Alle kan læse og skrive ...

Vitec MV udvikler og forhandler digitale værktøjer, der på en intuitiv måde støtter læse- og skriveudfordrede børn og voksne i at tilegne sig og formidle viden.

Vores historie

Vi startede, i 1984, som ’first movers’ med en mission om at integrere it i undervisningen ude på skolerne. Det var dengang, man arbejdede med edb, piccoline og dos.

Siden da har vi specialiseret os og har i dag en førende position inden for læse- og skriveteknologi i Skandinavien. Vores programmer læse- og skrivestøtteprogrammer CD-ORD og IntoWords er eksempelvis opskriften på succes og livskvalitet for mange ordblinde og læseusikre, som her får hjælp til at læse og skrive, så de kan gennemføre en uddannelse, passe deres job og begå sig socialt.

Vi er skandinavisk samarbejdspartner for LEGO® Education.

Vores verden udgår fra Odense og befolkes af blandt andet softwareudviklere, pædagogiske konsulenter, salgsrådgivere, supportere og kursusafholdere. Vi har datterselskaber i både Norge og Sverige, og samlet set er vi ca. 80 medarbejdere.

I 2014 ændrede vi navn fra Mikro Værkstedet til MV-Nordic for at understrege vores nordiske rødder. I juli 2017 blev vi  en del af den svenske softwarekoncern, Vitec. I 2019 har vi derfor skiftet navn igen fra MV-Nordic til Vitec MV.

Om Vitec

Vitec er en nordisk softwarevirksomhed. Vi udvikler virksomhedskritisk software til specifikke branchers unikke behov – Vertical Market Software. Vitec blev grundlagt i 1985 som en spin-off virksomhed fra Umeå Universitet. I dag har koncernen 700 medarbejdere fordelt i Norden og omsatte for 1.017 millioner svenske kroner i 2018. Hovedkontoret og store dele af koncernledelsen er placeret i Umeå. Vitec er noteret på Nasdaq Stockholm. Læs mere om Vitec HER.

Samarbejdspartnere og forhandlere

Læs om LEGO Education

Samarbejdspartner

Samarbejdspartner

Margit-Gade

Samarbejdspartner

Ordblindetræning

Samarbejdspartner

Netværkslokomotivet

Samarbejdspartner

Flex

Samarbejdspartner

HH Support

Forhandler

Visir Software

Forhandler

Privatlivspolitik

Denne Privatlivspolitik er gældende fra 25. maj 2018.

1. Generelt

1.1 Denne Persondatapolitik er gældende for samtlige personlige oplysninger, du giver os og/eller som vi indsamler om dig, når du anvender vores produkter, eller når du besøger vores hjemmeside www.mv-nordic.com.

2. Dataansvarlig

2.1 Vitec MV A/S, Lucernemarken 17, 5260 Odense S, CVR: 15314400 (herefter ”Vitec MV”, ”vi”, ”os” eller ”vores”) er dataansvarlig for dine personoplysninger, og vi er forpligtet til at beskytte og respektere dit privatliv og din personlige integritet, når du anvender vores produkter og tjenester, browser på vores hjemmeside, eller når du anvender vores applikationer (vores Tjenester). Denne Privatlivspolitik vil hjælpe dig med at forstå, hvilke personlige oplysninger vi indsamler om dig, hvorfor oplysningerne indsamles, og hvordan vi bruger dem. Privatlivspolitikken vil også forklare, hvordan du kan udøve dine rettigheder, når du betror os med dine personlige oplysninger. Vi beder dig om at læse denne Privatlivspolitik omhyggeligt igennem og gøre dig bekendt med indholdet. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os via kontaktinformationen, som findes i slutningen af denne Privatlivspolitik.

3. Hvilke oplysninger vi indsamler fra dig

3.1 Når du får adgang, opretter forbindelse til, tilmelder dig til, deltager i, opretter en konto, foretager individuelle indkøb i eller på anden måde bruger vores Tjenester, kan vi indsamle personlige oplysninger om dig. Personoplysningerne, vi indsamler, afhænger af omstændighederne og de Tjenester, du bruger, men kan bestå af følgende:

3.2 Personoplysninger som du aktivt stiller til rådighed for os

• Navn og e-mail adresse
• Fødselsdato og cpr-nummer
• Nationalitet
• Betalingsoplysninger
• Brugeridentifikation, herunder brugernavn til login, kodeord, hemmelige spørgsmål og svarene dertil
• Information fra dig på baggrund af en anmodning fra os, når du rapporterer et problem med vores Tjenester
• Hvis du kontakter os, den adresse som du kontakter os fra
• Brugerinformation som du vælger at stille til rådighed til brug for statistiske formål (ratings, anmeldelser, svar til undersøgelser og lignende)
• Alle andre oplysninger, der gives på tidspunktet for registreringen til brug af vores Tjenester, tilslutning til vores Tjenester eller anmodning om yderligere tjenester fra os
• Cookies, der entydigt identificerer din browser.

