst op på skærmen, fx menuknapper og links.

Ordbog

CD-ORDs integrerede ordbog gør det ekstra nemt at slå ord op – fx for at tjekke ordets betydning og bøjning. CD-ORDs stavehjælp, ordforslag og oplæsning følger med, så du nemt kan finde frem til det rigtige ord og få læst ordforklaringer eller eksempler på brug op. Vælg mellem ordbøger på dansk, engelsk, tysk, fransk og spansk. Ordbogen er en funktion i Windows-versionen af CD-ORD.
> Læs om ordbogen

Lav tekst om til lydfil

CD-ORD giver dig en enestående mulighed for at lave tekst om til mp3-lydfil. Så kan du (lytte)læse den på farten.

Oplæsning af pdf

CD-ORD læser pdf-dokumenter op med highlight af enkelte ord eller sætninger.

Oplæsning under skrivning

Med oplæsning under skrivning har du mulighed for at høre, om du er på rette vej med din stavning. Du kan få bogstavnavn, bogstavlyd, ord eller sætning læst op (bogstavnnavn og -lyd p.t. kun i Windowsversionen).
Funktionen bruges også af elever, der skal skrive sig til læsning med auditiv feedback.

Funktioner til skrivning

Ordforslag

Når du skriver, får du hjælp af CD-ORDs ordforslag. CD-ORD giver dig forslag til det ord, som du er begyndt at skrive (ordafsluttende) eller foreslår næste ord i din sætning (prædiktion). Ordforslagene er baseret på konteksten i din tekst – det statistisk mest sandsynlige ord foreslås øverst i listen. Har du valgt Dansk junior under profiler, får du forslag til ord, der passer til en yngre målgruppes sprogbrug og tekster. Du kan også få ordforslag på en række sprog.

Fagord og egne ordbøger

Hvis du skal skrive tekster inden for bestemte fagområder, kan du tilføje fagordlister, som giver CD-ORD et ekstra ordforråd. Fagordlisterne er fx lavet ud fra dit fags grundbog. Vil du skrive i et sprog, som der ikke findes fagbøger til, kan du lave dine egne ordbøger
> Her kan du se og hente fagordlister fra forskellige forlag

Foreslå næste ord (ordprædiktion)

Hvis du går i stå midt i en sætning, hjælper CD-ORD dig videre med kontekstbaserede ordforslag til næste ord i sætningen. Du får forslag til næste ord uden at skrive første bogstav.

Stavehjælp

CD-ORD er som standard indstillet til at tage højde for de mest almindelige stavefejl, fx at foreslå cykel, når du skriver sykel. Men CD-ORD kan give en helt særlig hjælp, hvis du ved, præcis hvilke fejltyper, der skal kompenseres for.

Jokertegn

Brug jokertegnet (*), hvis du er usikker på et eller flere bogstaver i et ord. Så regner CD-ORD sig frem til, hvilke ord, der kan være tale om.

Skriv i PDF

Når du arbejder i skrivbare pdf’er, kan du få ordforslag fra CD-ORD.

Til hovedsiden for CD-ORD

Fagordlister

Fagord
Du kan hente ordlister med specifikke fagord ind i CD-ORD og på den måde få ordforslag til tekster med fagord inden for fx biologi eller medicin.
> Hent ordlisterne her

Pige_med_bog

CD-ORD giver mere præcise ordforslag end andre LST-værktøjer

Kom med i maskinrummet bag CD-ORDs skrivehjælp.
> Læs artiklen CD-ORD kan gætte dine tanker

 

Tips og tricks
Lær hvordan funktionerne i CD-ORD kan hjælpe dig.
Se videoguides

MiVO

Træn skrivehjælpen
Kom nemt i gang med at bruge funktionerne til skrivning i CD-ORD med programmet MiVo.