LEGO Education læringsfilosofi

Fremtiden tilhører de kreative.

LEGO® elever bruger LEGO klodser og digitale værktøjer til kreativ problemløsning og til at blive bedre til at arbejde sammen med andre og tænke kritisk.

Læring i det enogtyvende århundrede handler om at give eleverne mulighed for at eksperimentere med deres omgivelser som en form for problemløsning. Det handler om kreativitet og samarbejde, motivation og selvstyring. Det handler om improvisation og opdagelse og om konstruktion af dynamiske modeller, der afspejler processer fra den virkelige verden.
Undervisere skal ikke længere hovedsagligt undervise via vidensformidling, men skal i stedet være dem, der skaber og leder effektive læringsoplevelser.

LEGO Education læringsmanifest

Vi mener, at børn skal støttes for at udvikle sig til:

 • Systematisk kreative elever
 • Aktive elever
 • Samarbejdsbevidste elever

Børn bliver systematisk kreative elever, når de:

 • lærer ved at kombinere logik og ræsonnement med leg og fantasi
 • lærer ved at mestre et værktøj og konkretisere deres tanker
 • lærer ved at kombinere, udforske og omforme idéer og genstande.

Børn bliver aktive elever, når de:

 • lærer ved at konstruere ting fra den virkelige verden og på denne måde tilegner sig viden
 • sætter deres præg på og udtrykker deres originalitet i læringsmiljøet
 • føler ejerskab og tager ansvar, er proaktive og drives af egen vilje.

Børn bliver samarbejdsbevidste elever, når de:

  • lærer på baggrund af fortolkede erfaringer og forklaringer fra andre mennesker, herunder jævnaldrende og eksperter
  • lærer ved at tænke over erfaringer samt diskutere hvorfor og hvordan tingene fungerede, da et mål skulle nås
  • hjælper hinanden med at lære under hensyn til deres egne færdigheder ved at bruge LEGO® klodserne som et fælles sprog.

Den politiske dagsorden vil formentlig fortsat diktere, at der skal undervises i henhold til læreplaner, og at eleverne skal vurderes på baggrund af eksamenskarakterer. Forskning i effektive læringsteknikker og en større forståelse for elevernes behov har imidlertid vist, at eleverne får mere ud af at anvende deres viden i praksis, end de gør, når de bare tilegner sig viden for at bestå eksamener.

Se alle LEGO Education produkter

 ‘Hands-on’-læring bygger selvtillid

LEGO læring er ikke en proces, hvor læreren som en anden tankpasser fylder eleverne op med viden. Det er vigtigt for læringsprocessen, at de studerende selv er aktive: arbejder ”hands-on”, eksperimenterer og bygge modeller for at løse deres opgaver. Det skaber et ‘confidence mindset’, som eleverne skal bruge i al fremtidig læring.

> Læs mere om LEGO Education og selvtillid

Space-konstruktion

Læring med FLOW

Engagementet er en forudsætning for den tilstand af FLOW, som er defineret (af den amerikanske psykolog Mihaly Csikszentmihalyi) som en tilstand, hvor man er så opslugt af en aktivitet, at man glemmer tid og sted – en tilstand forbundet med stærke positivfølelser og maksimal læring. FLOW forudsætter sammenhæng mellem elevens kompetencer og den stillede udfordring: at eleven udfordres, men kan mestre opgaven.

Om LEGO® Education

LEGO® Education har udviklet løsninger til børnehaver og skoler i 30 år. Virksomhedens uddannelsesafdeling har brugt mange år på forskning i samarbejde med specialister i børns udvikling og undervisere for at opbygge en omfattende viden om, hvad der kræves for at skabe virkeligt effektive læringsoplevelser.