3.3 Brugergenererede personoplysninger
• Detaljer om hvilke programtyper du bruger, herunder f.eks. hvor meget af et program du har brugt
• Adfærdsdata, herunder brugsmønstre og navigation;
• Detaljerne om dine besøg til vores Tjenester, herunder men ikke begrænset til datatrafik og andre kommunikationsdata og de produkter og tjenester, som du har adgang til;
• Dine købspræferencer, f.eks. om du reagerer på annoncer eller kampagner;
• Computer og software information, såsom dit unikke ID, IP-adresse, operative systemer, browser type, forbindelseshastighed og internetudbyder;

4. Hvorfor vi indsamler dine oplysninger

A) Af hensyn til vores kontraktlige forhold:
• For at kunne levere vores Tjenester til dig, herunder for at opfylde dine ønsker, forbedre din oplevelse af vores Tjenester og administrere vores kontraktlige forhold med dig
• For at sikre at indhold fra vores Tjenester overføres til dig og din enhed på den mest effektive måde
• For at tilpasse din oplevelse af vores Tjenester baseret på din brug og adfærd med henblik på at levere indhold.
• For at håndtere betaling for din konto og for at levere ordre- og fakturaoplysninger til dig
• For at holde styr på dine køb med henblik på at sikre, at vi kan give dig det indhold, som du har ret til
• For at kunne sende push notifikationer på dine enheder
• For at kommunikere med dig om dit abonnement, din konto eller køb af vores Tjenester
• For at informere dig om ændringer i vores Tjenester
• For at levere tilbud, nyheder, information, produkter eller tjenester, som du anmoder om fra os

B) Til legitime formål:

• For at analysere på et aggregeret niveau med henblik på at forbedre vores produkter og tjenester
• For at bruge IP-adresse, enhedsidentifikatorer eller anden information, der er nødvendig for at blokere skadelig brug af vores Tjenester, med det formål at beskytte vores Tjenester eller på anden måde håndhæve eller anvende vores Handelsbetingelser.
• For at forbedre vores Tjenester, identificere brud og holde dine data sikker baseret på logfiler
• Logfiler med oplysninger om tidspunkt og dato for besøg, varighed.
• Oplysninger om hændelser på enheden, f.eks. nedbrud, systemaktiviteter, hardwareindstillinger, browsertype, browsersprog, dato og tidspunkt.
• IP-adresse
• Vi kan indsamle enhedsspecifikke oplysninger (f.eks. om din hardwaremodel, operativsystem-version, browser).
• For at give oplysninger i en fusions- og overtagelsesproces af hensyn til forretnings- og strategisk ledelse.
• Til analyse og statistiske formål
• For at etablere, udøve eller forsvare juridiske krav

C) Til markedsføringsformål:
• Til at sende dig nyhedsbreve, hvis du har samtykket hertil, som også kan indeholde tilbud, nyheder eller information relateret til vores Tjenester og/eller andre produkter. Vær venligst opmærksom på, at du på ethvert tidspunkt kan afmelde dig nyhedsbrevet ved at ændre dine kontopræferencer på din konto side.

4.2 Vi kan også behandle dine personoplysninger, hvis der er nødvendigt for os for at overholde en
retlig forpligtelse eller en afgørelse fra en myndighed.

5. Deling af dine personlige oplysninger

5.1 Vi kan bruge tredjepartsleverandører til at udføre tjenester for os som f.eks. at levere infrastruktur og IT-tjenester (herunder men ikke begrænset til datalagring), behandle kredit- og betalingskorttransaktioner, samt forbedre data, behandle forespørgsler fra kunder og udføre andre former for statistiske analyser. Ved udførelsen af disse tjenester kan tredjepartsleverandører have adgang til dine personlige data, men er kun autoriseret til at behandle dem udelukkende på vores vegne og i overensstemmelse med vores instruktioner.

6. Hvordan vi beskytter dine oplysninger

6.1 Beskyttelse af dine personoplysninger er vigtigt for os. Alle personlige oplysninger, du giver os, gemmes på sikre servere, og vi har strenge procedurer til at beskytte mod tab, misbrug, uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller ødelæggelse af dine personoplysninger. Eventuelle betalingstransaktioner vil blive krypteret af industristandardteknologi og være underlagt PCI-sikkerhedsstandarder.

  • 6.2 Selvom vi arbejder hårdt for at beskytte dine personlige data, kan vi ikke garantere, at vores sikkerhedsforanstaltninger forhindrer ethvert uautoriseret forsøg på at få adgang til, bruge eller offentliggøre personoplysninger. Vi opretholder dog sikkerheds- og hændelsesplaner, herunder planer for håndtering af evt. brud på datasikkerheden, i tilfælde af en fysisk eller teknisk hændelse for at håndtere dette rettidigt og begrænse enhver negativ effekt af en sådan hændelse.

7. Hvordan du kan få adgang til dine oplysninger

7.1 Vi forstår, at du til tider kan have brug for yderligere oplysninger fra os om dine personoplysninger, og hvordan de behandles, eller at du måske ønsker at opdatere eller rette de personoplysninger, du har givet os. Derfor du blandt andet følgende rettigheder:

• Ret til at få adgang til dine personoplysninger: du har ret til at få bekræftet af os, hvorvidt vi behandler personoplysninger om dig, og, i så fald, at få adgang til personoplysningerne og informationenRet til at få berigtiget personoplysninger: hvis du opdager, at personoplysninger, som vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få os til at til at korrigere sådanne personoplysninger
• Ret til at få slettet personoplysninger (retten til at blive glemt): under visse omstændigheder, f.eks. hvis dine personoplysninger er blevet behandlet ulovligt, eller du har trukket dit samtykke tilbage (hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke), har du ret til at anmode om og opnå sletning af dine personoplysninger fra os.
• Ret til begrænsning af behandling: under visse omstændigheder, f.eks. hvis du anfægter nøjagtigheden af dine personoplysninger, eller hvis du har gjort indsigelse mod vores legitime formål til at behandle dine personoplysninger, har du ret til at anmode om, at vi begrænser behandlingen af dine personoplysninger, indtil der er fundet en løsning.
• Ret til at protestere mod behandling: under visse omstændigheder, f.eks. hvis du anfægter vores legitime interesse i at behandle dine personoplysninger, har du ret til at gøre indsigelse, af grunde der vedrører din særlige situation, mod sådan behandling.
• Ret til dataportabilitet: Hvis dine personoplysninger behandles automatisk på grundlag af dit samtykke eller til opfyldelsen af vores kontraktlige forhold, har du ret til at anmode om, at vi forsyner dig med dine personoplysninger på et maskinlæsbart format til transmission til en anden dataansvarlig.
• Ret til at indgive klage til tilsynsmyndighed: Du har ret til at indgive en klage vedrørende vores behandling af dine personoplysninger til din tilsynsmyndighed.
o Klage indgives til Datatilsynet, jf. Databeskyttelsesloven § 39, stk. 1.

7.2 Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at trække et sådan samtykke tilbage når som helst (det vil dog ikke påvirke behandlingen baseret på dit samtykke før tilbagetrækningen) ved at kontakte os.

7.3 Kontakt os venligst ved hjælp af nedenstående kontaktoplysninger for at foretage en anmodning i forbindelse med dine rettigheder. Vi vil gøre kommercielt rimelige bestræbelser på at svare på din anmodning inden for 30 dage efter modtagelsen af en sådan anmodning. Hvis vi ikke kan efterkomme din anmodning inden for periode på 30 dage, vil vi give dig besked om dette, grunden til forsinkelsen, og hvornår vi forventer at være i stand til at opfylde din anmodning.

8. Ændringer i Privatlivspolitikken

8.1 Vores Privatlivspolitik kan ændres fra tid til anden. Derfor bør du sørge for at gennemgå den seneste version af denne politik regelmæssigt. Vi vil slå eventuelle ændringer af Privatlivspolitikken op her, og hvis ændringerne er betydelige, vil vi give dig en mere fremtrædende meddelelse såsom via e-mail. Hvis vi ændrer denne Privatlivspolitik på en måde, der vil påvirke, hvordan vi bruger dine personoplysninger, vil vi rådgive dig om de valg, du måtte have, som følge af disse ændringer. Vi vil også holde tidligere versioner af denne Privatlivspolitik i et arkiv til din gennemgang.

9. Kontaktoplysninger

9.1 Vi tager gerne imod eventuelle spørgsmål, kommentarer og anmodninger vedrørende denne Privatlivspolitik, som skal sendes til jura@mv-nordic.com

9.2 Vi er underlagt og bundet af Europa-Parlamentets og Rådets generelle forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om databeskyttelse (”GDPR”), lov nr. 503 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til GDPR (”Databeskyttelsesloven”).

10. Senest opdateret

10.1 Senest opdateret 17. maj 2018

VIS MERE

Servicevilkår

Vitec MVs  servicevilkår

Når du bruger vores tjenester, accepterer du disse vilkår. Læs dem omhyggeligt.

Vores tjenester er forskellige, så i nogle tilfælde kan der være yderligere vilkår. Disse vilkår er tilgængelige for de relevante tjenester, og disse vilkår bliver en del af din aftale med os, hvis du bruger de pågældende tjenester.

 

Brug af vores tjenester

Du skal følge alle politikker, der er gjort tilgængelige for dig i tjenesterne.

Du må ikke misbruge vores tjenester. Du må f.eks. ikke forstyrre vores tjenester eller forsøge at få adgang til dem ved hjælp af en anden metode end via den grænseflade og den vejledning, som vi leverer. Du må kun bruge vores tjenester i henhold til loven, herunder gældende love og bestemmelser. Vi kan suspendere tjenester eller gøre dem utilgængelige for dig, hvis du ikke overholder vores vilkår eller politikker, eller mens vi undersøger en mulig overtrædelse.

 

Når du bruger vores tjenester, giver det dig ikke ejerskab over immaterielle rettigheder i vores tjenester eller til det indhold, som du får adgang til. Disse vilkår giver dig ikke ret til at bruge branding, mærker eller logoer, som bruges i vores tjenester. Du må ikke fjerne, skjule eller ændre de juridiske meddelelser, som vises i eller sammen med vores tjenester.

 

Når du bruger vores tjenester, accepterer du, at vi må sende dig servicemeddelelser, administrative meddelelser og andre oplysninger.

 

Dit MV-Login

Du skal muligvis have et MV-Login eller et andet understøttet login fra en Identity Provider (IdP) f.eks. UNI-Login for at bruge nogle af vores tjenester. Du kan tilmelde dig vores login-tjeneste MV-Login ved at kontakte Vitec MV på telefon 65 91 80 22.

 

Hvis du opdager, at din konto eller adgangskode er brugt uden dit samtykke, skal du straks henvende dig til Vitec MV for at få deaktiveret kontoen og evt. oprettet en ny.

 

Beskyttelse af personlige oplysninger og ophavsret

I denne generelle privatlivspolitik for Vitec MV beskrives det, hvordan vi behandler og beskytter dine personlige oplysninger, når du bruger vores tjenester. Når du bruger vores tjenester, accepterer du, at vi må bruge dataene i overensstemmelse med vores privatlivspolitikker.

 

Dit indhold i vores tjenester

Du kan indsende indhold til nogle af vores tjenester. Du beholder ejerskabet over eventuelle immaterielle rettigheder, som du har til dette indhold. Kort sagt: Det, der tilhører dig, bliver ved med at være dit.

Når du uploader eller på anden måde indsender indhold til vores tjenester, giver du Vitec MV licens til at benytte dette i forbindelse med drift og forbedring af vores tjenester og til at udvikle nye tjenester. Denne licens er stadig gældende, selvom du holder op med at bruge vores tjenester.

I vores privatlivspolitik eller de yderligere vilkår, der måtte gælde for de enkelte tjenester, kan du få flere oplysninger om, hvordan vi bruger indhold. Hvis du indsender feedback eller forslag til vores tjenester, kan vi bruge din feedback eller dine forslag uden forpligtelser over for dig.

 

Ansvar for vores Tjenester

I det omfang, loven tillader det, fraskriver Vitec MV og dennes leverandører og distributører sig ansvaret for tab af fortjeneste, indtjening eller data, samt økonomiske tab og indirekte, hændelige, særlige skader i forbindelse med brugen af vores tjenester.

Vitec MV og dennes leverandører og distributører er under ingen omstændigheder ansvarlige for tab eller skader, som ikke med rimelighed kan forudses.

 

Erhvervsbrug af vores tjenester

Hvis du bruger vores tjenester på en virksomheds vegne, accepterer virksomheden disse vilkår. Accepten holder MV-Nordic og dennes tilknyttede virksomheder, funktionærer, repræsentanter og ansatte skadesløse i forhold til ethvert krav eller sagsanlæg og enhver handling, der måtte opstå i forbindelse med brugen af tjenesterne. Overtrædelse af disse vilkår, herunder ethvert ansvar og enhver udgift, der måtte opstå i forbindelse med krav, tab, skader, sagsanlæg, domsfældelser, sagsomkostninger og advokatsalærer.

 

Om disse Vilkår

Vi kan ændre de generelle vilkår eller yderligere vilkår på en specifik tjeneste, som gælder for en tjeneste. Dette kan f.eks. være for at afspejle ændringer i loven eller vores tjenester. Du bør læse vilkårene jævnligt. Vi slår meddelelser om ændringer i disse vilkår op på denne side. Du kan finde meddelelser om ændringer af yderligere vilkår i den pågældende tjeneste. Ændringer gælder ikke med tilbagevirkende kraft, og de træder i kraft tidligst fjorten dage efter, at de er meddelt. Ændringer på grund af nye funktioner i en tjeneste eller ændringer, der er foretaget af juridiske årsager, træder dog i kraft øjeblikkeligt. Hvis du ikke accepterer de ændrede vilkår for en tjeneste, skal du stoppe brugen af tjenesten.

I tilfælde af en uoverensstemmelse mellem disse vilkår og de yderligere vilkår er det de yderligere vilkår, der gælder.

Disse vilkår gælder for forholdet mellem MV-Nordic og dig. De medfører ingen rettigheder for begunstigede tredjeparter.

Hvis du ikke overholder disse vilkår, og vi ikke øjeblikkeligt tager de nødvendige foranstaltninger, betyder det ikke, at vi giver afkald på vores rettigheder (såsom til at tage nødvendige foranstaltninger på et senere tidspunkt).

Hvis det viser sig, at et specifikt vilkår ikke kan håndhæves, påvirker dette ikke de andre vilkår.

VIS MERE

Slutbrugerlicensaftale (EULA)

BEMÆRKNING TIL BRUGER:

LÆS DENNE AFTALE GRUNDIGT. Denne slutbrugerlicensaftale (”Aftalen”) er en kontrakt mellem (a) dig (som individ eller den juridiske person, du repræsenterer) og (b) Vitec MV A/S som indeholder vilkår og betingelser for din brug af Softwareproduktet (“Software”). Ved at benytte Softwaren eller nogen del deraf accepterer du alle Aftalens vilkår og betingelser, herunder i særdeleshed begrænsninger i: brugen som beskrevet i afsnit 2; overdragelighed som beskrevet i afsnit 4; garanti som beskrevet i afsnit 6 og 7; ansvar som beskrevet i afsnit 8 og specifikke undtagelser som beskrevet i afsnit 14. Du erklærer, at denne Aftale har samme retskraft som enhver anden forhandlet Aftale, der underskrives af dig. Hvis du ikke kan acceptere betingelserne i denne Aftale, må du ikke benytte denne Software. Hvis du har modtaget Softwaren på et fysisk medium (f.eks. CD eller USB-nøgle) uden mulighed for først at læse denne licens, og du ikke accepterer denne Aftale, skal du uden yderligere varsel straks tilintetgøre eller på anden måde fjerne de filer der rummer den leverede Software.

1. DEFINITIONER

Med “Software” menes (a) det fulde indhold af filerne, disketter, cd, USB-nøgle eller andre medier omfattet af denne Aftale, herunder, men ikke begrænset til, (i) enhed-information eller Software fra Vitec MV A/S eller andre firmaer, (ii) digitale billeder, professionelle fotografier, clip art, lyde eller andet kunstnerisk arbejde (“Stock Files”), (iii) tilhørende skriftlig dokumentation eller filer samt (iv) skrifttyper og (b) opgraderinger, redigerede versioner, opdateringer, tilføjelser og kopier af Software, leveret af Vitec MV A/S (fælles “Opdateringer”).

“Brug” vil sige at have adgang til, installere, hente fra Internettet, kopiere eller på anden vis have fordel af at bruge Softwaren i henhold til dokumentationen.

“Tilladt antal” betyder en (1), med mindre andet er angivet i en gyldig licens (f.eks. volumenlicens), der er meddelt af Vitec MV A/S.

“Enhed” betyder et elektronisk apparat, der accepterer oplysninger i digital eller lignende form og kan manipulere sådanne oplysninger med henblik på at opnå et bestemt resultat baseret på en sekvens af instruktioner.

Softwaren ejes af Vitec MV A/S og drives og supporteres af Vitec MV A/S.

Softwaren og alle medfølgende rettigheder tilhører Vitec MV A/S.

2. SOFTWARELICENS

Så længe du overholder betingelserne i denne Aftale meddeler Vitec MV A/S dig en ikke-eksklusiv licens til at bruge Softwaren til de formål, der er beskrevet i dokumentationen. Visse dele af det tredjepartsmateriale, der følger med Softwaren, kan være underlagt andre vilkår og betingelser, som typisk er anført i en “Read Me”-fil, der er placeret i forbindelse med sådant materiale.

2.1. Generel brug
Brugeren af Softwaren skal være fyldt 13 år på tidspunktet for brug. Hvis Brugeren ikke er fyldt 13 år, skal Brugerens forældre eller værge acceptere denne Aftale, før Softwaren må bruges. Ved installation og brug er Aftalen i dennes fulde ordlyd accepteret af Brugeren eller dennes værge.
Du er berettiget til at installere og bruge en kopi af Softwaren på din kompatible enhed, op til det tilladte antal enheder.

2.2. Serverbrug
Du må ikke installere Softwaren eller en kopi heraf på din filserver med det formål at downloade og installere Softwaren på andre enheder i dit interne netværk. Ligeledes må du ikke installere Softwaren eller en kopi heraf en filserver i dit interne netværk med det formål at bruge Softwaren via kommandoer, data eller instruktioner (fx scripts) fra et ubegrænset antal af enheder på dit interne netværk. Ingen anden netværksbrug er tilladt, herunder men ikke begrænset til brug af Softwaren enten direkte eller via kommandoer, data eller instruktioner fra eller til en enhed, der ikke udgør en del af dit interne netværk til Internet- eller ‘web hosting’-tjenesteydelser eller af nogen anden bruger, der ikke har licens til at bruge denne kopi af Softwaren i kraft af en gyldig licens fra Vitec MV A/S.

2.3. Sikkerhedskopi
Du er berettiget til at lave en sikkerhedskopi af Softwaren, forudsat at din sikkerhedskopi ikke installeres eller anvendes på nogen anden enhed. Du er uberettiget til at overdrage rettighederne til en sikkerhedskopi.

2.4. Privat brug
Du er som primær bruger af den enhed, som Softwaren er installeret på, også berettiget til at installere Softwaren på en ekstra enhed.

2.5. Stock Files
Medmindre andet er anført i de “Read-Me”-filer, der vedrører Stock Files, som kan anføre bestemte rettigheder og begrænsninger i henseende til sådant materiale, er du berettiget til at vise, ændre, reproducere og distribuere enhver del af de Stock Files, der følger med Softwaren. Du må dog ikke distribuere Stock Files som sådanne, dvs. under forhold hvor Stock Files udgør den primære værdi i det produkt, der distribueres. Stock Files må ikke anvendes til fremstilling af injurierende, ærekrænkende, svigagtigt, uanstændigt, obskønt eller pornografisk materiale eller nogen anden form for materiale, der krænker tredjemands immaterielle rettigheder eller på nogen anden ulovlig måde. Du er uberettiget til at gøre krav gældende til varemærkerettigheder i henseende til Stock Files eller til værker, der skabes på grundlag deraf.

3. OPHAVSRET

Ophavs- og ejendomsretten til Softwaren og alle kopier, som Vitec MV A/S giver dig ret til at lave, tilhører Vitec MV A/S. Softwarens struktur, opbygning og kode er værdifulde og fortrolige oplysninger tilhørende Vitec MV A/S. Softwaren er beskyttet af ophavsretslovgivning, herunder uden begrænsning den i Danmark gældende ophavsretlige lovgivning, internationale traktatbestemmelser samt al relevant lovgivning i de lande, hvor den anvendes. Du er uberettiget til at kopiere Softwaren undtaget som anført i afsnit 2 (“Softwarelicens”). Alle kopier, som du har tilladelse til at lave i medfør af denne Aftale, skal indeholde de ophavsretlige og andre ejendomsretlige meddelelser, der vises på eller i Softwaren. Du erklærer dig derved indforstået med ikke at modificere, tilpasse eller oversætte Softwaren. Du erklærer dig endvidere indforstået med ikke at foretage reverse engineering, dekompilering, disassembling eller på anden vis forsøge at afsløre Softwarens kildekode undtaget i det omfang, du udtrykkelig er berettiget til at dekompilere i henhold til gældende ret, det er vigtigt at gøre dette for at sikre Softwarens funktion i forbindelse med et andet Softwareprogram, og du først har anmodet Vitec MV A/S om at give de oplysninger, der er nødvendige for at opnå en sådan funktion og Vitec MV A/S ikke har stillet sådanne oplysninger til rådighed. Vitec MV A/S har ret til at stille rimelige betingelser og kræve et rimeligt gebyr, før sådanne oplysninger gives. Alle oplysninger, som gives af Vitec MV A/S, eller opnås af dig som tilladt i medfør heraf, må alene anvendes af dig til det heri beskrevne formål og må ikke bringes til tredjemands kendskab eller anvendes til at fremstille Software, som i al væsentlighed svarer til den oprindelige Software. Anmodninger om oplysninger skal stiles til Vitec MV A/S. Varemærker skal anvendes i overensstemmelse med anerkendt varemærkepraksis, herunder identificering af varemærkeejernes navne. Varemærker må kun anvendes til at identificere udskrevet materiale fremstillet ved hjælp af Softwaren og sådan brug af ethvert varemærke giver dig ingen ejendomsret til det pågældende varemærke. Med undtagelse af de udtrykkelige bestemmelser ovenfor giver denne Aftale dig ingen ophavsret til Softwaren.

Funktionaliteten Tekst-til-tale i Softwaren må ikke gøres til genstand for kommerciel brug.

4. OVERDRAGELSE

Du er uberettiget til at udleje, lease, viderelicensere eller bemyndige kopiering af hele eller dele af Softwaren til en anden brugers enhed undtagen i det omfang, det måtte være udtrykkeligt tilladt heri. Ligeledes er du uberettiget til at overdrage uddannelseskopier, ‘pre-release’- og ‘not for resale’-kopier af Softwaren.

5. SOFTWARE TIL FLERE OPERATIVSYSTEMER / FLERSPROGET SOFTWARE / SOFTWARE PÅ FLERE MEDIER / FLERE KOPIER/ ‘BUNDLED’ SOFTWARE / OPDATERINGER

Hvis Softwaren understøtter flere operativsystemer eller sprog, hvis du modtager Softwaren på flere medier, hvis du på anden vis modtager flere kopier af Softwaren eller hvis du modtager Softwaren ‘bundled’ med andet Software, må det samlede antal enheder, som alle versioner af Softwaren installeres på, ikke overstige det tilladte antal. Du er uberettiget til at udleje, lease, viderelicensere eller overdrage versioner eller kopier af Software, du ikke bruger. Hvis Softwaren er en opdatering af en tidligere version af Softwaren, skal du have en gyldig licens til en sådan tidligere version for at bruge opdateringen. Du er berettiget til fortsat at bruge den tidligere version af Softwaren på din enhed, efter du modtager opdateringen for at lette overgangen til brugen af opdateringen under forudsætning af, at: opdateringen og den tidligere version er installeret på samme enhed; den tidligere version eller kopier deraf ikke er overdraget til en anden person eller overført til en anden enhed, med mindre alle kopier af opdateringen ligeledes overdrages til en sådan person eller overføres til en sådan enhed; og du accepterer, at alle forpligtelser, som Vitec MV A/S måtte have med hensyn til supportering af den tidligere version af Softwaren, kan bortfalde, når opdateringen er til rådighed.

6. ACCEPT AF BRUG AF DATA

Vitec MV og dets tilknyttede selskaber kan indsamle og bruge tekniske oplysninger, som du stiller til rådighed, i forbindelse med (i) din Brug af Softwaren eller (ii) i forbindelse med supporttjenester med relation til Softwaren. Alle sådanne oplysninger er underlagt Vitec MVs Fortrolighedserklæring. Vitec MV vil ikke bruge sådanne oplysninger i en form, der kan identificere dig personligt, undtagen i det omfang det er nødvendigt for at forbedre din Brug eller i forbindelse med supporttjenester.

Vitec MV overholder gældende persondatalovgivning i Danmark og EU.

7. INGEN GARANTI

Softwaren leveres “SOM DEN ER OG FOREFINDES”, og Vitec MV A/S giver ingen garanti for dens brug eller funktion. Vitec MV A/S eller dennes leverandører garanterer ikke og kan ikke garantere for funktionaliteten eller de resultater, du kan opnå ved at bruge Softwaren. Brugeren anerkender, at Softwaren generelt ikke er fejlfri eller uden mangler og accepterer, at eventuel forekomst af sådanne fejl og mangler i Softwaren eller anden Software leveret til kunden ikke udgør en overtrædelse af denne Aftale. Bortset fra ovenstående begrænsede garanti, og i henseende til nogen garanti, betingelse, anbringende eller vilkår i det omfang, samme ikke kan eller ikke må fraviges eller begrænses i henhold til gældende ret i dit retsområde, afgiver og fremsætter Vitec MV A/S og dennes leverandører ingen garantier, betingelser, anbringender eller vilkår (udtrykkelige eller stiltiende, som følge af lov, sædvaneret, ret, sædvane, skik eller på anden vis) i henseende til noget andet forhold, herunder uden begrænsning ikke-krænkelse af tredjemands rettigheder, salgbarhed, integrering, tilfredsstillende kvalitet eller egnethed til et bestemt formål.

8. BEGRÆNSNING AF ANSVAR

I intet tilfælde er Vitec MV A/S eller dennes leverandører erstatningsansvarlige over for dig for nogen skader, krav eller omkostninger uanset disses art eller noget kausalt tab, indirekte tab eller følgetab, skadeserstatning med strafelement eller særlig skadeserstatning, eller for tabt arbejdsfortjeneste eller mistet opsparing, desuagtet at en repræsentant fra Vitec MV A/S måtte være blevet underrettet om muligheden for sådanne tab, skadeserstatninger, krav eller omkostninger eller for noget krav fra tredjemand, i tilfælde af forkert brug eller misbrug af Softwaren, Force Majeure eller i tilfælde af eventuelle fejlfortolkninger eller misforståelser af oplæst tekst. Ovenstående begrænsninger og fraskrivelser finder anvendelse i det omfang, gældende ret i dit retsområde tillader det. Den samlede hæftelse for Vitec MV A/S og for dennes leverandører i medfør af eller i forbindelse med denne Aftale, uanset om det drejer sig om kontraktmæssigt erstatningsansvar eller erstatningsretligt ansvar uden for kontrakt (i begge tilfælde omfattende uden begrænsning uagtsomhed) eller på anden vis, er begrænset til det beløb, som måtte være betalt for Softwaren. Intet i denne Aftale begrænser Vitec MV A/S’ ansvar over for dig i tilfælde af død eller personskade som følge af Vitec MV A/S’ uagtsomhed eller svig. Vitec MV A/S optræder på vegne af sine leverandører i henseende til fraskrivelse, udelukkelse og/eller begrænsning af forpligtelser, garantier og ansvar som anført i denne Aftale, men ikke i andre henseender eller for noget andet formål.

9. EKSPORTREGLER

Du accepterer, at Softwaren ikke bliver sendt, overført eller eksporteret til noget land eller på nogen måde brugt på en måde, som er forbudt ved Dansk Lov eller anden eksportlovgivning, restriktioner eller regulativer (samlet kaldet “Eksportlovgivningen”). Såfremt Softwaren betragtes som hørende ind under eksportregulerede emner i medfør af eksportlovgivning, erklærer og garanterer du desuden, at du ikke er statsborger eller på anden måde bosiddende i et land omfattet af eksportforbud og at det ikke er dig i medfør af eksportlovgivning på anden vis forbudt at modtage Softwaren. Alle rettigheder til brug af Softwaren gives på betingelse af, at sådanne rettigheder fortabes, såfremt du undlader at efterleve denne Aftales vilkår.

10. MISLIGHOLDELSE

Hvis Brugeren misligholder denne Aftale, anses Aftalen for opsagt, og Brugeren skal straks slette Softwaren fra enheden og destruere medium

11. LOVVALG

Denne Aftale er underlagt og skal fortolkes i henhold til gældende dansk lov.
Enhver tvist, der måtte opstå som følge af denne Aftale, herunder tvister vedrørende eksistensen, gyldigheden eller opsigelsen heraf, er underlagt dansk lovgivning og afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet i overensstemmelse med reglerne for voldgiftssager vedtaget af Voldgiftsinstituttet og gyldige på tidspunktet, hvor voldgiftssagen indledes.

12. GENERELLE BESTEMMELSER

Hvis der er dele af denne Aftale, som er ugyldige og ikke kan håndhæves, har det ingen indflydelse på gyldigheden af Aftalens status, som forbliver gyldig og kan håndhæves i henhold til dens resterende vilkår. Denne Aftale skal være uden præjudice i forhold til sådanne lovbestemte rettigheder, som en part, der handler som forbruger, måtte have. Denne Aftale kan alene ændres ved skriftlig aftale underskrevet af en af Vitec MV A/S dertil bemyndiget repræsentant. Du kan få opdateringer givet i licens fra Vitec MV A/S med yderligere eller ændrede vilkår. Denne Aftale udgør den samlede Aftale mellem Vitec MV A/S og dig i henseende til Softwaren, og den træder i stedet for enhver tidligere tilkendegivelse, diskussion, løfte, meddelelse eller annoncering vedrørende Softwaren.

Se også: Privatlivspolitik

VIS MERE

Cookies

Som bruger af Vitec MVs hjemmesider er du anonym. Det vil sige, at vi ikke automatisk registrerer nogen oplysninger, som kan identificere dig.

 

Cookiepolitik

Når du besøger vores hjemmesider, bliver der lagt en cookie på din computer. En cookie er en lille tekstfil, som mange hjemmesider bruger for at kunne genkende din computer fra gang til gang. En cookie er en passiv fil og kan ikke sprede virus eller andre skadelige programmer. Hvis du vil vide mere om, hvad cookies er, hvordan du kan blokere for dem eller slette dem, anbefaler vi dig at besøge hjemmesiden www.minecookies.org.

 

Hvordan bruger vi cookies?

Vi bruger kun cookies i akkumuleret form til statistik, som giver os mulighed for at få overblik over, hvor mange der besøger de forskellige dele af vores hjemmesider, så vi kan gøre dem så brugervenlige som muligt.

 

Statistik

For at kunne udvikle og forbedre vores tilbud fører vi statistik over, hvordan hjemmesider bliver brugt. Statistikken anvendes udelukkende i opsummeret form, fx til at se, hvilke søgeord fra søgemaskiner der giver flest besøg, og hvilke ord og udtryk, der oftest søges efter på.

Cookies kan indsamle følgende typer information om dig ved besøg på vores sider:

  • browsertype
  • operativsystem
  • IP-adresse
  • URL-adresse på siden, du besøger
  • tidspunktet for dit besøg på vores tjeneste
  • hvis du har fulgt et link fra en anden hjemmeside til en af vores hjemmesider, registrerer cookien, hvor du kom fra
  • skærmopløsning.

Data fra cookies kan ikke bruges til at indsamle personlige oplysninger om dig. Ingen informationer fra cookies sendes videre eller sælges til tredjepart.

VIS MERE

Handelsbetingelser

Særligt for produkter via SPS-ordningen

Reparation, ombytning, opdatering, og returnering (SPS)

Bestilling, levering, fakturering (SPS)


Særligt for abonnement (Aftale)

Se betingelser her


Særligt for privatkunder

Se betingelser her


Privatlivspolitik

Du kan læse om Privatlivspolitik her.

Prøveperiode

Skoler og institutioner har mulighed for at gennemse programmer, før de eventuelt købes. I prøveperioden er programmerne kun til gennemsyn – de må ikke bruges til undervisning.

 

Kontakt Salgsafdelingen for mere information.

VIS MERE

Handelsbetingelser ved køb  online

Handelsbetingelser ved køb online

Leverings- og betalingsinformation
ved køb  online på www.mv-nordic.com/dk/lego-education

www.mv-nordic.com/dk/lego-education ejes og drives af Vitec MV.
Vitec MV er en del af den svenske softwarekoncern, Vitec.

Vitec MV
Lucernemarken 17
5260 Odense S
E-mail:
salg@mv-nordic.dk
Hovednummer: 65 91 80 22
CVR-nr.
15314400

Betaling
Vitec MV modtager betaling med Dankort/VISA-Dankort og Mastercard. Betaling vil først blive trukket på din konto, når varen afsendes.
Alle beløb er i DKK. Danske kroner og er incl. moms.
Vitec MV bruger en godkendt betalingsserver, der krypterer alle dine kortoplysninger med SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at man ikke kan aflæse dine informationer.

Levering
Vitec MV ekspederer din ordre eller bestilling hurtigst muligt, men der kan der forekomme op til 14 dages leveringstid. Oplyste leveringstidspunkt er vejledende og kan således fravige.

Reklamationsret
Der gives forbrugere 2 års reklamationsret i henhold til købeloven. Vores reklamationsret gælder for fejl i materiale og/eller fabrikation.
Dit køb er omfattet af købeloven, herunder mangelreglerne. Det betyder, at du enten kan få en mangelfuld vare repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.
Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.
Reklamationen gælder ikke fejl eller skader begået ved forkert betjening af produktet / ydelsen.
Vitec MV vil dække returneringsomkostninger i et rimeligt omfang.

Ved returnering
Rettes henvendelse til og reklamationer sendes til:

Vitec MV
Lucernemarken 17
5260 Odense S

Der modtages ikke pakker sendt på efterkrav.

Refusion
Hvis der er aftalt refusion, så bedes I sende jeres bankoplysninger, så vi kan overføre det aftalte beløb.

14 dages fortrydelsesret
Der gives forbrugere 14 dages fuld returret på varer købt i vores Webshop.
Perioden regnes fra den dag, hvor du modtager ordren.
Returneringsomkostninger skal du selv afholde.
Fortrydelse skal anmeldes til os senest 14 efter købet og fra fortrydelsen skal I senest 14 dage efter returnere forsendelsen.
Meddelelsen skal gives pr. mail på salg@mv-nordic.dk. I meddelelsen skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret. Du kan også vælge at benytte vores standard fortrydelsesformular og sende med retur. Den findes nedenfor.

Varens stand, når du sender den retur
Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Med andre ord – du kan prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik.
Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.
For at modtage hele købsbeløbet retur må du altså gøre det samme, som man kan i en fysisk butik. Du må afprøve varen, men ikke tage den i egentlig brug.

Klagemuligheder – oversigt og links:
Har du en klage over et produkt, købt i vores Webshop, kan der sendes en klage til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
www.forbrug.dk

Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du angive din klage i EU Kommissionens online klageplatform.

Platformen findes her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Angiver du en klage her, skal du oplyse vores E-mail adresse: salg@mv-nordic.dk


STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

– Til Vitec MV, Lucernemarken 17, 5260 Odense S
– Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*)
– Bestilt den (*)/modtaget den (*)
– Forbrugerens navn (Forbrugernes navne)
– Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse)
– Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)
– Dato

(*) Det ikke relevante udstreges

VIS MERE

Find os her

Vitec MV
Lucernemarken 17
5260 Odense S

Se på Google kort

Åbningstider

Intern salg:
mandag-torsdag: 9-15
fredag: 9-14

Support:
mandag-torsdag: 9-15
fredag: 9-14